Na Golovcu bodo posekali 351 dreves

Med drevesi, predvidenimi za posek, je kar dve tretjini neavtohtonih in invazivnih robinij

Objavljeno
01. marec 2017 16.46
Hospic. V Ljubljani 14.2.2017[hospic.starejši.umiranje]
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Po akciji odstranjevanja zaradi žleda polomljenega drevja, predlanski in lanskoletni spomladanski akciji sajenja nadomestnih dreves je na Golovcu zdaj na vrsti nov poseg. Po naročilu zavoda za gozdove bo MOL morala odstraniti 351 odkazanih dreves.

Marijana Tavčar iz Zavoda za gozdove Slovenije je pojasnila, da bo v gozdu ob Poti na Golovec (tudi nad hišo zavoda Ljubhospic) morala občina kot njegova lastnica poskrbeti za odstranitev nezaželenih listavcev (invazivne neavtohtone vrste) ter poškodovano, odmrlo ali oslabelo drevje. Označenih 351 dreves, med katerimi je največ robinij (257), ki je ena tistih invazivnih drevesnih vrst, ki je v gozdu najmanj zaželena in odžira prostor domačim drevesnim vrstam, kot so beli gaber, kostanj, bukev in hrast. Skupaj bodo odstranili približno 200 kubičnih metrov lesa.

Sekali bodo ves mesec

S tako imenovanim izbiralnim redčenjem, ki bo trajalo od jutri do konca marca, bodo izboljšali stanje gozda na tem območju posebnega pomena. Gre namreč za zelene površine, ki so z mestnim odlokom razglašene za gozd s posebnim pomenom – zaradi svojih poudarjenih socialnih in ekoloških funkcij. Posek zaradi oslabelosti in negovalni posek sta kot ukrepa predvidena tudi z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 do 2024.

Ker Golovec skozi vse leto radi obiskujejo rekreativci in drugi obiskovalci, zavod za gozdove opozarja, naj se območjem poseka, ki bo označeno in zavarovano kot delovišče, izognejo oziroma upoštevajo vsa opozorila izvajalcev del. Odsvetujejo jim tudi uporabo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču in da imajo svoje pse na vrvicah.