Posodobitev kanalizacijskega omrežja v Ljubljani in okolici

Projekt bo prispeval k nadaljnjemu družbeno gospodarskemu razvoju območja; okoli 69 milijonov bo evropskih sredstev.

Objavljeno
16. avgust 2017 18.43
Be. B., STA
Be. B., STA

Ljubljana -  Evropska komisija je sprejela odločitev o sofinanciranju projekta posodobitve kanalizacijskega omrežja v Ljubljani, Medvodah in Vodicah. Projekt posodobitve kanalizacijskega omrežja v Ljubljani je skupno vreden 135 milijonov evrov. Celoten projekt je sicer brez DDV vreden 111 milijonov evrov, so pojasnili v Javnem holdingu Ljubljana.

Kohezijski sklad bo prispeval nekaj manj kot 69 milijonov evrov, so sporočili s službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

Gre za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. 12 milijonov bo prispeval državni proračun, preostanek pa Mestna občina Ljubljana ter občini Medvode in Vodice.

Slovenija lahko sedaj začne z uresničevanjem naložbe, ki bo za več kot 300.000 prebivalcev celostno in trajno uredila odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, so poudarili v vladni službi.

Nadgraditev Centralne čistilne naprave

V okviru projekta, katerega nosilec je ministrstvo za okolje in prostor, načrtujejo nadgraditev Centralne čistilne naprave (CČN) Ljubljana s terciarno stopnjo čiščenja (s 360.000 populacijskih enot na 555.000 populacijskih enot) ter ukinitev obstoječih, preobremenjenih čistilnih naprav na Brodu, v Pirničah, na Rakovi Jelši, v Vodicah in Polju.

Skoraj 22.000 prebivalcev bo na novo priključenih na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v okviru obsežnih gradbenih del bo zgrajenih še 131 kilometrov sanitarnih kanalov, tri vakuumske postaje, 16 črpališč in zadrževalni bazen.

Projekt bo prispeval k nadaljnjemu družbeno gospodarskemu razvoju območja v občinah Ljubljana, Medvode in Vodice, zmanjšala se bo količina direktnih izpustov v okolje, izboljšala kakovost podtalnice Ljubljanskega polja ter kakovost rek Ljubljanice, Save in Donave ter zmanjšala evtrofikacija Črnega morja zaradi terciarnega čiščenja na centralni čistini napravi Ljubljana, izpostavljajo v vladni službi.

Gre za finančno najobsežnejši okoljski projekt v izvajanju evropske kohezijske politike programskega obdobja 2014-2020.

Evropska komisarka za regionalno politiko Corina Cretu je ob potrditvi projekta poudarila, da ta odlično ponazarja delovanje in smisel kohezijske politike, saj bo pripomogel tako k varovanju okolja kot tudi k izboljšanju življenja ljudi.