Kupi snega bodo kopneli počasi

MOL je v okviru zimske službe zagotovila dovolj denarja le za pluženje in posipanje, za odvoz snega pa ga je premalo.

Objavljeno
15. februar 2013 15.52
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Glavne ljubljanske ceste so skoraj povsod kopne, drugod pa je še vedno pravi kaos. Kolesarske steze, pločniki, parkirni prostori in izvozi stranskih ulic na glavne ceste so namreč polni snega. Ponekod kupi segajo skoraj dva metra visoko.

Eden številnih primerov je izvoz Ravbarjeve ulice na Samovo ulico za Bežigradom. Avtomobilisti, ki se vključujejo na prednostno Samovo, imajo na levi in desni strani enosmerne ceste dva visoka kupa snega. Ker segata globoko v križišče oziroma prekrivata ves pločnik in del kolesarske steze, jim močno zastirata pogled. Zato tvegajo, da se bo vanje zaletel kolesar, saj se v promet ne morejo vključiti drugače, kot da z avtom »zlezejo« do roba glavne ceste in šele nato speljejo.

Takšnih kupov odrinjenega snega je ogromno na več križiščih zunaj strogega mestnega središča. Ker je od zadnjega sneženja minilo že nekaj dni, Ljubljančani pričakujejo, da bodo komunalci začeli intenzivno odvažati vsaj visoke kupe v križiščih cest.

Zmogljivosti le za prvo prioritetno območje

Adis Kazić
, direktor KPL, ki ima na skrbi čiščenje mestnih cest, je povedal, da vsega dela ne morejo opraviti naenkrat. Po načrtu zimske službe imajo pri čiščenju 960 kilometrov cest prednost glavne ceste, križišča in avtobusna postajališča, ki sodijo v tako imenovano prvo prioriteto. Četudi imajo na razpolago 750 delavcev (od tega jih je 250 za strojno, preostali pa so v skupinah za ročno čiščenje snega), pa zaradi ogromnih prometnih površin tiste iz druge in tretje prioritete še niso na vrsti. Tam bodo sneg začeli odvažati šele v sredo, ko bodo poskrbeli za prednostna območja.

Opozoril je še, da KPL dela normalno ne glede na težave, ki jih imajo s svojimi lastniki (CPL). Kljub tri dni blokiranemu računu je zagotovil, da izvajanje zimske službe ni ogroženo. Je pa priznal, da bodo zaradi letošnje s snegom obilne zime najverjetneje v tem delu dejavnosti ustvarili izgubo, a računa, da bo MOL z rebalansom proračuna zagotovila dodatni denar za večji obseg dela. Doslej so namreč porabili že ogromne količine soli in peska ter opravili precej več delovnih ur kot lansko zimo.