Skladu v odkup ponujajo 233 stanovanj

Povabilo za nakup: Stanovanjski sklad MOL kupuje stanovanja po največ 1550 evrov za kvadratni meter.

Objavljeno
19. julij 2017 13.39
Ljubljana 16.novembra 2015 [Ljubljana,stanovanja,panorame]
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Da je pomanjkanje neprofitnih najemnih stanovanj v glavnem mestu veliko, je znano. Ob 4100 stanovanjih, ki jih ima mestni stanovanjski sklad v lasti, bi jih potrebovali še približno dvakrat toliko, a zaradi pomanjkanja sredstev jim jih na leto uspe zagotoviti le okoli sto. Ob gradnji lastnih sosesk problematiko poskuša reševati tudi z nakupom stanovanj na trgu.

Vabilo Javnega stanovanjskega sklada (JSS) MOL je določalo, da morajo biti stanovanja na območju ljubljanske občine in da mora posamezna ponudba zajemati najmanj 30 stanovanj v posamezni večstanovanjski stavbi. Glede starosti stanovanj so lahko zainteresirani ponujali bodisi že zgrajena stanovanja, za katera sta bili tako gradbeno kot uporabno dovoljenje pridobljena leta 2010 ali kasneje, bodisi še nezgrajena stanovanja, ki pa morajo biti dokončana najkasneje v dveh letih (do sredine leta 2019).

Največ 1550 evrov za kvadratni meter

Kot primerno ceno so v vabilu določili, da kvadratni meter stanovanja ne sme presegati 1550 evrov. Notranje parkirno mesto lahko stane do 9500 evrov, zunanje pa 4500 evrov (vsi zneski so brez DDV). Razpis je še določal, da bo pri izbiri ponudnika odločalo več dejavnikov, in sicer struktura stanovanj in tehnične karakteristike, cena, časovnica oziroma kateri ponudnik bo stanovanja lahko prej predal skladu, nerazpršenost stanovanj ter bližina javne infrastrukture.

Sklad je tako pred leti že kupoval stanovanja. Gre predvsem za stanovanja v Celovških dvorih, ki so jih kupovali najprej po 1350 in kasneje po 1750 evrov za kvadratni meter, a je celoten posel precej podražila cena parkirnih mest (18.000 evrov brez davka). Zaradi prvega posla oziroma svetovalne pogodbe, ki je bila sklenjena pred podpisom pogodbe z Vegradom, proti takratni direktorici sklada Jožki Hegler na okrožnem sodišču poteka postopek zaradi domnevne zlorabe položaja in oškodovanja JSS MOL.

Kandidata bosta morala dopolniti ponudbi

Tokrat je na vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj JSS MOL prejel dve ponudbi, je pojasnil direktor sklada Sašo Rink. Skupaj je bilo skladu ponujenih 233 stanovanj, a direktor še noče razkriti, kdo sta ponudnika: »Po pregledu vsebine ponudb je bilo ugotovljeno, da sta obe ponudbi nepopolni. JSS MOL bo oba ponudnika pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu in pregledu dopolnitev ponudb se bo odločil, ali bo s posameznim ponudnikom nadaljeval pogovore z namenom sklenitve prodajne pogodbe za odkup ponujenih stanovanj. Ker torej v tem trenutku še ni sprejeta dokončna odločitev glede prejetih ponudb (postopek obravnave ponudb je še v teku in bi lahko razkrivanje podatkov o ponudnikih in vsebini ponudb predstavljalo tudi kršitev poslovnih skrivnosti ponudnikov), JSS MOL do sprejetja dokončnih formalnih in vsebinskih odločitev ne more razkrivati podrobnejših informacij glede ponudnikov, lokacij in ponudbenih cen.« Je pa razkril, da sta oba ponudnika ponudila v odkup nepremičnine, ki še niso dokončane.

Na vprašanje, koliko sredstev ima sklad zagotovljenih za nakup stanovanj, Rink odgovarja, da glede na to, da gre za še nedokončane projekte, letos finančnih obremenitev za sklad ne bo. Finančni načrt JSS MOL sicer razkriva, da so letos za nakup stanovanj na trgu in menjave predvideli 3,3 milijona evrov, v prihodnjem letu pa milijon evrov. Rink pravi, da bodo v prihodnje sredstva zagotavljali »v skladu z načrtovanim terminom končanja posameznega projekta, v okviru katerega bodo zgrajene nepremičnine, ki so bile ponujene v odkup (če bo seveda prišlo do dokončnega dogovora o odkupu in do sklenitve ustrezne prodajne pogodbe)«.