Ob Astri namesto stolpnice začasno parkirišče

Še pred poletjem bodo uredili parkirni prostor za 76 avtomobilov.

Objavljeno
08. marec 2016 16.13
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – V začelju Astre še dolgo ne bomo videli načrtovane stolpnice s 137 stanovanji, bodo pa zato na območju nekdanjih učnih delavnic kmalu uredili začasno parkirišče za 76 osebnih vozil. Toda še prej bo moral mestni svet na marčevski seji potrditi spremembe dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Za začasno rešitev na približno dva hektara velikem območju med Hranilniško ulico, ulico Bežigrad in Dunajsko cesto sta se investitorja Exoterm Holding iz Kranja in Lanel iz Ljubljane odločila zato, ker »zaradi trenutnih ekonomskih razmer nista zmožna izvesti gradnje, kot je predvidena po veljavnem OPPN«. Zato sta predlagala spremembe in dopolnitve načrta, s katerimi bi določili več dopustnih programov in začasno ureditev na terenu do začetka gradnje stavb. Na mestnem oddelku za urejanje prostora so pobudo investitorjev proučili in označili za sprejemljivo.

Na lokaciji nekdanjih učnih delavnic, ki so jih podrli že pred koncem prejšnjega leta, letos pa jamo zasuli in s peskom utrdili na ravni terena, bo tako dovoljeno urediti 76 začasnih parkirnih prostorov za avtomobile. Ti bodo tam stali, dokler se investitorja ne bosta odločila za zidavo stanovanjske stolpnice z upravnimi in poslovnimi prostori, oddelkom vrtca in parkirišči v več kletnih etažah. Največ sprememb v OPPN je povezanih s prometom in dopolnilnimi dejavnostmi na delih območja. Tako v nekdanji veleblagovnici Astra kot tudi na območju predvidene stolpnice bo po novem dopustno urediti ali graditi hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev.

Nova prometna ureditev

Pri prometni ureditvi je bistvena sprememba, da bodo uvoz do parkirišča v kletnih etažah bodočega objekta z ulice Bežigrad prestavili v Hranilniško ulico in da bodo kolesarji dobili kolesarsko stezo ob pločniku znotraj območja OPPN in se jim ne bo treba voziti po cesti. To pomeni, da bo treba med pločnikom in drevoredom 1,25 metra prostora nameniti kolesarski stezi, 1,55 metra pa pločniku.

Četudi je bil zahodni del prve kleti prej namenjen ureditvi parkirnih prostorov, bo po novem dopustno zgraditi manjše število kletnih etaž. V prvo klet bodo s terena namreč lahko prestavili tudi transformatorsko postajo. Kar zadeva objekt, pa bo tlorisni gabarit pritličja lamele B po novem enak tlorisnemu gabaritu prvega nadstropja iste lamele. Povečali so tudi velikost prostorske enote C1, namenjene urejanju zunanje okolice ob ulici Bežigrad. Na začasnem parkirišču s 76 parkirnimi prostori (vsaj štirimi za invalide), ki se bo priključeval na Hranilniško ulico, bo treba ob zahodni meji ohraniti sedanja drevesa, na parkirišču pa zasaditi najmanj 14 novih.

Vsaj asfaltna zaščita

Janko Čevka, predsednik upravnega odbora Exoterma Holdinga, je dejal, da upa, da bodo lahko parkirišče dokončno uredili še pred začetkom poletja in da bodo makadam lahko prekrili vsaj s tanko asfaltno protiprašno zaščito.

Ko se bodo odločili za gradnjo novega objekta, pa bo treba v kleti zagotoviti dodatnih 98 nadomestnih parkirnih mest za prebivalce. Odtlej okoli objektov ne bo več dopustna izvedba parkirnih prostorov na prostem – izjemi bosta le dva za kratkotrajno parkiranje za potrebe vrtca.