Geodet preprečil odprtje lekarne

Zasebnica opozarja, da sta lekarni med seboj oddaljeni manj, kot to zahteva zakon.
Objavljeno
12. december 2017 09.00
Posodobljeno
12. december 2017 09.00

»Lekarna Ljubljana me želi izriniti z mojega koncesijskega območja.« Petra Žagar

Grosuplje – Lekarna Ljubljana je zraven zdravstvenega doma v Grosuplju zgradila novo lekarno, ki bi morala biti odprta že pred pol leta, a se to zaradi pritožbe zasebne lekarne Kosobrin še ni zgodilo. Težava je nastala, ker investitor pri gradnji ni upošteval predpisa, da mora biti razdalja med dvema lekarnama vsaj 400 metrov.

V grosupeljski občini so ogorčeni in pravijo, da je gradnja potekala v skladu z zakonodajo. Toda zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) v osmem členu določa, da je najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno ali podružnico lekarne, merjena po javni poti in na urbanih območjih, vsaj 400 metrov.

Na ministrstvu za zdravje so povedali, da so že izvedli komisijski ogled lekarne in ugotovili, da preseljena enota (ljubljanski lekarnarji nameravajo svojo lekarno v Sončnih dvorih zapreti in preseliti v objekt zraven zdravstvenega doma) izpolnjuje zakonske pogoje glede prostorov, opreme in kadra. Zdaj pa poteka preverjanje izpolnjevanja pogoja oddaljenosti in tako imenovanega gravitacijskega območja.

Geodet že opravil meritev

A kar nameravajo storiti meroslovci z zdravstvenega ministrstva, je storil že sodni izvedenec za geodezijo Iztok Seničar iz Mengša, ki je meril razdaljo od lekarne na Adamičevi 8 do nove, a še zaprte lekarne istega lastnika na naslovu Pod gozdom cesta l 15.

Izvedenec je ugotovil in svojim podpisom jamči, da je razdalja med obema lekarnama natanko 362,65 metra. Zanimivo je, da je zasebna lekarna Kosobrin sicer še manj oddaljena od lekarne na Adamičevi 8, a ko jo je zasebnica odpirala, omenjeni člen ZLD-1 še ni bil v veljavi.

Za povečavo kliknite na zemljevid.

Direktor grosupeljske občinske uprave Dušan Hočevar je povedal, da se je z gradnjo novega ZD ponudila tudi priložnost za novo lekarno zraven njega. Zatrdil je, da je bil postopek podelitve stavbne pravice pravilno voden, kar so potrdili tudi upravno sodišče leta 2015 in vrhovno sodišče leto kasneje ter vnovič upravno sodišče septembra letos.

»Glede mreže izvajalcev na primarni ravni v občini ocenjujemo, da je poleg meril števila prebivalcev in razdalje med lekarnami treba upoštevati tudi potrebe prebivalstva po dostopu do zdravil,« je prepričan Hočevar.

Pravi še, da podeljena koncesija Lekarni Kosobrin ne pomeni izključne pravice opravljanja in razvoja javne službe lekarništva na območju občine, saj je v istem obdobju, ko je občina začela postopke za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije, na podlagi pogodbe uveljavila tudi svoje ustanoviteljske pravice v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana.

Zasebnica zahteva pravico

Vendar pa to ne spremeni dejstva, da je razdalja med lekarnama krajša in ne zadosti predpisu. Direktorica in lastnica Lekarne Kosobrin Petra Žagar pravi, da pričakuje prevlado javnega interesa, saj je njena lekarna odprta tudi ob nedeljah.

»Pričakujem, da se spoštuje zakon in da ministrstvo za zdravje tolmači zakone in predpise nedvoumno in za vse enako. JZ Lekarna Ljubljana me želi izriniti z mojega koncesijskega območja, v ozadju pa so višji interesi, ki niso nič drugega kot utrjevanje monopola. Lekarna Ljubljana je pridobila le stavbno pravico za gradnjo, ki jo želi prikazati kot legitimno pravico do opravljanja in širjenja svoje lekarniške dejavnosti na mojem koncesijskem območju. Lekarno Ljubljana in ljubljansko občino sem že pred letom in pol opozorila, da je njihova načrtovana investicija nezakonita,« je za Delo povedala Žagarjeva.

Zdi se ji tudi nenavadno, da javni zavod zapira svojo edino lekarno v velikem naselju Sončni dvori namesto tiste na Adamičevi 8 in tako poskrbi za enakomerno dostopnost občanov do zdravil.

»Verjamem v pravno državo in želim le, da meter za vse nas meri 100 centimetrov.« Kako nameravajo rešiti zaplet z lekarno, smo že prejšnji teden zaprosili vodstvo Lekarne Ljubljana, a odgovorov še nismo prejeli.