Iz avtobusov se bo po novem letu videlo še manj

Oglaševanje v mestu: Z januarjem 2014 bodo smeli oglaševalci oblepiti še več površin mestnih zelencev.

Objavljeno
04. april 2013 17.19
LJUBLJANA, 05.08. 2010, avtobus, promet... Foto: ALES CERNIVEC/Delo
Nina Krajčinović, Ljubljana
Nina Krajčinović, Ljubljana
Ljubljana – Potniki na mestnih avtobusih bodo odslej skozi okno videli še manj. Ljubljanski svetniki bodo na prihodnji seji namreč obravnavali predlog občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, po katerem bodo površine na zelencih lahko še bolj prekrite z oglasi.

Predlog odloka o spremembah odloka o oglaševanju morajo svetniki seveda še potrditi, a je to, sodeč po običajni praksi na sejah mestnega sveta, najverjetneje zgolj formalnost. Doslej je bilo oglaševanje na mestnih avtobusih dovoljeno na največ polovici kvadrature vseh vertikalnih zunanjih površin, vštevši steklene, in tako bo še do konca tega leta.

Za zdaj se torej sme oglaševati na stranskih in zadnji zunanji površini avtobusa, razen na prvem levem bočnem steklu pri vozniku, vhodnih in izhodnih vratih in celotnem desnem bočnem steklu za prvimi vstopnimi vrati. Po 1. januarju prihodnjega leta pa bo oglaševalska sporočila dovoljeno nameščati na vse vertikalne zunanje površine avtobusov, tudi steklene, izjeme so le – enako kot doslej – prvo levo bočno steklo pri vozniku, vhodna vrata in celotno bočno steklo za prvimi vstopnimi vrati.

Naj dodamo, da je oglaševalska sporočila dovoljeno nameščati tudi v notranjosti avtobusov.

Sprememba zaradi finančnih razlogov

Zdaj veljavni odlok je ljubljanski mestni svet sprejel leta 2011, vendar so odgovorni pri njegovem izvajanju prišli do ugotovitve, da ga je treba spremeniti. In to po hitrem postopku.

Če bi namreč še vedno dovoljevali le polovico avtobusnih površin, polepljenih z oglasi, bi, so zapisali v predlogu, »javno podjetje LPP iz tega naslova prejelo maksimalno 50 tisoč evrov, kar pomeni le desetino prihodka iz oglaševanja na avtobusih«. Spremembe odloka za MOL ne prinašajo nobenih dodatnih finančnih obveznosti, če pa te ne bodo sprejete, pravijo, se bo prihodek Ljubljanskega potniškega prometa zmanjšal za približno pol milijona evrov.

Najem prostora za največ pet let

V predlogu odloka o spremembah odloka o oglaševanju so sicer zapisana tudi pravila o oglaševanju na javnih mestih. To lahko izvajajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu lahko dobijo za dobo petih let, za čas trajanja prireditve, vzdrževanja ali gradnje ter za čas trajanja kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev.

Za oglasni prostor morajo skrbeti sami, plačevati električno energijo za osvetlitev svetlobnih objektov za oglaševanje, redno vzdrževati objekte in čistočo v njihovi okolici, skrbeti, da je vsebina oglaševanja v skladu z zakonodajo ter občini zagotoviti prosta plakatna mesta za potrebe volilne in referendumske kampanje.