Bo inšpekcija prepovedala predelavo v Vevčah?

Okoljska inšpektorica ugotovila, da odpadke že predelujejo, čeprav Papir Servis nima veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja

Objavljeno
28. maj 2013 18.34
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Prvi junij je dan, ko naj bi se Moščani po 22 letih znebili Papir Servisa v ulici Pod ježami, hkrati pa bi v Vevčah »na polno« začel delovati tja preseljeni obrat. Ali bo, pa je vprašanje, saj za obratovanje na Vevški 52 nima veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je »pod hudim pritiskom«, saj več civilnih iniciativ iz ČS Polje in organizacija Alpe Adria Green od njega zahteva, da odloči, ali 21. februarja letos izdano okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obrat Papir Servisa v Vevčah ostaja v veljavi ali ne. Vevčanom, ki so zaradi njega pripravili že dva protesta proti prihodu obrata v prostore Seta in so se pravočasno pritožili na OVD (8.marca), mora namreč odgovoriti, ali jim priznava status stranskih udeležencev v postopku njegovega pridobivanja ali ne. Ker je po 66 dneh od vložitve pritožbe od njih zahtevalo le, naj dopolnijo »pomanjkljivo« pritožbo, so ga ti obtožili, da namerno zavlačuje postopek in Papir Servisu kupuje čas, da bi na novi lokaciji uredil manjkajoče ali pomanjkljivo opremljene prostore ter infrastrukturo.

Civilna družba Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog je ministru za notranje zadeve in javno upravo Gregorju Virantu hkrati poslala tudi pritožbo proti sekretarki na MKO Adrijani Viler Kovačič. Zahtevajo, da ji zadevo odvzame, češ da načrtno deluje proti državljanom, da ni vredna zaupanja in primerna za odločanje o tem primeru. Za zdaj se ta še ni odzval. Na drugem shodu pa so napovedali še začetek zbiranja podpisov proti prihodu Papir Servisa v kraj.

Odlazkova reakcija

Na državne organe pritiska tudi druga stran. Zaposleni v Skupini Krater so namreč nedavno dobili v podpis poziv, naj s svojimi podpisi podpro zaposlene v Papir Servisu. Z njim državo, institucije in pristojne organe pozivajo, naj »dopustijo obratovanje Papir Servisa v Vevčah, na podlagi OVD št. 35472-202/2012 z dne 21. 2. 2013, izdanega s strani ARSO zaradi preprečitve nepopravljive škode več kot 700 zaposlenim.«

Koliko podpisov so zbrali, ne vemo, smo pa od zaposlenih v Setu slišali, da jih je to storilo že kar nekaj. Ali so podpisali prostovoljno, ne vemo, je pa res, da bi izguba OVD tako v Mostah kot Vevčah pomenila hud finančni udarec za Skupino Krater (v večinski lasti Odlazkovih). Papir Servis je namreč lani s 794 zaposlenimi ustvaril 60 milijonov evrov prihodkov in 54 tisočakov dobička.

Odgovor brez vsebine

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje smo 22. maja prosili, naj odgovori, ali je zaradi odmevnosti zadeve in (pre)dolgotrajnega postopka že odločilo o statusu pritožnikov zoper OVD za Papir Servis v Vevčah. Ker mu za vratom visi tudi pritožba zaradi počasnosti pri ministru za notranje zadeve in javno upravo, smo bili prepričani, da bo pohitelo in odločilo, ali imajo pritožniki pravico biti stranski udeleženci v postopku pridobivanja OVD ali ne. A 22. maja so le odgovorili, »da se bo ministrstvo potrudilo odločiti v čim krajšem času, ker se zaveda pomembnosti vprašanja. Že 8. maja pa so nas podučili, da 15. maja, kot skrajnega 60-dnevnega roka za odločitev po zakonu o upravnem postopku, ne bodo upoštevali. Razložili so, da je ta rok le »instrukcijski in da lahko organ odloči tudi po njegovem preteku«. Do včeraj se to še ni zgodilo.

