Občina zbira predloge, kje bo stal novi radar

Dvema radarjema v redarskih vozilih se bo pridružil še stacionarni, ki ga bodo premeščali na različne lokacije glavnega mesta.

Objavljeno
15. februar 2017 17.25
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana - Na občini se pripravljajo na nakup novega radarja - prvega stacionarnega, ki ga bodo uporabljali mestni redarji - in že zbirajo predloge, kje bi ga lahko postavili. Kot pravijo, želijo z radarjem, ki ga bodo premeščali na različne lokacije, povečati varnost, razlogi za uporabo takšne merilne naprave pa so »večplastni«.

Svet četrtne skupnosti Bežigrad je tako na januarski seji že obravnaval predloge, kje bi na njihovem območju lahko postavili stacionarni radar. Kot je pojasnila predsednica sveta ČS Tadeja Vengar, jih je namreč decembra mestno redarstvo pozvalo, naj pošljejo predloge za dve najbolj kritični lokaciji, kar zadeva upoštevanje prometnovarnostne obremenitve. »Ker so ena najbolj ranljivih skupin v prometu najmlajši udeleženci, smo povabili k sodelovanju pri pripravi predlogov osnovne šole in vrtce z območja četrtne skupnosti,« je povedala.

Med predlogi so izbrali dve lokaciji: v Fabianijevi in Slovenčevi ulici (med obvoznico in Tolstojevo), predlagali pa so še poostren nadzor upoštevanja omejitve hitrosti na Samovi, Parmovi in Savski cesti ter Ulici Pohorskega bataljona (na slednji predvsem v času prihoda in odhoda otrok v šolo in iz šole). »Večina predlaganih lokacij je tudi šolska pot,« opozarja Vengarjeva.

Pred radarji še drugi ukrepi

Dodaja, da so znova opozorili, da je treba pred postavitvijo stacionarnih merilnikov hitrosti izvesti še druge ukrepe: preveriti situacijo po ulicah (preveri naj se, ali so prometni znaki pravilno postavljeni, postavijo naj se dodatni znaki, ki opozarjajo na omejitve hitrosti, preveri naj se vidnost znakov). Postavijo naj se tudi tehnične ovire, v conah z omejitvijo hitrosti 30 km/h, pa naj se dodatno narišejo talne oznake na cestišču - ob vstopu v cono in izstopu iz nje. V četrtni skupnosti so opozorili tudi na slabo vidnost prehodov za pešce v Slovenčevi ulici in predlagali obrez dreves ter dodatno osvetlitev prehodov za pešce, je še povedala predsednica ČS.

Občina je doslej razpolagala z dvema radarjema, ki sta nameščena v redarskih vozilih znamke volkswagen up. Stacionarni radar bo tako nova pridobitev. Kot pojasnjujejo na mestnem redarstvu, ga bodo kupili letos skupaj s tremi ohišji, v katera bodo premeščali radarsko napravo. Trenutno za nakup pripravljajo tehnično dokumentacijo. Nameščali jih bodo na samostojne drogove ali drogove javne razsvetljave. Kot pravijo, še ni mogoče napovedati, kdaj bo stacionarni radar začel delovati, zagotovili pa so, da bodo »javnost o začetku meritev obvestili pravočasno«.

Nihče ni proti radarju

Na vprašanja, od koliko četrtnih skupnosti so že prejeli predloge lokacij za namestitev stacionarnega radarja, ali jih bodo upoštevali ali jim dodali še druge, so v mestnem redarstvu odgovorili, da podatke še zbirajo, za mnenje pa so ali še bodo poleg četrtnih skupnosti zaprosili tudi svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, agencijo za varnost prometa, ljubljansko policijsko upravo in zavod Varna pot. »Zaprosili smo jih, da predložijo seznam treh najbolj varnostno obremenjenih lokacij, kjer bi bil po njihovi oceni potreben nadzor hitrosti.« Na občini pravijo, da na nasprotovanje četrtnih skupnosti predlogu niso naleteli in da bo na izbor mikrolokacij vplivala tudi tehnična primernost lokacije.

»Glavni namen je povečanje varnosti, so pa razlogi za uporabo samostojnih enot večplastni,« odgovarjajo na vprašanje, kakšni so razlogi za to, da so se v redarstvu odločili za nakup nove naprave. In nadaljujejo: »Pomemben razlog je gotovo tehnični, saj je ohišja mogoče namestiti na lokacije, kjer meritve s samodejno merilno napravo, nameščeno v osebnem vozilu, niso možne. Dodaten element, ki vpliva na odločitev, je kadrovske narave, saj za meritve z napravami v ohišjih ni potrebna navzočnost pooblaščene uradne osebe. Nezanemarljiva pa sta še funkcionalna elementa: te naprave lahko delujejo nepretrgoma 24 ur na dan, omogočajo pa tudi napredno analizo statističnih podatkov, ki jih pridobivajo skozi daljše obdobje.«