Po delu Vodnikove kmalu le v eni smeri

V križišču z ulico Na jami bodo na Vodnikovo v smeri Tržne smeli zaviti le še stanovalci bližnjega bloka.

Objavljeno
15. marec 2017 16.36
Vodnikova
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana − Južni odsek dvosmerne Vodnikove bodo pred koncem meseca začeli preurejati v enosmerno cesto. Motorni promet bo po novem potekal od križišča Tržne ulice z Vodnikovo do objekta Vodnikova cesta 43a, torej iz središča mesta proti Dravljam.

Dela, potrebna za spremembo prometnega režima, bi sicer morali začeti izvajati že decembra, a se to ni zgodilo. Če sodimo po odgovoru mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na pobudo Šiškarja, ki je 7. marca spraševal, kdaj bodo uvedli enosmerno ulico, bi morali izvajalce del tam videti 21. marca, saj so mu istega dne obljubili, da bodo dela stekla v 14 dneh. Nam je isti oddelek pojasnil, da je pričetek del predviden v drugi polovici marca, »saj je bilo treba počakati na ugodne vremenske razmere«.

Izvedeli smo še, da bo »investicijsko-vzdrževalna dela na javni cesti« izvajalo podjetje KPL, naročnik in plačnik pa bo občina. Izvajalčeva informativna ponudba je približno 90.000 evrov, »končna cena pa bo znana po koncu gradnje, ko bo izveden obračun po dejanskih stroških«. Ali sta v tej ceni predvideni širitev ožjih delov cestišča (za pločnike in kolesarske steze) ter ureditev krožišča v zdajšnjem križišču Tržne in Vodnikove, in ne le sprememba prometne signalizacije, zaris 37 parkirnih prostorov ob cesti in novih talnih označb ter prometnih znakov, niso pojasnili.

Dejali so le, da bo kolesarski promet po končani ureditvi urejen tako, da bo v nasprotni smeri enosmerne ceste (od Šiške proti Centru) kolesarski pas označen s horizontalno in vertikalno cestno-prometno signalizacijo, v smeri vožnje pa bodo kolesarji vozili po istem voznem pasu kot motorna vozila. Prav tako niso navedli, kako bodo potekala dela, koliko časa bodo trajale zapore ...

Da gre za eksperiment, pa dokazuje odgovor, da bodo javnost o morebitni spremembi prometnega režima, ki bo odvisna od poteka del na terenu, obvestili pravočasno. Ne gre pozabiti, da je bila po prvotnem projektu enosmerna Vodnikova sprva predvidena v obratni smeri.

Možne reakcije

Ker bo v križišču Vodnikove in ulice Na jami po novem sicer možno zaviti proti Tržni in po Vodnikovi voziti v obeh smereh le do prvega odcepa za dovozno pot k bližnjemu bloku na eni in k policijski stavbi na drugi strani, naprej pa bo promet motornih vozil prepovedan, bi utegnil marsikdo napako sprevideti šele pred prometnim znakom. Posledica bi bila obračanje vozil na cesti. Prav tako bi lahko kdo od gostov gostinskega lokala Maharadja ali gostinskih sob Valentin tvegal prekršek in se nekaj deset metrov peljal v nasprotno smer, da bi prišel do gostinskih parkirišč. Če bi hotel do njih po dovoljeni poti, bi namreč moral nazaj do ulice Na jami in Celovške, potem pa zaviti na Tržno in priti po enosmerni Vodnikovi do gostišča povsem naokoli.

Izguba jutranje obvoznice pa bo večino tistih, ki bi se hoteli izogniti čakanju pri semaforjih v ulici Na jami (z Derčevo in Celovško), spet usmerila na Celovško že prek manjših prečnih ulic nad njo (Tugomerjeva, Pavšičeva, Šišenska). In Celovška bo še bolj zasičena z avtomobili vozačev iz Gorenjske oziroma sosesk v Kosezah, Dravljah in Zgornji Šiški. Tisti, ki bi hoteli z nje zaviti na Drenikovo, pa bodo čakali v dolgih kolonah, tako na Celovški kot v križišču ulice Na jami. V popoldanski konici pa se bo v križišču Vodnikove z ulico Na jami težko vključiti v promet iz smeri Tržne, saj bi kolona stoječih vozil lahko segala vse do bolnišnice dr. Petra Držaja.

Kako bodo predvidene spremembe sprejeli stanovalci, vozniki ali obiskovalci od drugod, bomo videli kmalu, vsekakor pa z reštvijo ne bo nihče popolnoma zadovoljen. Poleg plusov (kolesarska steza, nekaj dodatnih parkirnih prostorov, manjša nevarnost srečevanja z nasproti vozečimi avti na ozkih delih Vodnikove, grbine za umirjanje hitrosti) prinaša tudi minuse. Zdajšnjo vzporedno povezavo Dravelj s Centrom namreč spreminjajo iz obvoznice v lokalno cesto, v celoti uporabno le v smeri iz Centra.