Ukrepi okoljske inšpekcije

V tej zadevi je najbolj vestna Inšpekcija za okolje in naravo pri Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje. Ta nas je obvestila, da je bila 26. aprila obveščena o posegih na vodnem in priobalnem zemljišču vodotoka Stara voda, ki je levi pritok Ljubljanice. S predstavnikom Hidrotehnika (izvajalec obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč) je takoj izvedla inšpekcijski nadzor. Ugotovila je, da na lokaciji družbe SET v Vevčah po naročilu investitorja Papir Servisa, potekajo dela, vezana na postavitev biološke čistilne naprave in z njo povezane kanalizacije. Ker investitor zanje ni imel obveznega vodnega soglasja, mu je inšpekcija prepovedala nadaljnje posege. Zaradi kršitve je proti podjetju uvedla tudi prekrškovni postopek. Inšpekcija je še obljubila, da bo nadzirala izvrševanje izrečenega ukrepa. Kontrolni pregled je opravila v maju in ugotovila, da ga zavezanec spoštuje (pred nekaj dnevi smo to preverjali sami in videli, da si finalnih del ne upa dokončati).

Nove prijave

Okoljska inšpektorica je 13. in 27. maja od predsednika Državljanske pobude Vevče Aleša Babnika dobila ponovni prijavi o kršitvah Papir Servisa. Z njima jo je opozoril, da v Vevčah predelava odpadkov poteka že vsaj od septembra lani in da se podjetje kljub nepravnomočnemu OVD obnaša, kot da je vse v najlepšem redu. Hkrati očita, da inšpekcijskih ukrepov ni čutiti. Vsakodnevno namreč z vseh koncev države dovažajo odpadno embalažo, jo reciklirajo in nato balirano nakladajo na kamione za znane kupce. Ob tem navaja, da so odpadki pred reciklažo in po njej pod milim nebom, čeprav to po sicer nepravnomočnem dovoljenju ni dovoljeno. Deževje nesnago zato izpira v interne meteorne odtoke kanalizacije, ki so povezani v bližnji potok in Ljubljanico. Trdi še, da dostikrat kamioni odpadke dovažajo in odvažajo tudi po koncu obratovalnega časa, predvidenem po OVD, kar da lahko inšpektorji preverijo v knjigi prihodov pri receptorju ob vhodu v podjetje Set.

Globa in prepoved predelave

In okoljska inšpektorica je 14. maja »v zvezi z več prijavami krajanov Vevč, da Papir Servis pri izvajanju svoje dejavnosti s hrupom, onesnaževanjem zraka in ogrožanjem (prometne) varnosti, posega v ustavno pravico krajanov do zdravega življenjskega okolja in jo tudi krši«, opravila nov nadzor. Ker je podjetje sprejemalo, sortiralo in baliralo odpadno embalažo, papir in karton brez veljavnega (dokončnega) okoljevarstvenega dovoljenja, kar je preverila na Arsu, je ugotovila, da »zavezanec na tej lokaciji (še) ne bi smel izvajati dejavnosti«. Zato pripravlja odločbo, s katero bo odredila prepoved predelave odpadkov, zaradi kršitve predpisov pa bo v okviru prekrškovnega postopka izrekla tudi globo (za pravno osebo znaša od 75.000 do 125.000 evrov, za njeno odgovorno osebo od 3.500 do 4.100 evrov).

Slepi gradbeni inšpektor?

O ukrepih smo 16. maja vprašali še gradbenega inšpektorja. Zanimalo nas je, kako komentira dejstvo, da Papir Servis namerava 1. junija začeti obratovati »na polno«, nima pa gradbenega dovoljenja za preureditev objektov. Sami smo namreč videli, da so stara skladišča močno povečali, na kar kažejo tudi novi konstrukcijski kovinski elementi. Dobili smo le potrdilo, da je bil tam 8. maja. Domnevne posege v obstoječo konstrukcijo objekta bo obravnaval kot novo prijavo, saj je po prvotni uvedel le postopek glede vzdrževalnih del pri gradnji kanalizacije v Setu. Kaj je ugotovil v dobrem tednu, še niso sporočili.