Kmalu soseska v Murglah in pisarne za Bežigradom

Na ponedeljkovi seji sveta bodo sprejeli prostorska akta za 15 murgelskih stanovanj in kompleks poslovnih prostorov Krke.

Objavljeno
21. januar 2016 11.10
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Mestni svet bo v ponedeljek sprejel dva prostorska akta, ki bosta omogočila zidavo 15 novih atrijskih stanovanjskih hiš v Murglah in več poslovnih objektov Krke ob Vodovodni cesti. Zadnji bo pomembnejši, saj bo omogočil več deset milijonov evrov vredno pozidavo.

Na kar 14.144 kvadratnih metrov velikih parcelah na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 115 Dunajska – Vodovodna (del) bo večina novih objektov za potrebe novomeške Krke, ki tam že ima nekaj upravnih stavb ob Dunajski in Vodovodni cesti. Krka namreč želi v trikotniku obeh cest s Samovo ulico zgraditi velik kompleks poslovnih stavb, kamor bi lahko preselila tudi del zaposlenih, ki zdaj delajo v najetih ločenih prostorih v Bežigrajskem dvoru.

Kot so nam sporočili iz Krke, imajo v Ljubljani zaposlenih skoraj petsto ljudi. Na vprašanje, kdaj načrtujejo gradnjo predvidenih objektov med Dunajsko, Vodovodno in Samovo, pa so odgovorili le, da bodo »morebitno gradnjo dodatnih pisarniških prostorov za obstoječe službe, ki stalno širijo svoje delovanje, začeli načrtovati šele na podlagi morebiti sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta«.

Ker v javni razpravi ni bilo resnih ugovorov proti načrtovani pozidavi in bo OPPN sprejet že čez nekaj dni, bo hitrost gradnje odvisna le od Krke. Ker denar za to uspešno podjetje ni težava, bo vse odvisno le od tega, kako hitro bo pripravila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po predlaganem OPPN lahko gradnjo izvede v eni oziroma v največ treh fazah, pri čemer pa izvajalce čaka veliko dela. Kompleks treh objektov bo namreč imel podzemne garaže, zaradi katerih bo treba precej spremeniti prometni režim po okoliških cestah. Poleg dveh uvozov vanje bo namreč treba območje opremiti z novo komunalno opremo. Ceste bodo tako razkopavali zaradi novega vodovoda in transformatorske postaje, predvideni pa sta tudi temeljita rekonstrukcija Samove in Vodovodne in semaforizacija križišča. Ob obeh ulicah so predvideni tudi novi drevoredi.

Po OPPN naj bi imel stavbni kompleks tik ob Vodovodni ulici pritličje in dve nadstropji, v notranjosti še nadstropje več. V jugovzhodnem delu pa bi imel lahko še višinski poudarek (P+5), tako da bi najvišji del kompleksa segal do 24 metrov visoko. Ob Samovi bi del stavbe imel pritličje in tri nadstropja. Samostojni objekt v križišču Samove in Dunajske pa bi imel poleg pritličja še štiri nadstropja. Slaba tretjina območja oziroma dobrih 4200 kvadratnih metrov naj bi bilo namenjeno javnemu dobru.

Stanovanja v Murglah

S predlogom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103 – Murgle (četrta faza) v bistvu ne nameravajo spreminjati dosedanje urbanistične zasnove glede na tisto v veljavnem zazidalnem načrtu. Po spremenjenem načrtu je namesto 16 stanovanjskih hiš in 16 garaž v dveh nizih po novem predvidena gradnja 15 stanovanjskih hiš in 21 garaž v treh nizih, pri čemer je en niz (s sedmimi garažami) že zgrajen. Nekoliko so spremenili tudi tlorisne gabarite objektov.

Sicer pa bodo na približno 6500 kvadratnih metrov veliki parceli med Malim grabnom in obstoječo murgelsko sosesko, ki je v naravi večinoma prazno zemljišče, poraslo z grmičevjem in nizkim drevjem, zasedle atrijske hiše. Te bodo imele od 103 do 119 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine, skoraj vse pa še od 30 do 71 kvadratnih metrov velike atrije, med dostopno cesto (ulica bo imenovana Pod jeseni) in hišami pa bodo trije nizi objektov s po sedmimi garažami. Vmes bo obojestranski drevored, na jugozahodnem delu je predvideno tudi otroško igrišče. Zaradi možnega poplavljanja Malega grabna pa mora biti kota vsakega pritličja vsaj pol metra višja od obstoječega terena, izračunane kote Q100 in najnižjih kót levega brega struge Malega grabna.