Po dolgotrajni zapletih nov materinski dom obljubljajo čez leto dni

Gradnja bo stala 960 tisočakov, izvajalec pa je najugodnejši ponudnik.

Objavljeno
13. januar 2015 15.48
Gradbišče materinskega doma na Jarški cesti 23 8.2015 Ljubljana Slovenija
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Letošnje leto vendarle prinaša pozitivne novice za matere z otroki v materinskem domu na nadomestni lokaciji na Celovški. Po zagotovilih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo nov materinski dom na Jarški končan do februarja prihodnje leto.

Stara hiša na Jarški, ki jo je ministrstvo z ljubljansko občino zamenjalo za namensko zgrajeno hišo na Karunovi, v kateri sta že od predlanskim dva nova oddelka vrtca Trnovo, je bila konec lanskega leta končno porušena. Na tem mestu bo zrasel nov materinski dom, za katerega že izvajajo GOI-dela (oceno stroškov gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del, ki jih ima investitor pri gradnji objekta), so povedali na ministrstvu.

Kljub zamudi sprememb v načrtih ni

Kljub triletni zamudi – na ministrstvu so namreč ob menjavi zgradb obljubljali, da bodo hišo na Jarški cesti 23 porušili že decembra 2011 – sprememb v načrtih ni, so pojasnili. Predvideni čas gradnje je štirinajst mesecev. Stala bo 961.599 evrov z davkom, izvajalec pa je najugodnejši ponudnik, podjetje Adaptacije – Vzdrževanje, ki je bil v delo uveden 10. novembra lani. Po načrtu bo novi objekt imel štiri etaže, klet, pritličje, prvo nadstropje in mansardo, v katerih bodo vsi potrebni prostori. Poleg sob za osem mater z otroki bodo v njem tudi igralnica, predavalnica, soba za skupine za samopomoč in svetovanje ter vsi servisni prostori, prostori za zaposlene, sanitarni prostori in shrambe.

Pot do izvajalca del je bila dolga. Ponudnika, ki bo porušil staro hišo na Jarški in gradil novi materinski dom, je ministrstvo iskalo z javnim razpisom, pri čemer je bilo drugo odpiranje ponudb 7. aprila, obvestilo o izbiri pa je bilo vsem prijavljenim poslano že 13. maja. Poleg izbranega ponudnika so se prijavili še štirje: Razvojni zavod iz Trzina, ZIR iz Ljubljane, Kolektor Koling iz Idrije in podjetje VG5. Po podatkih ministrstva so se njihove ponudbe gibale v razponu od 961.599 do 1.026.267 evrov.

Zahtevek za revizijo in ponovno ocenjevanje

Do roka, ki je to dopuščal, to je do 27. maja 2014, je bil podan zahtevek za revizijo, vložil ga je Kolektor Koling. Konec junija je ministrstvo odstopilo zahtevek državni revizijski komisiji. Ta mu je naložila, da mora ponovno izvesti ocenjevanje prispelih ponudb, skladno s prakso reševanja zahtevkov za revizije. Tako je ministrstvo ponovno ocenilo prispele vloge in še enkrat izbralo podjetje Adaptacije-vzdrževanje. Ponudnik VG5 je zahteval tudi pregled dokumentacije, na vpogledu pa so predstavniki tega podjetja izjavili, da je postopek transparenten in da ne bodo vložili revizijskega zahtevka, saj niso ugotovili pomanjkljivosti oziroma napak v postopku in pri izbiri najcenejšega izvajalca.

Prerazporeditev proračunskega denarja

Sicer pa je gradnjo materinskega doma v Ljubljani ministrstvo uvrstilo med prednostne projekte, ki naj bi jih financiralo že lani, medtem ko jo je vlada kot novi projekt uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov med letoma 2013 in 2016. Za rušenje stare in gradnjo nove hiše je ministrstvo predvidelo milijon evrov. Na vprašanje, ali je denar za ta namen prenesen v leto 2015 oziroma ali je denar za gradnjo zagotovljen, odgovarjajo, da se neporabljen denar iz državnega proračuna ne more prenašati v naslednje proračunsko leto. Zato mora proračunski porabnik v primeru, da ni porabil sredstev v tekočem proračunskem letu, ta v naslednjem letu ponovno zagotoviti. Za že začeti projekt lahko to običajno uredi s prerazporeditvijo iz druge proračunske postavke. Ministrstvo bo prerazporedilo sredstva v letu 2015 in tako bodo investicijo izvajali nemoteno, pravijo.

V materinskem domu upajo, da težav ne bo

Kljub triletni zamudi so v materinskem domu veseli in upajo, da bo ta projekt brez težav in čim hitreje izpeljan do konca, je povedala vodja programa Tina Sterle Novak. V nadomestnih prostorih na Celovški cesti, za katere je do zdaj šišenski center za socialno delo Šiška, ki izvaja program materinskega doma, plačeval 3000 evrov mesečne najemnine, trenutno biva sedem mater in devet otrok. V stanovanju v Šiški, ki je bilo avgusta in septembra lani obnovljeno, pa so še dve materi in trije otroci.

V. d. direktorice šišenskega centra za socialno delo Alenka S. Lovišček je povedala, da so mesečno najemnino za prostore, v katerih je zdaj materinski dom, s pogajanji znižali na 2850 evrov. Dodaja, da so zelo veseli, da se stvari premikajo in da bo v prihodnjem letu v Ljubljani nov materinski dom.