Pilotski projekt za brezdomce končan

Mestni stanovanjski sklad zagotovil bivalne enote, Kralji ulice nastanitveno podporo, Švicarji pa donacijo.

Objavljeno
27. maj 2013 19.00
Ljubljana 27.12.2012, kralji ulice foto: Tomi Lombar
Janez Petkovšek. Ljubljana
Janez Petkovšek. Ljubljana

Ljubljana – Po nedavni anketi je v Sloveniji kar 77.000 ljudi, ki so ali jim grozi, da bodo postali brezdomci oziroma uvrščeni med »stanovanjsko izključene«. Ker zavetišča za brezdomce niso rešitev, so se Kralji ulice in ljubljanski stanovanjski sklad lotili zanimivega pilotskega projekta.

Na tiskovni konferenci na mestnem stanovanjskem skladu so nam ob izteku poldrugo leto trajajočega projekta z naslovom »Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene« predstavili svoje delo, ki ga je z donacijo finančno podprla tudi Švica in v katerem je sodelovala še nevladna organizacija Stiftung Domicil iz Züricha. Podrobnosti bodo s 14 referati sicer predstavili v četrtek, ko bo na Magistratu konferenca o tej problematiki, je pa direktor ljubljanskega stanovanjskega sklada Sašo Rink že ob napovedi tega dogodka dal vedeti, da gre za primer dobrega in uspešnega sodelovanja med nevladnimi organizacijami in javnim skladom. Z njim so namreč dosegli boljše rezultate, kot bi jih v primeru samostojnega ali izoliranega delovanja vsakega od njih.

Konkretni uspehi

V praksi je to pomenilo, da je stanovanjski sklad Kraljem ulice dal v najem bivalne enote pod izjemno ugodnimi finančnimi pogoji, ti pa so najemnikom zagotovili nastanitveno podporo in jim bodo stanovanje pomagali tudi obdržati. Bojan Dekleva, zunanji sodelavec društva Kralji ulice, je pojasnil, da so sami na trgu sicer najemali stanovanja, a so bila ta zelo draga. Zato so bili zelo veseli mnogo cenejših mestnih bivalnih enot, v katere so lahko nastanili brezdomko z dolgotrajnimi duševnimi stiskami, dve brezdomki, stari nad 50 let, in tri mlade družine z dojenčki, ki sicer ne bi imeli veliko možnosti, da dobijo stanovanje z nastanitveno podporo. Obenem so skladu pomagali pri nastanitveni podpori v mestnih bivalnih enotah, v katerih imajo problematične stanovalce in jim je zaradi sporov s sostanovalci, neprilagodljivosti in drugih socialnih ter finančnih težav grozila nevarnost, da jih deložirajo.

Država spi

Dekleva je opozoril, da bi Slovenija morala čim prej sprejeti nacionalni stanovanjski in socialni program za reševanje brezdomstva. Prizadevanja MOL ali Kraljev ulice namreč že dolgo ne moreta slediti vsem potrebam. Namignil je, da bi bilo treba aktivirati prazna stanovanja, ki so zaradi zapadlih hipotek v lasti bank. Ali pa posnemati Švico, kjer omenjena organizacija Stiftung Domicil že 15 let sklepa tripartitne pogodbe z lastniki praznih stanovanj in njihovimi najemniki, pri čemer lastnika ni strah, da najemnina ne bo plačana in da stanovanje ne bo redno vzdrževano.

Čeprav zaradi krize in izgube služb brezdomstvo pri nas grozi vse več ljudem brez družinskih mrež in podpor, po njegovem prepričanju na ministrstvih resno še ne razmišljajo o tem problemu in ne pripravljajo rešitev zanj. Kralji ulice so kadrovsko in finančno prešibki, socialne službe pa po njegovem mnenju premalo delajo na terenu.

Objavljamo tudi popravek, ki so nam ga posredovali z JSS MOL.