MOL bo sofinancirala prenovo fasad in streh

Občina z razpisom za prenovo streh in fasad spomeniško zaščitenih hiš privabila zlasti lastnike iz starega dela mesta.

Objavljeno
29. maj 2013 18.25
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Na mestni razpis, namenjen sofinanciranju obnove stavbnih lupin v okviru programa Ljubljana – moje mesto za obdobje 2014–2017, so se v predvidenem roku prijavili lastniki 28 spomeniško zaščitenih stavb. Največ jih je iz mestnega središča.

Po številu prijav izstopajo lastniki stavb s Kongresnega trga. Na razpis so se prijavili tisti iz hiš s številkama 6 in 7, pa tudi vogalnih zgradb Kongresni trg 4-Wolfova 14 in Dvorni trg 1-Kongresni trg 11, kjer deluje picerija Ljubljanski dvor.

V igri za četrtinski, tretjinski ali polovični mestni delež sofinanciranja (odvisen je od spomeniške vrednosti posameznega objekta) so še objekti na naslovih Poljanska cesta 11 in 18, Gornji trg 17 in 44, Zemljemerska 11 in 13, Miklošičeva 18, Študentovska 2, 2a-Vodnikov trg 3, Vodnikov trg 5, Slovenska cesta 10, Cesta v Gameljne 11, Trubarjeva 8-Petkovškovo nabrežje 9, Prešernova cesta 16, Prešernova 17, 19-Erjavčeva 22, Vošnjakova 7, Trg MDB 14, Zvezdarska ulica 4, Kersnikova 5, Tržaška cesta 6, Slomškova 14, Gallusovo nabrežje 19-Stari trg 20, Igriška 12, Štefanova 9–11 in Einspielerjeva 25.

Za začetek milijon evrov

Občina je za sofinanciranje celovite obnove uličnih pročelij in streh v svoji blagajni za leto 2014 predvidela približno milijon evrov, za preostala leta pa bo vsoto določila z vsakokratnim proračunom. Kot v preteklosti bodo tudi tokrat vsako od vlog točkovali po natančno določenih merilih in jih razvrstili na dva prednostnega seznama po zbranem številu točk. Obnova stavb s prvega je predvidena v letih 2014 in 2015, z drugega pa v letih 2016 in 2017.

Pri zahtevnejših naložbah bo navedeni delež sofinanciranja glede na razpoložljiv proračunski denar lahko določen tudi drugače. Lastniki stavb bodo pri mestnem javnem stanovanjskem skladu smeli zaprositi celo za posojilo za pokritje lastnih deležev pri obnovi stavbnih lupin.

Kavcija za resnost namere

Pred začetkom postopka izbire izvajalca gradbenih del bodo morali lastniki kot dokaz, da res nameravajo izvesti obnovitvena dela, vplačati tisoč evrov kavcije, ki pa jo bo plačnik dobil vrnjeno po podpisu tripartitne gradbene pogodbe med lastniki, izvajalcem gradbenih del in MOL. Že pred tem pa so morali predložiti izjave, da bodo zagotovili svoj delež za prenovo, da se strinjajo, da bo izvajalec del izbran po zakonu o javnem naročanju, in da bodo hišo obnavljali po kulturnovarstvenih pogojih in skladno s soglasjem zavoda za varstvo kulturne dediščine.