Sanacija razpadajoče Plečnikove dediščine

Za obnovo nevarnega obzidja (Šanc) na Grajskem griču se potegujejo trije ponudniki – Začetek del marca?

Objavljeno
25. februar 2014 17.42
Šance
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Na javni razpis MOL za sanacijo Plečnikovih Šanc na Grajskem griču so se prijavili trije ponudniki. Najugodnejša je bila ponudba Geokopa (328 tisočakov brez davka), 15 oziroma 22 tisočakov pa sta bili dražji ponudbi podjetij NG Nizke gradnje in CVP inženiringa. Pred končnim izborom bodo še pogajanja med relativno izenačenimi ponudniki.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je na poškodbe obzidja in nevarnost za obiskovalce občino opozoril že novembra 2012. Občino in vse odgovorne pa so pozvali, naj nemudoma izvedejo sanacijo poškodovanih delov tega kultruno-zgodovinskega objekta.

Šance je podjetje Givo obnavljalo že v letih 1999 in 2000, stanje pa je bilo po vsega 12 letih znova tako slabo, da je nujna nova temeljita sanacija. Na več mestih se je porušil podporni zid, zaradi odpadlih nastopnih ploskev stopnic na robu obzidja obstaja nevarnost porušitve ograje (tudi ta propada). Od takrat pa velja, da je območje nevarno za mimoidoče ljudi.

Grozeče skale

Kmalu po opozorilu se je del obzidja podrl na sprehajalno pot in nevarno območje so takoj zavarovali, z lesenimi deskami pa provizorično zagradili rob sprehajalne poti, da skale ne bi zgrmele po strmem hribu. Če bi se to zgodilo, bi namreč lahko padle na hiše pod njimi oziroma na avte, ki izpod tunela pod Gradom prihajajo na Karlovško cesto oziroma z nje zavijajo v tunel. Ker so na MOL doumeli, da nevarnosti ne smejo več podcenjevati, so takoj naročili raziskave terena in izdelavo sanacijskega projekta (TegaInvest je projektno dokumentacijo izdelal avgusta lani, Ostabi pa septembra istega leta). Novembra lani je ZVKDS za poseg v spomenik izdal kulturnovarstveno soglasje.

Javni razpis

Občina je razpis za sanacijo Šanc objavila šele konec januarja. Kljub kratkemu roku (ta je potekel včeraj) je občino in izbor za izvajalca del (ta naj bi se začela v letošnjem marcu) prehitel žled v začetku februarja. Ta je v okolici obzidja podrl več dreves in nekaj jih je padlo na sprehajalne poti, več vej pa tudi na stopnice na jugozahodnem delu Šanc.

Izbranega izvajalca zato zdaj poleg sanacije nevarnega obzidja čaka tudi dodatno urejanje dostopnih poti in utrjevanje terena. Zaradi razmočenega terena in poškodovanih poti, jih čaka težko delo, še zlasti ker bo pilotiranje in injektiranje zelo težko izvajati s težko gradbeno mehanizacijo. Sistem odvodnjavanja meteornih voda s Šanc je marsikje uničen ali poškodovan.

Vprašanja izvajalcev

Da sanacija ne bo poceni, je bilo razvidno že iz popisa predvidenih del. V njem med drugim piše, da bo treba v poškodovano obzidje injektirati približno 520 kubičnih metrov betonske mase. Če drži podatek enega od interesentov za posel, da lahko strošek za kubični meter injektirne mase znaša celo 400 evrov, potem je jasno, da bi samo ta znašal 200 tisočakov. Če k temu dodamo še pilotiranje na platoju obzidja, kjer izvajalci ne bodo mogli uporabljati 50-tonskega rotacijskega bagra, temveč lažjega, pa se postavlja vprašanje, ali bodo lahko delo izvedli v predvidenih 120 dneh od uvedbe v delo.

Težki pogoji

Izvajalec del bo moral izpolnjevati težke razpisne pogoje. V referencah mora imeti vsaj eno sanacijo plazu z rotacijskim vrtanjem za pilote, opravljeno v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, vsaj eno sanacijo plazu z rotacijskim vrtanjem za pilote za gradbiščno jamo in najmanj eno referenco za objekt, ki je bil spomeniško zaščiten.

Poleg tega je moral vsak predložiti dokazilo o plačilu 3000 evrov bančne garancije za resnost ponudb, v 15 dneh po podpisu pogodbe pa bo moral izbrani izvajalec predložiti še bančno garanacijo za dobro izvedbo del v vrednosti deset odstotkov posla. Če ne bo spoštoval 120-dnevnega roka za izvedbo del, bo za vsak neopravičen dan zamude dobil pogodbeno kazen v višini dveh promilov. Če pa ga bodo zalotili, da ni delal ves svetli del dneva, mu grozi dodatna kazen 5000 evrov za vsak prekršek (znesek lahko doseže desetino vrednosti posla).