Časovni načrt urejanja Rakove jelše še negotov

Kanalizacija: Za gradnjo, ki bi se morala začeti julija, še pridobivajo potrebna dovoljenja.

Objavljeno
12. junij 2013 17.54
Ižanka
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Prihodnji mesec naj bi se po napovedih občine in Vo-Ke nadaljevalo komunalno urejanje Rakove jelše. A to je še precej negotovo, saj bo pred začetkom del treba izpolniti kar nekaj pogojev. Na Vo-Ki pravijo, da bodo po potrebi prilagodili časovni načrt.

Časovni načrt gradnje komunalnega omrežja, ki sta ga pred slabim mesecem predstavila župan Zoran Janković in direktor javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) Krištof Mlakar, vključuje tudi drugo fazo urejanja Rakove jelše. Gradnja naj bi se po napovedih začela julija, trajala pa kar tri leta, do avgusta 2016, in sicer po etapah. Predvideno je bilo, da bo izvedbeni projekt pripravljen maja, do konca maja naj bi tudi pridobili vodna soglasja, v juniju pa sta bili načrtovani pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja ter izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca del.

Gre za drugo fazo komunalnega urejanja tega območja, ki velja za eno najbolj problematičnih, saj je bila pred časom glavnina hiš tu črnih gradenj. Zadnja leta so jih večinoma legalizirali. Prve faze komunalnega urejanja sta se občina in Vo-Ka lotili že leta 2009 in jo končali lansko jesen, ko so na začasno čistilno napravo priključili uporabnike glavnih ulic, Poti na Rakovo jelšo in Ulice Štefke Zabašnik. V drugi fazi bodo zgradili čistilno napravo za 8500 populacijskih enot ter komunalno opremili tudi stranske ulice na Rakovi jelši, hkrati pa naj bi Energetika poskrbela za gradnjo plinovoda.

Gradbenega dovoljenja še ni

Ker je napovedani začetek del tik pred vrati, smo na Vo-Ki vprašali, kako daleč so s pridobivanjem potrebnih dovoljenj. »Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja so v izvajanju. Dokončuje se projektna in investicijska dokumentacija. Po pridobitvi vseh soglasij pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture in agencije za okolje bo na pristojno upravno enoto vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja,« odgovarjajo na Vo-Ki in dodajajo, da je ta korak po časovnem načrtu predviden za konec junija. »V primeru, da ne bodo pridobljeni vsa potrebna investicijska dokumentacija in soglasja (na posamezne projektne rešitve in izdajo soglasij MOL kot investitor nima neposrednega vpliva), se bo terminski plan korigiral.«

Podobno je z izbiro izvajalca gradbenih del. Javno naročilo bo objavljeno po pridobitvi vseh soglasij in izdelavi projektne dokumentacije na ravni izvedbenega projekta, predvidoma konec junija, sporočajo z Vo-Ke. Če dokumentacija ne bo pravočasno nared, bo časovni načrt popravljen, dodajajo.

Tako kot gradbeno dovoljenje še niso pridobljena niti vsa soglasja lastnikov zemljišč za podpis služnostnih pogodb ali odkup zemljišč. Na Vo-Ki pravijo, da je tudi to »v izvajanju«. A to ne bo nujno ovira pri začetku gradnje, saj so za nekatere ulice soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo že pridobljena oziroma odkup zemljišč že izveden (Cesta na Mesarico, Marentičeva ulica, Ulica Dušana Kraigherja), »kar pomeni, da se bosta gradnja in obnova komunalne infrastrukture prvenstveno izvajali po ulicah, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja«. Gradnja bo namreč tekla po etapah. Katere ulice bodo na vrsti prej, nam na Vo-Ki niso znali odgovoriti, saj bo to »odvisno od pridobitve pravice graditi in razpoložljivih finančnih virov«.

Za projekt kar 27 milijonov

Skupni stroški komunalne in druge infrastrukture (javna razsvetljava, električna napeljava, telekomunikacije, optika, plinovod, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce …) na območju Rakove jelše naj bi dosegli 27 milijonov evrov, torej bo to eden največjih in najdražjih projektov v Ljubljani. Od tega naj bi stroški Vo-Ke znašali približno 17 milijonov. Druga faza komunalnega opremljanja je ocenjena na deset milijonov, v javnem podjetju pa načrtujejo, da bodo za gradnjo čistilne naprave pridobili tudi evropska sredstva iz kohezijskega sklada, a za zdaj na vlogo še niso dobili pozitivnega odgovora.