Pitna voda z Jarškega proda ogrožena

Snaga le pospravlja za nemarneži, ki na črno odlagajo odpadke, sistemskih ukrepov pa ni.

Objavljeno
06. december 2017 09.00
Posodobljeno
06. december 2017 09.00

Ljubljana – Vodno zajetje Jarški prod, ki je v vseh prostorskih dokumentih označeno kot eno pomembnejših ljubljanskih vodozbirnih območij, je še vedno preslabo zaščiteno. To dokazujejo tudi odloženi odpadki, ki jih v njegovo okolico vedno znova vozijo preštevilni nemarneži. Snaga jih občasno odvaža, a to ni sistemska rešitev.

Jože Horvat
, svetnik ČS Črnuče, ki na svojih rednih obhodih odkrije največ divjih odlagališč z bolj ali manj nevarnimi odpadki, nam je poslal najnovejšo fotografijo odpadkov, ki jih je neznanec odložil ob makadamski cesti le slabih sto metrov od varovalne ograje omenjenega vodnega zajetja. Bilo jih je za več kubičnih metrov oziroma za ves tovornjak. Med njimi je največ kosovnih in nekaj ostankov izolacije (steklena volna) ter plastike.

Omenjeni četrtni svetnik je potarnal, da so lastniki zasebnih zemljišč na cesti postavili številne ovire – kupe zemlje ali podrta drevesa, a to ne zaleže kaj dosti. Najverjetneje isti obrtniki prihajajo vedno znova in odpadke, ki bi jih morali odpeljati na Barje ter za njihovo odlaganje plačati precej denarja, raje odvržejo v naravi.

Kaj pa videonadzor

Ker na vodozbirno območje Jarškega proda redno prihajajo tudi motokrosisti, je Horvat prepričan, da bi bilo treba območje čim prej zavarovati z videonadzornimi kamerami in dodatnimi opozorilnimi tablami, da je tam prepovedano odlaganje odpadkov. Prav tako pa da bi morali policija, mestni redarji in okoljski inšpektorji loviti nemarneže, ki ogrožajo pomemben vir pitne vode. Ker je to tudi sicer pomembno naravovarstveno območje, bi morali tako MOL kot država zagotoviti spremembe zakonov, da bi lahko učinkoviteje preganjali in kaznovali (ne le z drakonskimi kaznimi).

Sistemska rešitev

Ena od rešitev za Jarški prod bi bila čimprejšnja vzpostavitev zbiralnice ločenih frakcij odpadkov na Črnuškem, kamor bi krajani lahko vozili odpadno pohištvo, televizorje, belo tehniko, večje kose odpadne plastike, odslužene računalnike in mobitel ter druge kosovne odpadke. V ČS Črnuče so že na oktobrski seji sprejeli sklep, naj MOL v okviru sprememb občinskega prostorskega načrta predvidene zbiralnice ne umešča na območje ČR 150, kjer je predvideno tudi parkirišče P+R, temveč naj jo premakne nekoliko zahodneje. Četrtna skupnost podpira idejo, da bi jo umestili na zasebni travnik ob Dinosu med Šlandrovo cesto in Potjo k sejmišču, kjer že zbirajo staro železo in druge kovine. Poleg tega ne bi imeli tako velikih stroškov za priklop na obstoječe komunalno in cestno omrežje kot v primeru tiste, predvidene v spremembah OPN.