Do Centra sodobnih umetnosti Rog v več etapah

Sprememba OPPN: Zaradi ekonomske situacije bodo gradili počasneje.

Objavljeno
28. junij 2013 18.49
Ljubljana 27.2.2012, tovarna Rog foto: Tomi Lombar
Nina Krajčinović, Ljubljana
Nina Krajčinović, Ljubljana
Ljubljana – Kljub temu da je občina po tem, ko ji k javno-zasebnemu partnerstvu pri projektu Center sodobnih umetnosti Rog ni uspelo pridobiti nobene gospodarske družbe, nameravala gradnjo izpeljati v več etapah hkrati, ji to ne bo uspelo. Zaradi ekonomske situacije se bodo namreč lotili vsake faze posebej.

Na prihodnji seji mestnega sveta, ki bo 8. julija, bodo namreč mestni svetniki obravnavali tudi predlog spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za projekt Rog.

Spremembe v načrtu se v glavnem nanašajo na etapnost gradnje, s katerimi bo mogoča ureditev območja v posameznih manjših, finančno bolj obvladljivih etapah. »Situacija, predvsem ekonomska, se je po sprejetju OPPN spremenila, zato sočasno urejanje območja v obsegu, kot ga opredeljuje OPPN, ni mogoče,« so zapisali v dopolnjenem osnutku odloka.

Brez klančin za gibalno ovirane

Ta predvideva sedem manjših in finančno manj zahtevnih etap, v prvi fazi pa mora biti obvezno prenovljeno obstoječe tovarniško poslopje in prizidan eden od dveh predvidenih traktov. Preostale prostorske enote se bodo lahko izvajale v poljubnem vrstnem redu ter v posameznih podetapah.

V dopolnjenem osnutku so se znašle še nekatere druge spremembe, med njimi bo črtana tudi določba, da je treba na površinah, ki so namenjene gradnji podzemne garaže in zunanjim ureditvam do Petkovškovega nabrežja, urediti klančino za kolesarje in gibalno ovirane ljudi. Obrazložitve, zakaj je ta določba črtana, v predlogu spremembe odloka ni.

Tudi pot med Trubarjevo cesto in Petkovškovim nabrežjem bo namenjena le pešcem, saj »klančine za kolesarje zaradi prestrmega padca terena ni mogoče urediti«.

Črtali so tudi obvezno uporabo naravnega kamna za tlakovanje površin, parkirne normative pa bodo poenotili z normativi, ki jih določa občinski prostorski načrt.

Gradnja s pomočjo evropskih sredstev

Župan Zoran Janković je na zadnji novinarski konferenci pojasnil, da nameravajo Rog prenavljati tudi s pomočjo evropskih sredstev, »etapnost gradnje pa bo omogočila, da bo gradbeno dovoljenje za prvo fazo pridobljeno hitreje«.

Zagotovil je še, da bo konec letošnjega leta projekt prenove Roga pripravljen, in napovedal, da bodo z njim kandidirali za neporabljena evropska sredstva iz finančne perspektive 2007–2013.

V rebalansu proračuna za letos, ki ga bodo ljubljanski svetniki prav tako potrjevali na prihodnji seji, je občina sicer za prenovo Roga namenila 265.000 evrov, večje zneske pa ima pripravljene za prihodnja leta (2015 in 2016), ko bo zanj namenila skupno 13,4 milijona evrov.