Litijanom ponudili prst, oni bi celo roko

Skupnost občin je litijski občini odpisala polovico dolga iz naslova neplačevanje članarine, občinsko vodstvo zahteva popoln odpis.

Objavljeno
11. september 2017 18.56
Litija
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Grosuplje – Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je z razumevanjem sprejelo prošnjo litijske občine, ene od najbolj finančno podhranjenih občin v državi, za odpis 4500 evrov dveletnega dolga iz naslova članarine. Toda ker je odpis le polovičen, Litijani grozijo z izstopom iz združenja.

Po podatkih finančnega ministrstva je bila litijska občina konec preteklega leta zadolžena za skoraj 17 milijonov evrov, kar jo s 1107 evri dolga na prebivalca uvršča na nezavidljivo četrto mesto med slovenskimi občinami. V ta znesek ni všteto še dobre tri milijone evrov neplačanih računov do nekaterih podjetij. Zdaj se je izkazalo, da jim je zmanjkalo celo za dveletno plačilo članarine združenju skupnosti občin, kar nanese 4500 evrov. Združenje jim je na prošnjo odobrilo polovičen odpis dolga, toda župan Franci Rokavec s tem ni zadovoljen: »Občina Litija je presenečena nad polovično oprostitvijo, glede na to, da tudi SOS ve, da smo vse občine podhranjene s proračunskimi sredstvi zaradi nizke povprečnine, ki nam jo odmerja država. Vsekakor pa nismo zadovoljni z delom SOS, ker premalo zastopa interese občin v pogovorih z državo, zato resno razmišljamo, da bi iz tega združenja izstopili, če se aktivnosti v smeri boljše zastopanosti ne bodo izboljšale.«

                       Župan Franci Rokavec grozi z izstopom iz SOS. Foto: Bojan Rajšek/Delo


Vodstvo litijske občine je tokrat prvič priznalo, da ima hude težave na področju financ. Rokavec je še na junijski seji občinskim svetnikom med razpravo o občinskem sofinanciranju varstveno-delovnega centra zagotavljal, da finančno stanje ne vzbuja skrbi. Spomladi so svetniki na njegov predlog izglasovali tudi sklep, da lahko občina sofinancira obratovalne stroške banki oziroma hranilnici za bankomata, nameščena v Gabrovki in na Vačah, do največ 4000 evrov na leto.

Statut ne predvideva odpisa

Predsedstvo SOS je odločitev o oprostitvi dela dolga sprejelo pred tednom dni na seji v Grosupljem, a njihov sklep bržkone ni skladen s statutom združenja, zato bo o njem ter o odpisu dolga odločal nadzorni organ in nato še skupščina, je povedal predsednik nadzornega odbora, sicer župan občine Duplek Mitja Horvat. Po besedah generalne sekretarke združenje Jasmine Vidmar predsedstvo ni v celoti oprostilo dolga litijski občini, ker je med občinami še veliko takih, ki se spopadajo s finančnimi težavami, a kljub temu redno plačujejo obveznosti. »V luči dobrega sodelovanja se je predsedstvo odločilo za odpis polovice dolga, za preostanek pa poziva litijsko občino, da dolgovani znesek poravna skladno s svojo zmožnostjo v naslednjem letu dni in da odslej redno plačuje svoje obveznosti,« je za Delo povedala Vidmarjeva in dodala, da gre za pomoč v stiski, saj se predsedstvo zaveda, v kako težkem finančnem položaju so se znašli. Na naše vprašanje, ali je litijska občina še članica SOS, je Vidmarjeva odgovorila pritrdilno. To pa je v nasprotju s statutom, ki jasno določa, da je občina izključena iz združenja, če najmanj leto dni ne poravna obveznosti, ter da je izključena članica nato dolžna poravnati vse svoje obveznosti do SOS. V statutu tudi nikjer ne piše, da sme združenje odpisati članarino ali določiti le polovično plačilo dolgovane vsote.

Član predsedstva, dobrovniški župan Marjan Kardinar je z razumevanjem sprejel prošnjo za odpis dolga in upa, da bo litijska občina tudi v prihodnje članica njihovega združenja. Izrazil pa je bojazen, da se bo usul plaz prošenj še iz nekaterih občin, ki imajo prav tako finančne težave.