Krka za Bežigradom gradi novo poslovno stavbo

Projekt je vreden 10 milijonov evrov, v novem objektu pa bo prostora za 230 zaposlenih.
Objavljeno
06. november 2017 18.41
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Velikanska parcela med Samovo in Vodovodno cesto v Ljubljani je že nekaj časa ograjena z visoko gradbeno ograjo. Na zemljišču, ki je v lasti podjetja Krka, so namreč začeli graditi nove poslovne prostore tega novomeškega giganta v proizvodnji zdravil. Vrednost projekta bo po njihovi oceni presegla deset milijonov evrov. Trenutno pripravljajo teren za gradbeno jamo, odstranili pa so tudi že hišo ob Samovi.

Kot so sporočili iz Krkine novomeške službe za odnose z javnostmi, je na parcelah, ki se po občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska–Vodovodna (del) razprostirajo na 14.144 kvadratnih metrov velikem območju, že stekla prva faza gradnje njenih ljubljanskih poslovnih objektov. Po pripravi gradbene jame bodo po načrtih projektantskega podjetja Protim Ržišnik Perc iz Šenčurja (glavna projektantka je Alenka Močnik) najprej zgradili poslovno stavbo s tlorisno površino 40 x 53 metrov. Imela bo štiri podzemne garažne etaže, nad njimi pa pritličje in tri nadstropja in bo namenjena poslovnim dejavnostim. Z njo bodo zagotovili prostor za okoli 230 delovnih mest, v podzemni garaži pa za nekaj več kot 200 vozil. Objekt v obliki črke U bo imel v vmesnem delu tudi interni zazelenjeni park. V severovzhodnem delu pa bosta en večji park in ena manjša zelenica. Zgradili bodo še manjši povezovalni trakt med novim in enim od obstoječih Krkinih objektov na jugovzhodni strani zazidalnega območja.

Rekonstrukcija križišča

Pri gradnji komunalne in energetske infrastrukture sicer ne bodo posegali v javne površine, bo pa po začetku kopanja gradbene jame treba zdajšnji gradbiščni uvoz in izvoz z Vodovodne ceste prestaviti na Samovo ulico. Ker bodo pri tem prečkali kolesarsko stezo in pločnik, hkrati pa bodo tovornjaki zavijali s Samove ulice na gradbišče oziroma z njega nazaj na Samovo, bo promet precej bolj oviran kot sicer. Kasneje naj bi ta gradbiščna pot postala intervencijska pot.

Čeprav trenutno še ni posegov v obstoječe vozne pasove Samove ulice in Vodovodne ceste in je v dogovoru z občino v uporabi že izveden priključek za zavijanje desno s Samove ulice, taka rešitev ne more trajati v nedogled. Ker bosta uvoz in izvoz v garažno klet novega objekta z Vodovodne ceste, bo potrebna rekonstrukcija križišča Vodovodne ceste in Samove ulice. Ob obeh so predvideni tudi novi drevoredi (ob Samovi ulici je treba posaditi najmanj pet visokodebelnih dreves, ob Vodovodni cesti pa vsaj šest). Izvedba teh del je v pristojnosti MOL in morajo biti končana do izdaje uporabnega dovoljenja za prvo Krkino poslovno stavbo, torej do maja 2019, ko poteče rok za dokončanje gradbenih del.

Zaposleni v Krki kot tudi prebivalci, ki živijo v neposredni bližini, bodo zaradi gradnje novega poslovnega objekta ogromno pridobili. Za prve, ki so doslej parkirali na zunanjem parkirišču, bo štirietažna podzemna garaža zagotovo odlično nadomestilo, saj bodo njihova vozila zdaj vseskozi pod streho. Tako oni kot stanovalci hiš ob Vodovodni cesti pa se bodo razveselili širitve cestišča v križišču s Samovo ulico. Zdajšnje ozko grlo bodo namreč tako razširili, da bo dovolj prostora tako za kolesarsko stezo kot tudi za novi zavijalni pas na levo. Z Vodovodne se bo tako po novem smelo zaviti celo na levo proti Drenikovi (Šiški) in ne več le na desno proti Dunajski cesti. Na eni od prometnih kart pa smo videli celo pas za vožnjo naravnost čez Samovo proti Plečnikovemu stadionu. Kar pa bo izvedljivo le, če bodo prej razširili Vodovodno cesto na severnem delu križišča s Samovo.

Oboji pa bodo še bolj veseli novega pasu za zavijanje na levo s Samove na Vodovodno iz smeri Dunajske ceste in novega semaforja, ki bo to omogočal. Zdaj je namreč tam neprekinjena dvojna črta in je dovoljena le vožnja naravnost ali zavijanje desno proti stadionu na Vodovodni cesti. Tako bodo do službe ali stanovanj lahko prihajali tako iz šišenske kot bežigrajske ali centrske smeri. Zaradi te širitve Samove pa bodo obstoječa vozna pasova, kolesarsko stezo in hodnik za pešce na njeni južni strani premaknili še nekoliko južneje.

Zaradi načrtovanih posegov na Samovi ulici bo treba obstoječi vodovod na odseku med križiščem Samove ulice in Vodovodne ceste ter križiščem Samove ulice in Dunajske ceste zamenjati in prestaviti v hodnik za pešce. Nov vodovod po Samovi ulici se bo navezal na načrtovan odsek vodovoda v križišču Dunajske ceste in Samove ulice, katerega obnova je načrtovana s projektno nalogo JP Vodovod-Kanalizacija, ki pa ni predmet tega OPPN.

Načrti za prihodnost

Na celotnem območju so sicer predvidene tri nove stavbe (A1 in A2 sta lahko dolgi 53,5 in široki skoraj 38 metrov, A3 pa skoraj 49 metrov dolga in 30 široka), vendar bodo v prvi fazi zgradili le eno – A1. Kdaj bosta sledili drugi dve, še ni jasno, po veljavnem OPPN pa imata lahko prvi stavbi po eno pritličje in tri nadstropja, tretja še nadstropje več. Zaradi višinskih poudarkov na posameznih delih stavb bodo te delovale zelo razgibano (od P+2 do P+5), najvišji poudarek pa bo segal celo 24 metrov visoko. Predvidena je tudi postopna odstranitev petih stavb (trenutno so odstranili le eno) in vseh obstoječih ograj ter drugih enostavnih in nezahtevnih objektov.