Državne objekte končno rušijo

Zapuščene inšpekcijske pisarne ob Parmovi bodo podrli do začetka marca – Zaradi azbestne kritine delajo počasi

Objavljeno
12. december 2017 07.00
Posodobljeno
12. december 2017 19.00

Ljubljana – Že nekaj let izpraznjene objekte na Parmovi 33, v katerih so bile nekoč tudi inšpekcijske službe, končno odstranjujejo. Dela se bodo zavlekla predvidoma do začetka marca, saj je treba previdno odstraniti več tisoč kvadratnih metrov nevarne azbestne strešne kritine.

Čeprav je ministrstvo javno naročilo za rušenje objavilo že 23. junija, se je izbor najugodnejšega ponudnika precej zavlekel. Izmed treh ponudnikov, to so bila podjetja Dolinšek transport, Martink Pro in Euronep Eko, so kot najugodnejšo sicer izbrali ponudbo podjetja Martink Pro iz Logatca, saj je bilo delo pripravljeno opraviti za nekaj manj kot 182 tisočakov z davkom vred. Po podrobnejšem preverjanju zelo nizke ponudbe in pogovorih o načinu izvedbe posla, pa so ponudnika zavrnili ter izbrali precej dražjega izvajalca. Podjetje Dolinšek transport bo zdaj delo namreč do pomladi izvedlo za skoraj 353 tisočakov z davkom vred.

Zapore niso predvidene

Pred dobrim tednom so delavci okoli treh nizov starih objektov začeli postavljati zaščitno ograjo, zdaj pa že odstranjujejo več tisoč kvadratnih metrov strešne kritine. Ker gre za salonitno kritino, ki vsebuje nevarna azbestna vlakna, demontaža poteka ročno in počasi. Valovitke že na ostrešju zavijajo s posebno folijo, nakar jih bodo na paletah odpeljali na odlagališče tovrstnih nevarnih odpadkov.

Sočasno iz večnadstropnih objektov oziroma pisarn odstranjujejo ostanke pisarniškega pohištva, okna in vrata. Ko bodo odpeljali celotno azbestno kritino, pa bodo porušili še zidane dele stavb, teren pa očistili, poravnali in pripravili za kasnejše posege. Delo bo predvidoma končano do začetka marca, ko naj bi bila po neuradnih podatkih končana tudi novelirana prometna študija za območje Parmove s širšo okolico, ki so jo ob obravnavi občinskih podrobnih načrtov za ta del Bežigrada zahtevali tako stanovalci kot tamkajšnja četrtna skupnost. Sicer pa zaradi rušenja v Parmovi ulici ne bo posebnih cestnih zapor in zato predvidoma tudi ne zastojev. Precej več jih bo v prihodnjih mesecih zaradi načrtovane obnove komunalne infrastrukture in cestišča v sosednji Livarski ulici. Ta naj bi namreč trajala kar tri mesece.

Parkirišč in parka ne bo

Čeprav je arhitekturni biro Šabec-Kalan-Šabec septembra 2014 za ministrstvo pripravil načrt zunanje in prometne ureditve, ki je predvidevala gradnjo velikega parkirišča s 115 prostori na severni strani parcele ter obsežnega tematskega parka z igrišči, klopmi in drevoredi, po novem začasne rešitve na tej lokaciji niso več predvidene. Do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 173 za območje Parmova bodo očiščeno parcelo le ogradili, da ne bi postala divje parkirišče. So pa na ministrstvu povedali, da tam načrtujejo gradnjo objekta za potrebe državne uprave.

Ker je cesta na južnem delu državne parcele končana (na septembrski seji mestnega sveta je dobila ime Džamijska ulica), džamija pa vsaj na zunaj prav tako, bo odstranitev objektov precej prispevala k lepši podobi območja. Predvsem pa se bo prostor precej odprl vse do železničarskega muzeja.