Drevesa v MOL zaščitili s tisočevrskimi globami

Mestna uprava uvaja tisoč evrov kazni za poškodovanje zelenja, pripombe opozicije so prezrli.

Objavljeno
03. julij 2015 16.12
lvu*PSP
Mojca Zabukovec, Ljubljana
Mojca Zabukovec, Ljubljana

Ljubljana – Ker da so to »dejanja, ki najbolj poškodujejo zelene površine«, bodo globo v primeru kršenja prepovedi sekanja, lomljenja, trganja, nepravilnega obrezovanja ali kakšnega drugačnega poškodovanja dreves in njihovih delov, grmovja, žive meje ali preostale vegetacije dvignili s 50 na tisoč evrov.

To so na mestni občini med drugim zapisali v odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, ki ga bo mestni svet potrjeval v ponedeljek. Odlok, denimo, predvideva tudi globo v višini sto evrov za skrbnika živali, ki takoj ne odstrani njenih iztrebkov v primeru onesnaženja občinske ceste ali javne zelene površine, prav tolikšna bo globa za kršitev prepovedi hranjenja živali; dovoljeno bo le krmljenje ptic in veveric na območju tivolskega parka. »V zadnjem obdobju je bil opažen problem hranjenja živali, zaradi česar so javne površine onesnažene,« so ukrepe pojasnili na občini.

Pričakujejo višje prihodke

Med vzroki za pripravo sprememb obstoječega odloka iz leta 2009 navajajo ugotovitve občinske službe za gospodarske dejavnosti in promet, občinskega inšpektorata in Snage. Cilj odloka je po njihovem »predpisati način izvajanja javne službe na način, da bo izvajanje javne službe strokovno, kakovostno in nadzorovano«.

Pričakujejo tudi, da se bo z njegovim sprejetjem z izdanimi odločbami inšpektorata povečala višina prihodkov v občinsko blagajno. In ker doslej to ni bilo zajeto v sklop storitev izvajanja javne službe, so v odlok vpisali še »novo storitev«, in sicer čiščenje grafitov ter čiščenje javnih zelenih površin.

Opozicijski svetniki so na zadnji seji mestnega sveta, ko so obravnavali osnutek sprememb, sicer opozorili na njegovo »neživljenjskost« in »nesorazmernost višine glob«, toda pripombe niso bile upoštevane. Na eno od njih, da je predvidena višina globe v primeru lomljenja, sekanja ali obrezovanja dreves, previsoka, so na občini odgovorili: »Višina globe je določena primerno in v skladu z zakonom o prekrških, ker gre za dejanja, ki najbolj poškodujejo zelene površine.«

Podobno so odgovorili tudi na pripombo, da je previsoka globa za skrbnika živali: »Želimo, da so občinske ceste in javne zelene površine čiste in urejene.«