Anderlič se še ni odpovedal Kolizeju

Ljubljanska občina je začela postopek priprave prostorskega načrta za južni del zemljišča, kjer je nekoč stal Kolizej. 

Objavljeno
23. januar 2013 15.52
Posodobljeno
24. januar 2013 08.00
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Projekt gradnje na elitnem zemljišču v središču mesta, kjer so pred letom in pol porušili Kolizej, kot kaže vendarle ni popolnoma ustavljen. Ljubljanska občina je začela postopek priprave občinskega prostorskega načrta za južni del tega območja.

Znano je, da je Jože Anderlič, direktor Kranjske investicijske družbe (KID) in dolgoletni investitor projekta Kolizej, oktobra lani sporočil, da odstopa od gradnje novega Kolizeja. Vzrok za to je bila odločitev strokovne komisije ministrstva, pristojnega za kulturo, ki je sklenilo, da je na tem mestu dopustno zgraditi stavbe v višini največ 30 metrov.

Ker so bile Anderličeve ambicije precej večje (stolpnica bi bila visoka 75 metrov), mu je bilo oktobra – kot je povedal, po devetih letih in vloženih 30 milijonih evrov – vsega dovolj. Dejal je, da se mu zdi, da govori gluhim ali pa neumnim, in napovedal, da novega Kolizeja ne bo. O nadaljnih načrtih z zemljiščem, ki ga je kupil leta 2003, pa je takrat dejal, da še ne ve, kaj bo storil z njim.

Župan sklep podpisal konec decembra

Popolnoma se projektu očitno vendarle ni odpovedal, saj je župan Zoran Janković konec decembra podpisal sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 106 – Kolizej (del).

»Po idejni predlogi, sintezni rešitvi prvonagrajenega elaborata arhitekturno-urbanističnega natečaja za ureditev območja Kolizeja iz leta 2004, je v severnem delu območja predviden nov »nadomestni« Kolizej, v južnem delu pa je predvidena nova večstanovanjska vila kot del vilske četrti. Po določilih odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del je za območje treba izdelati nov OPPN, ki bo določil pogoje in merila za ureditev območja. Stališča do oblikovanja novega »nadomestnega« Kolizeja še niso izoblikovana, zato se bo OPPN izdelal le za južni del območja, v katerem je predvidena nova večstanovanjska vila,« so v obrazložitvi razlogov za pripravo OPPN zapisali na MOL.

Gre za območje ob stanovanjskih vilah ob Puharjevi ulici in obrobje Župančičeve ulice, ki obsega površino približno 5000 kvadratnih metrov. To je približno 40 odstotkov celotnega območja, saj je najprej načrtovani OPPN, ki je zajemal celotno zemljišče, obsegal 12.500 kvadratnih metrov površine. Akt, ki je v pripravi, tako ne bo obsegal severnega dela, kjer je Anderlič nameraval zgraditi stolpnico z operno dvorano.

Po arhitekturnem načrtu bo imela vila pet nadzemnih etaž. Pripravo OPPN na MOL ponavadi začnejo na pobudo investitorjev, zato bo tudi pripravo tega akta financiral investitor (KID).

KID: Načrti investitorjev v Sloveniji so brezpredmetni

V KID so bili v odgovorih na naša vprašanja – želeli smo izvedeti več o njihovih načrtih z gradnjo stanovanjskega objekta in drugim delom zemljišča, ki ga OPPN ne bo vključeval – skopi. Zapisali so, da so »načrti investitorjev v naši državi brezpredmetni«. »Ko bo kaj od predlaganega sprejeto, kot je, na primer, OPPN za južni del območja nekdanjega Kolizeja, se bomo začeli ukvarjati z načrti za prihodnost. To je nauk izkušnje skoraj desetletne kalvarije s tem projektom, žal ne edinim,« poudarjajo v družbi.

Z MOL pojasnil na vprašanja, kdaj naj bi bil pripravljen osnutek in kdaj predlog OPPN ter kdaj je KID dal pobudo za pripravo prostorskega akta, nismo dobili. Je pa v sklepu o začetku priprave zapisano, da je sprejetje predloga predvideno eno leto po začetku postopkov. Kar pa se v praksi lahko tudi zavleče, saj bodo tudi za ta OPPN potrebna soglasja pristojnih upravnih organov.