Ministrstvo kmalu o usodi Papir servisa v Vevčah

Ministrstvo bo razsodilo ali je agencija za okolje upravičeno zavrnila izdajo soglasja.

Objavljeno
28. januar 2016 14.55
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Ministrstvo za okolje in prostor je pred pomembno odločitvijo. Odločiti mora o pritožbi Papir servisa na odločbo agencije za okolje, ki je v ponovljenem postopku tej zasebni družbi zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za zbiranje in sortiranje odpadkov v Vevčah.

Čeprav je Papir servis pritožbo na zavrnilno odločbo, izdano 17. novembra lani, poslal že 7. decembra, je Arso zadevo v nadaljnje odločanje predal ministrstvu za okolje in prostor šele 19. januarja. Kdaj lahko pričakujemo dokončno odločitev drugostopenjskega organa, je sodeč po dosedanji praksi težko reči.

Vsekakor pa mu bo v pomoč, da agencija vztraja pri vseh navedbah in ugotovitvah, zapisanih v zavrnilni odločbi. V razlagi navaja, da se ne strinja s pritožnikovo navedbo, da »ni bil seznanjen s konkretnimi razlogi, zaradi katerih bi lahko bila njegova zahteva za izdajo okoljevarstvenega soglasja zavrnjena«. Papir servisu je 11. septembra lani namreč poslala poziv, naj se izreče do njenih ugotovitev in predloži morebitne dodatne dokaze.

Neuspehi podjetja

Posebej ga je opozorila na ugotovitev, da bi bil hrup v okolju zaradi transporta v času obratovanja kljub pasivni zaščiti (4,5 metra dolgi in 16 metrov visoki protihrupni ograji ob objektih na Vevški 48 in 50) še vedno prekoračen. Podjetje agenciji ni predložilo nobenega dokazila, da se je spremenila raba stavbe, torej da ne gre več za stanovanjski objekt, za katerega veljajo strožje omejitve, kar zadeva hrup.

Prav tako ni dostavilo izsledkov novelacije prometne študije, ki bi morali biti vključeni v poročilo o vplivih na okolje, četudi je to obljubilo. Neuspešno je bilo tudi pri konkretizaciji tehničnih ukrepov ob morebitnih poplavah, še zlasti, kako bi prečrpavali meteorno vodo.

Navsezadnje je imel Papir servis kar poldrugo leto časa, da bi izpolnil vse pogoje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za ureditev sortirnice nenevarnih odpadkov z letno zmogljivostjo 48.750 ton ter odstranitev več obstoječih in gradnjo novih nadstreškov. Toliko je namreč trajal postopek od oddaje vloge za pridobitev soglasja. Pri tem je bilo podjetje večkrat opozorjeno, da je vloga nepopolna, dobilo pa je tudi navodila, kako jo mora dopolniti oziroma popraviti.

Pričakovanja

Glede na to, da je Ljubljana letos evropska zelena prestolnica in da je na Barju začel delovati regijski center za predelavo odpadkov, četrtna skupnost Polje, stranski udeleženci v postopku, to so ribiška zveza, vevška ribiška družina, Alpe Adria Green, pet stanovalcev in Papirnica Vevče, ter Vevčani pričakujejo, da bo ministrstvo tako na simbolni kot konkretni ravni dokončno zavrnilo prihod Papir servisa na območje tiskarne Set na Vevški 52.

Krajani, ribiči in nevladna okoljska organizacija to pričakujejo zaradi okoljskih razlogov (hrup, izpušni plini, smrad, glodavci, povečan promet), papirnica pa zato, ker bi tovornjaki, ki bi vozili iz Papir servisa po Poti heroja Trtnika proti Litijski, ustvarjali dodatno gnečo na tej cesti. To že zdaj obremenjujejo njihovi tovornjaki, novi pa bi povzročali občasne zastoje na odcepu do Papirniške poti, ki jo papirnica uporablja za dostop do svojega obrata.

Bojijo se, da bi se zaostril spor s krajani. Da ne govorimo o tem, da papirnici ni prav, da je Papir servis zgradil protipoplavni zid na njeni zemlji brez njenega soglasja.