Napovedujejo novo leto rekordnega obiska turistov

Turizem v Ljubljani: Z namenskimi sredstvi bodo letos financirali prenovo Petkovškovega nabrežja in zamenjavo Ribje brvi.

Objavljeno
19. februar 2013 15.56
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – V zavodu Turizem Ljubljana po lanskem rekordnem napovedujejo novo leto presežkov. Lani so imeli slabih 3,6 milijona evrov prihodkov; večino iz javne dejavnosti (transferji MOL, turistična taksa in dajatve od iger na srečo), prihodkov iz tržne dejavnosti pa je bilo 670 tisočakov. Poslovali so pozitivno, z minimalnim dobičkom.

Kot so zapisali v letnem poročilu, je leto 2012 najbolj zaznamovalo pet projektov. Največji je končana druga faza prenove Grudnovega nabrežja, s katero je oblikovana sprehajalna pot, ki povezuje središče mesta s Špico in botaničnim vrtom. Med drugimi pomembnimi projekti na zavodu omenjajo povezavo glavnih deležnikov v Ljubljani, ki delujejo na področju kongresnega turizma, razvoj nove linije spominkov in darilc, ki nosijo ilustracije Jožeta Plečnika, začetek »ocvetličenja« mesta (z namestitvijo košar s cvetjem na luči na stavbah v starem mestnem jedru) in uvedbo mesečnih elektronskih novic. »Čeprav so nekateri od naštetih projektov drobni in manj pomembni, smo prepričani, da bodo naše mesto in njegovo turistično ponudbo trajno zaznamovali,« so zapisali.

Ugotavljajo tudi, da so pri izboru projektov na razpisu za sofinanciranje turističnih prireditev in programov, za kar so namenili dobrih 200 tisoč evrov, opravili dobro delo. »Oživela sta Breg in Gornji trg in postala priljubljeni točki za obiskovalce, podobno kot Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Krakovski nasip ob Ljubljanici, ki sta po novem priljubljeni prizorišči imenitnih fotografskih razstav na prostem. V veliki meri smo izkoristili možnosti, ki jih za prireditve daje Kongresni trg s parkom Zvezda.«

Za nastope in predstavitve na turističnih sejmih in borzah so porabili približno sto tisočakov, nastopili pa so na 24 sejmih, borzah in delavnicah v različnih evropskih državah. Novembra so na svetovni turistični borzi v Londonu začeli tudi promocijske dejavnosti za letošnje evropsko prvenstvo v košarki, ki je »odlična priložnost za dvig prepoznavnosti Slovenije in Ljubljane«. V poročilu poudarjajo še rešitev večletnega problema prestolnice – na avtocestnem obroču so namreč namestili velike turistične table, s katerimi opozarjajo na mestne znamenitosti.

Turizem za Ljubljančane sprejemljiv in nemoteč

Glavno mesto je lani obiskalo največ turistov doslej. Pri tem na Turizmu Ljubljana pravijo, da je turistični obisk »v okvirih, ki je za prebivalce Ljubljane sprejemljiv in nemoteč«, in ugotavljajo, »da je formula, ki jo pri svojem delu uporabljamo – da imamo pri snovanju prireditev in drugih programov ves čas pred očmi vprašanje, ali bo to všečno prebivalcem – pravilna«.

S skoraj 840 tisoč prenočitvami (gre za oceno, uradni podatki bodo znani marca) in 444 tisoč prihodi so tako izboljšali rekorda iz leta 2011. Prav tako so našteli več turistov, ki so informacije in pomoč iskali v turističnoinformacijskih centrih; bilo jih je 278.972. Poleg tega raste obiskanost spletne strani www.visitljubljana.com, ki je po oceni zavoda ključni vir informacij. V centrih se je opazno povečal tudi obseg prodaje (spominkov, knjig, razglednic, vstopnic, turističnih vodenj, turističnih kartic urbana in izletov iz Ljubljane v okolico in po Sloveniji) – realizirali so 526 tisoč evrov prihodkov, leto prej pa 472 tisoč.

Rasti pa ni pri prodanih vodenih ogledih mesta, kjer se »že tri leta vrtimo okrog skoraj enakega števila skupin«. To na zavodu pripisujejo vedno večjemu številu vodenj »na črno«. Prav tako še ni uresničen dolgoletni cilj podaljšati povprečno dobo bivanja turistov na vsaj dva dni. Lani so se obiskovalci v glavnem mestu v povprečju zadržali 1,89 dneva.

Investicije 2013: Petkovškovo nabrežje, Novi trg, Ribja brv

Za letos na Turizmu Ljubljana napovedujejo 460 tisoč prihodov in 870 tisoč prenočitev, kar pomeni novo rekordno leto. Začetek je bil sicer slab, saj ocene za januar kažejo, da se je število prenočitev v primerjavi z januarjem lani zmanjšalo za dobrih sedem odstotkov. Toda na zavodu dodajajo, da je bil tudi lanski januar slab, »a vendar se je leto nadaljevalo s skoraj neprekinjeno serijo dobre turistične statistike«.

Letos naj bi namenska sredstva iz koncesijske dajatve od iger na srečo porabili za tri večje projekte. Približno 308 tisoč evrov je v proračunu zagotovljenih za prenovo Petkovškovega nabrežja, kjer načrtujejo ureditev promenade z balkoni za vrtove ter ureditev komunalne opreme in odvodnjavanja. Okoli 340 tisočakov je predvidenih za dokončanje ureditve Novega trga, največja vsota, 622 tisoč evrov, pa za zamenjavo Ribje brvi.

V pripravi nova strategija

Ker se letos izteče obdobje sedanjega strateškega razvojnega in trženjskega načrta za področje turizma, ki je bil pripravljen leta 2007, so na Turizmu Ljubljana začeli pripravljati novo strategijo. Predlog bo izdelal zunanji ponudnik, zavod pa naj bi za to odštel dobrih 20 tisoč evrov. Na razpis, ki se je iztekel prejšnji teden, so prispele štiri ponudbe. Kot pravijo na zavodu, bo nova strategija turizma za obdobje od leta 2014 do 2020 temeljila predvsem na spodbujanju trajnostnega razvoja turizma in rasti turističnega prometa, intenzivnem trženju, dvigu kakovosti storitev ter razvoju inovativnih turističnih proizvodov z namenom povečati konkurenčnost. Med podrejenimi cilji pa so povečanje prepoznavnosti Ljubljane, spodbujanje razvoja inovativnih in zelenih turističnih proizvodov oziroma storitev, krepitev aktivnosti za povečanje dostopnosti Ljubljane kot prestolnice ter razvoj turistične ponudbe, ki privablja potrošnike višjega dohodkovnega razreda.