Oskubljen načrt za Dramo javno razgrnjen

Država se je odločila prvotni projekt prenove in širitve prilagoditi finančnim zmožnostim.

Objavljeno
06. februar 2018 15.40
bsa*Drama
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – Načrt rekonstrukcije in razširitve Drame z ureditvijo širše okolice, ki so ga že nekajkrat spreminjali, so znova oklestili. SNG Drama in ministrstvo za kulturo sta se namreč odločila, da bosta prenovo izvedla v manjšem obsegu, kot je predvideval dosedanji občinski lokacijski načrt.

Od danes do 22. februarja bo tako javno razgrnjen spremenjen in dopolnjen odlok o lokacijskem načrtu za območja urejanja Drama, Mali nebotičnik in Križišče Drama, javna obravnava najnovejšega načrta pa bo 14. februarja ob 17. uri v prostorih četrtne skupnosti Center na Štefanovi 11.

Znižan prizidek

Kot smo slišali na januarski seji mestnega sveta, bodo investitorji prenove in širitve Drame po novem dela lahko izvajali v več ločenih in samostojnih etapah (komunalna in prometna ureditev, rekonstrukcija historične stavbe Drame, odstranitev prizidka, gradnja kletnih etaž, gradnja novega prizidka, ureditev kletne pasaže pod ulico Gradišče, ureditev kletne pasaže pod Slovensko cesto ter ureditev prostorov v Nemški hiši), kar jim bo omogočalo lažje financiranje sicer več milijonov evrov vredne prenove.

Najnovejši projekt, ki so ga izdelali v biroju Bevk-Perović, predvideva tudi nekoliko manjši prizidek (nižji za terasno oziroma tehnično etažo), posegi v kleti v smeri proti Nemški hiši pa so zdaj omejeni v gabaritih obstoječe kleti. Pomembna sprememba je še, da naj bi trg pred Dramo razpotegnili na Erjavčevo cesto. Kar bi pomenilo, da bo to dopustno tlakovati.

Pomisleki

Čeprav je Dragan Matić (SMC) na seji mestnega sveta zagotovil, da bo država v najkrajšem možnem času zagotovila denar za nujno prenovo, smo v razpravi slišali tudi nekaj tehtnih kritik. Mirko Brnič Jager (SDS) je dejal, da so po dvajsetletni agoniji dobili projekt po meri nastopajočih in tehničnega osebja, manj pa občinstva. Drama namreč ne bo zmogla sprejeti nič več gledalcev, kar je po svetnikovem prepričanju največja pomanjkljivost načrta. Samostojni svetnik Denis Striković pa meni, da redukcija projekta in odlašanje z izvedbo zanj pomenita le škodo – enako kot pri projektu NUK II.