Najprej park, nato neprofitna stanovanja?

Gradbena jama Masarykova-Resljeva: Občina napoveduje, da bo do sredine leta uredila park z otroškim igriščem.

Objavljeno
11. januar 2017 17.25
Parcela ob Masarikovy cesti namenjena za gradnjo,Ljubljana Slovenija 10.01.2017 [Gradbišče,parcela v mestu]
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana – Po napovedih občine bo letos vsaj delno olepšana in oživljena še ena gradbena jama, in sicer tista v križišču Resljeve in Masarykove ceste. Na MOL napovedujejo, da bodo uredili parkovno površino z otroškim igriščem.

Nekaj aktivnosti na tem območju so izvedli že lansko jesen. Kot so povedali na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP), so izvedli grobo čiščenje zaraščenega področja: »Na degradirani površini smo predhodno odstranili odpadke, očistili zaraščeno območje, pri čemer so se kakovostna drevesa ohranila, nekakovostno in neprehodno grmovje pa se je odstranilo, postavili smo gradbiščno ograjo na notranjem območju.«

Otroško igrišče

Ker so se med občani lani že pojavile informacije, da bi bilo na tem mestu lahko urejeno še eno začasno parkirišče, po zgledu tistega na gradbišču Šumija ali pa v neposredni bližini ob železniški postaji, kjer bi se morala graditi Emonika, nas je zanimalo, kakšne načrte ima občina ob Masarykovi. Na OGDP so pojasnili, da je predvidena rušitev zidu in ureditev parkovne površine, na vzhodnem vogalu pa je predvideno otroško igrišče, »kar bo dodana vrednost temu območju«. Dodajajo, da bodo park urejali fazno, »v prvi fazi se bo urejal del ob Resljevi cesti, izvedba je načrtovana v prvi polovici letošnjega leta«.

Če bodo uresničili napoved, bo torej javnost znova dobila dostop do zemljišča v večinski lasti občine, ki je že več kot poldrugo desetletje ograjeno z gradbenimi ograjami – vse odkar so na prehodu v novo tisočletje začeli graditi poslovni objekt F1. Konec leta 2009 je sicer že kazalo, da bo Energoplan nadaljeval z gradnjo stanovanjsko-poslovnih stolpnic na tem območju, saj je občina odločila, da bo prodala svoje, približno 6000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, Energoplan pa je že imel izdelane načrte za gradnjo poslovnega centra F3.

A finančno-gospodarska kriza je bila vse hujša, gradbinec se je usmeril v druge projekte in končal v prisilni poravnavi, območje pa je ograjeno z ograjami samevalo. Dokler niso leta 2010 del zapuščenega gradbišča oživili pobudniki iz KUD Obrata, zavoda Bunker, posamezniki in sosedje, ki so na južnem delu območja uredili skupnostni vrt Onkraj gradbišča.

Vrtički za zdaj ostajajo

Kot so pojasnili v mestnem oddelku za ravnanje z nepremičninami, urejanje parkovne površine ne pomeni konca vrtičkarstva, saj se vrtički Onkraj gradbišča nahajajo na južnem delu območja, ob Resljevi cesti, in ne na vogalu Resljeva–Masarykova cesta, kjer je predvidena parkovna ureditev. »Vrtički ostajajo, dokler ne bomo bodisi mi bodisi potencialni investitor začeli urejati tega območja,« so zapisali.

Tudi Urška Jurman iz KUD Obrata je povedala, da so jim pogodbo za uporabo zemljišča konec lanskega leta na občini podaljšali. »Pogodbo podaljšujemo iz leta v leto, za zdaj imamo zagotovljeno uporabo do konca poletja, je pa res, da imamo v pogodbi tudi določilo, da moramo v primeru prodaje zemljišča MOL ali če bi imela občina z njim drugačne namene, predhodno zapustiti območje.«

V križišču Resljeve in Masarykove je sicer po občinskem prostorskem načrtu (OPN) predviden trg, pod katerim je možna gradnja podzemnih garaž ter povezava s podhodom pod železniško postajo. Na preostalem delu (ob Masarykovi in ob Resljevi) pa je po OPN predvideno območje centralnih dejavnosti s faktorjem zazidanosti 80 odstotkov.

Višina objektov ob Masarykovi mora biti enaka višini venca objekta Zavarovalnice Triglav v križišču Masarykove in Miklošičeve, višina objektov ob Resljevi cesti pa mora biti poravnana z višino venca sosednjih objektov na jugovzhodni strani Resljeve. Večina parcel na nepozidanem območju je v lasti občine in njenega stanovanjskega sklada, nekaj manjših pa je v lasti podjetja Iskra Implus.

Bo sklad gradil ali prodajal?

V zvezi z načrti na daljši rok so na občini dodali, da ima v severovzhodnem vogalu območja, med Masarykovo cesto in Kotnikovo ulico Javni stanovanjski sklad MOL v srednjeročnem načrtu gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe. Stanovanjski program sklada za letošnje in prihodnje leto sicer razkriva, da so vse možnosti glede tega še odprte. Kot so zapisali v njem, je občina lani v namensko premoženje sklada prenesla dve parceli v severovzhodnem vogalu s skupno površino 2818 kvadratnih metrov.

»Glede na izdelan zazidalni preizkus bi bilo na predmetnih zemljiščih možno zgraditi okvirno 90 stanovanjskih enot,« so zapisali v JSS MOL in dodali, da bi bilo zaradi zahtev prostorskega akta v pritličju treba zagotoviti javno rabo oziroma poslovni program.

Nadaljnje odločitve o razvoju projekta na tem zemljišču bodo sprejemali glede na zainteresiranost potencialnih investitorjev, ki bi bili pripravljeni v objektu opravljati poslovno dejavnost, dopuščajo pa tudi možnost izvedbe projekta v javno-zasebnem partnerstvu. Pa tudi: »V primeru ugodne ponudbe za odkup predmetnih zemljišč pa JSS MOL ne izključuje možnosti prodaje predmetnih zemljišč z usmerjanjem pridobljenih denarnih sredstev v razvoj drugih projektov.«