Na Rožniku bodo do jeseni prenavljali vodovod

V okviru del bodo posekali eno ali dve starejši bukvi in devet mlajših dreves. Preskrba z vodo ne bo motena.

Objavljeno
25. julij 2017 12.10
Kresnik
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana - Iz Javnega holdinga Ljubljana (JHL) so sporočili, da bo Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) jutri začela z obnovitvenimi deli na enem izmed najstarejših delov ljubljanskega vodovodnega sistema, na območju vodohrana Rožnik. Tu so bili vodovodni objekti zgrajeni v letih 1890 in 1945, zato je obnova nujna za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo, so sporočili.

»Ker je bilo ob podrobnem pregledu objektov in vodovodnega sistema, tudi s pomočjo kamer, ugotovljeno, da so korenine najbližjih dreves na nekaterih mestih poškodovale vodovodni sistem, ponekod pa celo prodrle vanj, bodo obnovitvena dela, poleg obnove strojnih instalacij in armatur znotraj vodohranov, obsegala tudi zamenjavo vodovodnih cevi znotraj ograjenega območja vodohrana,« pravi Justina Simčič iz JHL. 

Posekali bodo vsaj deset dreves

Pri načrtovanju obnovitvenih del so sodelovali s strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za kulturno dediščino in Zavoda RS za varstvo narave, saj gre za območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

»Strokovnjaki so skupaj izbrali traso obnove cevovodov in načine poteka del, ki bodo najmanj vplivali na obstoječi drevesni sestav in v čim manjši možni meri posegali v območje drevesnih korenin. Oblikovali so tudi ukrepe za zaščito dreves na gradbišču, s katerimi bo investitor zaščitil rastni prostor dreves in preprečil mehanske poškodbe korenin, debel in krošenj. Najstarejša drevesa, ki predstavljajo pomembno naravno dediščino, bodo v času izvajanja del zaščitena s posebno ograjo, z namenom zmanjševanja točkovnega pritiska na korenine dreves in posledic del na zdravje le-teh. Izvajalec bo znotraj območja vodohrana izdelal posebno začasno transportno pot, posamezna gradbena dela, ki bi lahko negativno vplivala na drevesa pa bo opravil ročno,« zagotavljajo v javnem holdingu. 

Kljub temu bodo v okviru del nekaj dreves posekali. V skladu s projektno dokumentacijo, dovoljenji in soglasji so za posek predvidene ena starejša bukev in devet mlajših dreves (smreke, oreh..). Gre za drevesa, ki so bila poškodovana ob žledolomu leta 2014, ali pa s koreninami ogrožajo nemoteno oskrbo uporabnikov. Nekatera mlajša drevesa bodo posekana zaradi varovanja najmarkantnejših dreves, dodajaja v JHL. Ogrožena pa je še ena starejša bukev: »V kolikor bo arborist svetovalec ob izvajanju gradbenih del ugotovil, da so korenine še ene izmed starejših bukev, ki segajo na območje obstoječega vodovodnega jaška in v sam jašek, močno poškodovane, bo naknadno posekana tudi ta.«

Štirje meseci za izvedbo del

Na ostalih starejših drevesih bodo strokovnjaki Tise izvedli čiščenje krošenj, prav tako pa bodo dvignili profile krošenj nad začasno transportno potjo, da izvajalci del s stroji ne bodo poškodovali vej dreves. Zaradi vrasle skorje in velike dimenzije vrhov, bo v skladu z navodili za zaščito dreves izvedena tudi vezava krošnje na varovanih starejših bukovih drevesih, je še napovedala Simčičeva.

Dovozna pot za delovna vozila bo potekala mimo parkirišča ob bazenu Tivoli, Švicarije in Cekinovega gradu po poti Pod turnom. Dela, ocenjena na 350.000 evrov brez davka (izvajal jih bo CMC Ekocon), bodo zaključena predvidoma jeseni (izvajalec ima v skladu s pogodbo za izvedbo na voljo 120 dni), v javnem podjetju pa zagotavljajo, da oskrba uporabnikov s pitno vodo v tem času ne bo motena.