Slepi samostojno na sprehod v Tivoli morda letos

Kljub napredku urejanje poti za slepe zamuja, MOL namerava vsako leto za to nameniti po približno 65.000 evrov.

Objavljeno
02. januar 2015 19.34
jer*Taktilne oznake za slepe
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Kljub nekajletni zamudi je glavno mesto lani naredilo velik napredek pri urejanju talnega taktilnega vodilnega sistema (TTVS) za slepe. Vendar pa teh oznak marsikje slepi še ne morejo uporabljati, ker niso dokončane ali pa so še vedno preblizu postavljeni stoli in mize lokalov.

Zanimalo nas je, koliko denarja je ljubljanska občina že namenila za postavitev TTVS in koliko ga namerava za to zagotoviti letos. Trenutno je v teku tretji akcijski načrt Ljubljana občina po meri invalidov, za ožje mestno središče pa je MOL naročila izdelavo celovitega načrta TTVS, ki so ga izdelali strokovnjaki. Za njegovo načrtovanje je MOL po podatkih Tilke Klančar, vodje mestnega oddelka za zdravje in socialno varstvo do sedaj namenila 13.200 evrov, in sicer leta 2012.

Obljube

Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pojasnjujejo, da odpravljanju arhitektonskih ovir namenijo tudi del zagotovljenih sredstev v sklopu koncesije vzdrževanja cest. Tako že nekaj let vsako leto znižajo od 50 do 70 robnikov za invalide in mamice z vozički. Lani pa so začeli del sredstev namenjati tudi za postavitev TTVS. Lani so tako izvedli TTVS v okviru prenove parkirišča Tivoli, za kar so namenili 3000 evrov, za dodatno izdelavo posameznih detajlov izvedbe TTVS pa so porabili 4422 evrov. Ureditev celovitih taktilnih poti za slepe in slabovidne v Tivoliju na MOL sicer obljubljajo že dve leti, po zadnjih informacijah naj bi se to zgodilo letos.

Lani je ljubljanska občina za izvedbo TTVS sicer predvidela 65.000 evrov, za lani izvedena dela pa so doslej porabili približno 45.000 evrov. Pravijo, da nameravajo tudi letos in v prihodnjih letih za izdelavo TTVS nameniti po približno 65.000 evrov. Vrednost izvedbe pa je odvisna od posamezne lokacije. »Vedno namreč poskušamo uporabiti in vključiti v vodenje namesto taktilnih elementov čim več že obstoječih robov, robnikov, fasad itn., ki slepim prav tako predstavljajo usmeritev v prostoru. Izvedba TTVS pa se s tem ukrepom poceni,« še pravijo na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Cen po lokacijah ni mogoče primerjati

V Službi za razvojne projekte in investicije MU MOL dodajajo, da so v okviru projekta izgradnje dela Ceste Ob dolenjski železnici na odseku od Pregljeve 61 do OŠ Oskar Kovačič skladno s standardi in načrtom za TTVS za osebe z okvaro vida v ožjem mestnem središču in navodili za načrtovanje prometnih površin MOL izvedli testno vodilno pot za slepe v vrednosti 5775 evrov. Za projekt nameščanja TTVS pri gradnji povezave NjegoševaRoška pa je bila cena dobave, dovoza in vgrajevanja rebrastih in čepastih plošč za slepe na beton 84 evrov na kvadratni meter. To za 83 kvadratnih metrov oznak pomeni 6972 evrov. V ceni pa niso zajeti stroški rušenja, odvoza, vgradnje novega ustroja in betonov; zaradi različnosti gradbenih del tako cene vrednosti izvedbe po lokacijah ni mogoče primerjati.

Za lani napovedano urejanje TTVS v Tivoliju proti Rožni dolini, ki vključuje postajališči LPP Tivoli (proti Šiški in Centru), je prestavljeno na letos; prav tako tudi urejanje TTVS na križišču Tržaške in Aškerčeve in na Trgu mladinskih delovnih brigad. Na MOL pojasnjujejo, da so po ureditvi TTVS v okolici Viča dobili predlog uporabnikov, da bi s taktilnimi oznakami dodatno opremili še križišče Tivolske in Tržaške. Glede na to, da načrtujejo sanacijo Trga mladinskih delovnih brigad, se bo taktilna pot urejala v sklopu teh del, predvidoma v letu 2016.

Prav tako še niso v celoti dokončane taktilne oznake na Cankarjevem nabrežju oziroma njihovo nadaljevanje na Prešernov trg in Čopovo. Za lansko poletje je MOL obljubljala tudi dokončanje taktilnih oznak na Čopovi, ki se zdaj končajo direktno v zidu stavbe, do centralne lekarne in Tromostovja, vendar se to še ni zgodilo. Na MOL pravijo, da iščejo novo rešitev za izvedbo taktilnih oznak, s katero se bo strinjal tudi ZVKDS, ker je površina tlakov od Cankarjevega nabrežja do Čopove tanka. Te oznake nameravajo izvesti spomladi 2015, taktilne oznake iz granitnih plošč za Čopovo pa so že naročene.

Za taktilne oznake na Bregu slepi pravijo, da zaradi vdrtosti niso najboljše. Taktilne oznake so tudi na Roški cesti ter na območju Viča, kjer je veliko pomembnih ustanov za slepe: na Tržaški, Jamovi, Langusovi in Groharjevi, z navezavo na avtobusni postajališči Tobačna ob Tržaški cesti. Poti za slepe in slabovidne so predvidene tudi v projektu preureditve Slovenske ceste; na vprašanje, kdaj, na MOL niso odgovorili, povedali pa so, da bodo izvedbo taktilnih oznak na Slovenski izvajali ob polaganju finalnih tlakov. Sicer pa namerava MOL letos nadaljevati z ureditvijo LPP na Karlovški cesti ter LPP postaje Friškovec na Masarykovi cesti in z ureditvijo poti do knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Kotnikovi ulici.