Novo zavetišče za živali bodo gradili dve leti

Zavetišče na Gmajnicah: Občina je končno objavila razpis za izvajalca del, zgradili bodo šest novih objektov in porušili sedanja dva.

Objavljeno
02. avgust 2017 15.25
SLOVENIJA LJUBLJANA 04.10.2012 PASJE ZAVETISCE GMAJNICE FOTO:ROMAN SIPIC/DELO
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Že nekaj let na občini napovedujejo, da bo zavetišče za zapuščene živali na Gmajnicah dobilo primernejše prostore – tako za zaposlene in prostovoljce kot za živali, ki se znajdejo tam. Obljubljena investicija se že nekaj let zamika v prihodnost, kot kaže, pa bi se gradnja letos vendarle lahko začela.

Občina je namreč objavila javno naročilo za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za gradnjo Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Celotna naložba je v občinskem proračunu ocenjena na 5,6 milijona evrov, kar pomeni, da bo šlo za največjo investicijo na področju skrbi za živali oziroma v javni zavod Živalski vrt Ljubljana, pod katerega kot organizacijska enota sodi tudi zavetišče na Gmajnicah.

Ne izpolnjujejo minimalnih standardov

Zakaj je investicija potrebna? »Sedanje zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov, primernih za bivanje drugih hišnih živali (ogrevanih prostorov za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičjih kletk). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk,« navajajo na MOL, kjer so že pred časom napovedali, da med gradnjo delovanje zavetišča ne bo moteno.

Gradbeno dovoljenje so pridobili februarja, predvideva pa gradnjo v treh fazah. V prvi gradnjo zavetišča za pse, nove upravne stavbe, skladišča in servisnega objekta z energetskim prostorom, čistilno napravo, bazenom požarne vode in ekološkim otokom. Sledil bo prvi skop druge faze, ki zajema rušenje sedanje stavbe za nastanitev živali in gradnjo sprejemne in veterinarske ambulante. V zadnji fazi pa bodo porušili sedanjo upravno stavbo, zgradili novo zavetišče za mačke in uredili okolico.

Začetek gradnje še letos?

Za vsa dela in pridobitev uporabnih dovoljenj za posamezne objekte bo imel izvajalec na voljo 722 dni ali skoraj dve leti. Prve štiri objekte bo moral zgraditi v 300 dneh po sklenitvi pogodbe, dodatnih 210 dni pa bo lahko trajala vsaka od naslednjih dveh faz.

Ponudbe gradbincev na MOL zbirajo do 21. avgusta. Če se bo gradnja začela še letos, bo morala občina v proračunu za prihodnje leto zagotoviti dodatne vsote, saj ima v letošnjem za novo zavetišče Gmajnice predvidenih 161.000 evrov, v prihodnjem letu pa 340 tisočakov. Večina sredstev, skupno pet milijonov, je načrtovanih šele za proračunski leti 2019 in 2020.