Frankopanska bo enosmerna ulica z izvozom na Celovško cesto

Ljubljanska občina je pripravila dve različici projekta, bližnji stanovalci pa ji očitajo, da ni uporabila že leta 2009 izdelanega in usklajenega projekta.

Objavljeno
25. november 2014 16.09
Ljubljanska
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Odsek Frankopanske ulice, ki je bila doslej slepa, med Gubčevo in Celovško Cesto, bo urejen v enosmerno ulico, z izhodom na Celovško cesto pri gostilni Keršič ter z enostranskim vzdolžnim parkiranjem, so pojasnili na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Dela, ki jih izvaja podjetje KPL, bodo trajala predvidoma mesec dni, MOL jih izvaja v okviru koncesijske pogodbe, predračun za predvidena dela pa znaša približno 100.000 evrov. Na MOL pojasnjujejo, da se dela izvajajo na podlagi 18. člena zakona o cestah (investicijska vzdrževalna dela), za kar po njihovem ni potrebno gradbeno dovoljenje. Na očitke bližnjih stanovalcev, da je MOL dela začela v nasprotju z določili sprejetega prostorskega načrta (OPPN) za to območje in sprejetega elaborata, na občini zatrjujejo, da je izvoz na Celovško cesto usklajen s ČS Šiška in društvom Duo pri Odboru za lepšo Staro Šiško.

Bližnji stanovalci sicer pravijo, da občina dela izvaja samovoljno in brez upoštevanja njihovih pripomb, s katerimi so sodelovali pri pripravi OPPN. Pravijo, da je MOL samovoljno naredila svoj novi projekt z dvema različicama in se ne ve, katera bo obveljala. Na vprašanje, zakaj MOL ne upošteva že sprejetega OPPN, v katerem so že vključene pripombe prebivalcev, so na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti potrdili, da so pridobili dve različici projekta urejanja prometa Frankopanske ulice, in sicer možnost enosmerne ureditve ali dvosmerne ureditve prometa, s tem da so predvidena gradbena dela za obe različici enaka. Odločili so se, da izvedejo različico z enosmernim prometom z možnostjo enostranskega vzdolžnega parkiranja.

Izbrskali smo, da je bilo Gradbeno dovoljenje za gradnjo javne, prometne in komunalne infrastrukture za dela območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1-2/1 Bellevue izdano 29. januarja 2010, nanašalo pa se je na ureditev širšega območja, skupaj z novo stanovanjsko sosesko z 78 elitnimi stanovanji na območju nekdanjega Slovenijavina, imenovano »Center Belle vie Tivoli«, kjer je zdaj velika Energoplanova gradbena jama. Če se dela ne začnejo v roku dveh let, gradbeno dovoljenje preneha veljati, vendar se to ni zgodilo, ker so v tem času začeli urejati Gubčevo ulico.

Omenjeno gradbeno dovoljenje iz leta 2010 določa, da mora investitor, to je MOL, upoštevati določene pogoje. Ti pa so, da je del Frankopanske ulice med Medvedovo in Gubčevo dvosmeren z vzdolžnim parkiranjem, prav tako tudi del Frankopanske med Gubčevo in uvozom v Alko. Del od tega uvoza do Celovške ceste mora biti enosmeren z izvozom na Celovško cesto, parkiranje pa tam ni predvideno. V nadaljevanju je v tem dokumentu predvideno, da bo križišče med Celovško cesto in Frankopansko ulico preurejeno v simetrično pravokotno križišče z enosmernim izvozom na Celovško cesto levo in desno. Obstoječi prehod za pešce na Celovški naj bi se premaknil v območje križišča, ki naj bi ga semaforizirali in uskladili s semaforskim programom Celovške ceste. Načrt zunanje in prometne ureditve je izdelal Tega Invest, d. o. o., družba za projektiranje in inženiring, in sicer julija 2009, to pa je bil del projekta za pridobitev omenjenega gradbenega dovoljenja.

Bližnji stanovalci opozarjajo, da občina torej ima gradbeno dovoljenje, vendar pa ne dela po projektu, ki je bil osnova zanj. Na MOL pojasnjujejo, da je prvotni projekt celovite ureditve Frankopanske ulice družba Tega Invest izdelala za potrebe gradnje objekta, vendar zaradi stečaja podjetja gradnja objekta ni bila izvedena. MOL zdaj ureja le odsek od Jesenkove do Celovške. Projekt, ki je stal 6126,84 evra z davkom, pa je izdelal K Projekt L, d. o. o.

Pri vsem tem pa stanovalci pravijo, da o začetku del niso bili obveščeni. Na MOL pravijo, da je bilo obvestilo o zapori na Frankopanski ulici od 20. novembra objavljeno na občinskem javnem portalu zapor, izvajalec del pa je pred začetkom del o tem tudi obvestil tamkajšnje stanovalce. Sredi Frankopanske ulice sta na prometnem znaku za prepovedan promet obvestilo o zapori do 25. decembra in opozorilo voznikom, naj umaknejo parkirane avtomobile, sicer jih bodo morali zaradi izvajanja del odstraniti.

Želje stanovalcev

Nekateri stanovalci so začudeni, da se je MOL lotila izvoza s Frankopanske na Celovško, ker za to zdaj ni velike potrebe, saj se število stanovalcev na tem območju ni povečalo, kot so predvidevali pred leti, da se bo z novo stanovanjsko sosesko »Center Belle vie Tivoli«; tam je zdaj velika Energoplanova jama. Drugi stanovalci začetek del podpirajo, vendar pa menijo, da bi glede na pomanjkanje denarja v občini na tem območju bolj potrebovali semaforizirano križišče, kjer je že izvoz iz Ulice Milana Majcna na Celovško cesto, vendar je brez semaforja oteženo vključevanje v gost promet na Celovški.