Mesto skozi čas: Polje

Okrog dvostolpne župnijske cerkve Marije Vnebovzete je Polje hitro izgubljalo kmečki videz in postajalo vse bolj delavsko naselje.

Objavljeno
27. januar 2016 11.41
Boris Dolničar
Boris Dolničar

Ko je v začetku minulega stoletja ljubljanski fotograf Avgust Zaletel napravil objavljeni razgledniški posnetek, je bilo današnje Polje samostojno obmestno naselje na vzhodnem koncu Ljubljane in se je - tako kot župnija - imenovalo Devica Marija v Polju.

Prav tu, v okolici mogočne dvostolpne župnijske cerkve Marije Vnebovzete je bilo jedro vsega dogajanja v kraju, ki je gospodarski in naselitveni razcvet doživel s širitvijo proizvodnje v vevški papirnici in z gradnjo železniške postaje. Zato je Polje že ob koncu 19. in še posebej v prvi polovici 20. stoletja hitro izgubljalo kmečki videz in postajalo vse bolj delavsko naselje. V obdobju med svetovnima vojnama je v bližini železniške postaje zraslo veliko novih stanovanjskih hiš in vil.

Prvotna cerkev se na tem mestu omenja že leta 1325 in so jo dvesto let pozneje v baročnem slogu na novo sezidali; sprva je bila podružnica šentpetrske župnije v Ljubljani. Leta 1771 je zaslovela kot božja pot, 1783. pa je postala samostojna župnija.

Potres leta 1895 je cerkev tako poškodoval, da so jo morali porušiti, nato so v naslednjih dveh letih po načrtih linškega arhitekta Rajmunda Jeblingerja postavili sedanjo z dvema zvonikoma. V njej sta sliki (Križani in Sv. Boštjan) slikarja Mihaela Stroja, medtem ko je Marijino vnebovzetje delo avstrijskega slikarja Franza Kurza zum Thurn und Goldensteina, ki je med letoma 1834 in 1867 živel v Ljubljani, učil risanje in slikal ter med drugim 1850. naredil prvi portret pesnika Franceta Prešerna.

Ob levem robu fotografije je Kuharjeva gostilna in za njo prvotno poslopje ljudske šole, dograjene leta 1862. Njen prvi nadučitelj je bil Blaž Kuhar, ki je tu služboval 21 let in na enorazrednici 14 let tudi poučeval ter obenem opravljal še delo organista in cerkovnika. Bil je reproduktivni glasbenik, ki je obvladal klavir, orgle, violino in flavto ter bil 1872. med ustanovitelji Glasbene matice, združenja poklicnih glasbenikov in ljubiteljev glasbe za negovanje slovenske glasbene ustvarjalnosti.

Leta 1931 so temeljito prenovljeni stari osnovni šoli prizidali dvonadstropno stavbo, 1957. pa nedaleč stran zgradili popolnoma novo šolsko poslopje.

V stavbi desno od cerkve je bila gostilna Pri Jokelnu, katere lastnik je bil Janez Dimnik, ki je med svetovnima vojnama delal pri kralju Petru v Beogradu kot vodja resorja za ribištvo in lovstvo. Njegov sin je zdravnik, podjetnik in lobist Božo Dimnik, ki je imel pomembno vlogo v prizadevanjih za osamosvojitev in mednarodno priznanje Slovenije. Polje je v obdobju 1952-1994 spadalo v občino Ljubljana Moste - Polje, odtlej pa je del mesta in istoimenske četrtne skupnosti.