Občini taksa, taksistom nič?

MOL poziva izvajalce avtotaksi dejavnosti, da podajo vlogo in si s tem pridobijo dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

Objavljeno
26. februar 2014 20.21
Taxi v Ljubljani. Ljubljana, 16. 07. 2013
Mo. Z., Ljubljana
Mo. Z., Ljubljana
Ljubljana - MOL poziva izvajalce avtotaksi dejavnosti, da podajo vlogo in si s tem pridobijo dovoljenje za opravljanje dejavnosti na območju občine. V izdanem dovoljenju za koledarsko leto bo določeno plačilo takse, s čimer bo taksistu dovoljena uporaba rumenih pasov in Slovenske ceste.

Spremembe odloka o avtotaksi prevozih so začele veljati prejšnji teden, potem ko jih je januarja potrdil mestni svet. Po novem voznik, ki ne bo imel izpita o poznavanju mestne občine in bo brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi, v Ljubljani ne bo mogel opravljati prevozov z avtotaksijem. Voznik bo po opravljenem izpitu prejel avtotaksi izkaznico, svoj avtomobil pa bo moral opremiti z dvema nalepkama; na eni bo napis Taksi LJ in na drugi zaporedna številka vozila.

Vsak taksist bo moral za uporabo postajališč za avtotaksije poravnati letno občinsko takso v znesku dvesto evrov, plačila bodo oproščeni le tisti, ki imajo vozilo, bolj prijazno do okolja, ali vozilo z možnostjo prevoza invalidov v invalidskem vozičku. Občinska taksa, s katero bi se po predvidevanjih občine v javno blagajno steklo okoli 50 tisoč evrov, v Ljubljani sicer ni novost, toda predlanskim so bile plačane samo tri, lani pa nobena.

Na občini pojasnjujejo, da od uveljavitve odloka 20. januarja niso prejeli še nobene vloge, vendar poudarjajo, da bo moral »vsak taksist, ki bo hotel opravljati to dejavnost na območju MOL in uporabljati določeno infrastrukturo«, imeti dovoljenje. Rok za oddajo vloge je trideset dni. V tem času bosta mestno redarstvo in občinski inšpektorat taksiste, ki ne bodo imeli dovoljenj, zgolj opozarjala, po prvem aprilu pa sledijo kazni: »Pristojna organa bosta taksiste, ki ne bodo imeli dovoljenj in bodo kljub temu uporabljali postajališča za avtotaksije, vozili po rumenih pasovih in prečkali Slovensko cesto na delu, kjer velja spremenjena prometna ureditev, kaznovala v skladu s svojimi pristojnostmi.«

Nataša Ornek, direktorica taksi podjetja Laguna, pravi, da bodo vloge, kot to zahteva občina, oddali in da bodo vsa njihova vozila opremljena z nalepkami. »Glede na to, da so na občini pokazali razumevanje, da smo imeli skupne sestanke in da so nas delno upoštevali, vsaj kolikor je bilo v njihovi moči, bo Laguna pri tem sodelovala.«

V Taxi društvu Ljubljana pa menijo, da je določilo o označitvi taksija z nalepko na prvih vratih vozila nesprejemljivo. Kot pojasnjuje Marko Babnik, ki bo s prvim marcem postal predsednik društva, bi bilo sprejemljivo označevanje, kakršno so že imeli pred leti, ko je bila tablica »zataknjena za zadnje steklo vozila in ni bila moteča«. Babnik tudi opozarja, da bo občina z novim odlokom, po katerem bo pobirala letno takso, zaslužila, medtem ko taksisti od tega ne bodo imeli nič. »Odlok niti najmanj ne ureja trga cen, z nalepko pa se bodo legalizirali vozniki, ki vozijo pod tujo licenco,« je kritičen Babnik. »Občina ni upoštevala ključne zahteve taksistov, ki smo jo predlagali: ena licenca, en avto in enotna cena.«