Prehod za pešce zarisali na lastno pest

Sredi naselja Ježa so neznanci (protestno?) brez dovoljenja zarisali zebro in položili stopnice do kolesarske steze.

Objavljeno
01. september 2016 16.52
Prehod za pešce Nadgorica
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Preteklo soboto so neznanci prek noči na črno zarisali prehod za pešce in položili betonske stopnice, ki z obcestne brežine vodijo do kolesarske steze in poti za pešce ob Zasavski cesti. Po prijavi je prometni inšpektor provizorično takoj zaprl stopnice, vzdrževalci te ceste pa so včeraj prebarvali še nelegalne zebre.

Nezakonito postavljen prehod je prvi opazil Jože Horvat, predsednik odbora za urbanizem, gospodarstvo in promet v ČS Črnuče, ki je nemudoma poklical v podjetje DRI. Ti so zatem obvestili prometnega inšpektorja, ki je odredil takojšnje zaprtje in odstranitev nezakonito zgrajenih stopnic ter zeber.

Da se je vse odvijalo tako hitro, je najbrž posledica bojazni, da bi nekdo začel uporabljati prehod za pešce, ki po precej strmi brežini vodijo do poti ob cesti. Ker je bil prehod postavljen v tajnosti in v njegovi okolici nihče ne ve (ali noče vedeti), kdo je to storil, bi njegova uporaba lahko privedla do hudih ali celo tragičnih posledic. Za »novi« prehod namreč uradno ni vedel nihče ne v MOL ne v ČS Črnuče, še najmanj pa vozniki, ki to cesto uporabljajo na poti med Ljubljano in Litijo ali do priključka na avtocesto v smeri Štajerske in Dolenjske. Poleg tega je prehod postavljen nestrokovno, saj nanj ne opozarja noben prometni znak oziroma svetlobna signalizacija, ki bi nanj opozarjala ponoči. Prav tako so po brežini »neznani izvajalci« odkopali le nekaj zemlje in nanje položili betonske plošče. Ker te niso stabilne, bi lahko njihovi uporabniki padli in se poškodovali. Odgovornost za nesrečo na cesti ali brežini pa bi v primeru neznanega investitorja in izvajalca posega, za kar tukaj gre, padla na pleča lastnika ceste, to je državo. Zasavska cesta ima namreč status regionalne ceste.

Terenski ogled

Ko smo na terenu poizvedovali, kdo in zakaj je brez dovoljenj uredil prehod za pešce nasproti gruče novih hiš ob Zasavski 40, nam je predstavnica Papilota, zavoda za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, ki ima svoje prostore na številki 42, povedala, da ne ve, kdo je bil črnograditelj. Je pa opozorila, da je za vse stanovalce, zaposlene in varovance njihovega zavoda Zasavska cesta na odseku med Ježo in odcepom za Nadgorico prometno zelo nevarna. Vozniki namreč ne upoštevajo prometnih znakov in vozijo hitreje od dovoljenih 50 kilometrov na uro, prav tako pa so vse obcestne hiše brez pravega izhoda za pešce. Na zelenicah in makadamu med njimi in cesto namreč ni pločnika, da bi lahko ti varno prišli do zakonito postavljenih prehodov za pešce. Hiše sredi razpotegnjenega naselja Ježa pa so do enega ali drugega prehoda oddaljene več kot 300 metrov v vsaki smeri.

Ali drugače, na Zasavsko cesto se lahko dokaj varno v promet vključujejo le vozniki motornih vozil, pešci pa morajo tvegati hiter prehod ceste in po strmi brežini nadaljevati pot po ozki kolesarski stezi in pešpoti ob njivah, ali pa se ob hišah prebiti do enega ali drugega prehoda. V zadnjem primeru je to težko, saj lastniki zasebnih hiš zaradi nedovoljenega parkiranja tujih avtov na zelenice in makadam nastavljajo zabojnike za odpadke ali lesene palete. Kadar uporabniki zavoda (gre za starejše v dnevnem varstvu in invalide) hočejo na sprehod, se morajo do prehodov prebijati mimo ovir ob cesti in torej občasno stopiti tudi nanjo. Alternative nimajo, saj bi bil prehod ceste v skupini preveč nevaren tako zaradi avtov kot tudi previsoke brežine.

Zahteve ČS Črnuče

Čeprav si ČS Črnuče že desetletja prizadeva, da bi Zasavsko cesto kot povezovalno cesto med Črnučami in Šentjakobom uredili po normativih za državne ceste in da ob njej kolesarjem in pešcem vseh naselij zagotovili varno (šolsko) pot, doslej še niso prišli na vrsto. Po Horvatovih besedah je približno 1000 stanovalcem Ježe ljubljanski župan zagotovil, da bo enostranski pločnik med hišami in Zasavsko cesto od začetka do konca naselja končan že lanskega oktobra. Očitno pa ga še nekaj časa ne bo, saj je vprašanje, koliko zemljišč je MOL sploh že odkupila (ali pridobila služnost) od zasebnikov. Je pa od mestnega redarstva dobil obljubo, da bo MOL ob nakupu dveh fiksnih radarjev enega za umirjanje prometa postavila na Zasavsko cesto. Horvat je še dodal, da ČS Črnuče podpira postavljanje novih prehodov za pešce ali projekte, ki bi izboljšali prometno varnost, vendar ne na črno in brez projektov. Stopnice na strmi brežini bi namreč morale imeti tako držala kot klančine za invalide. Zato opisani poseg šteje prej za protest iz obupa, ker nihče ne ukrepa po legalni poti in na tej lokaciji uredi zakonitega prehoda.