Švicarija mora biti obnovljena v poldrugem letu

Z oživitvijo degradirane dediščine želi občina zagotoviti več umetniških ateljejev in boljše razmere za delovanje vrhunskih ustvarjalcev vizualnih umetnosti.

Objavljeno
04. september 2015 16.34
Prenova vile Švicarija v Tivoliju 03.septembra 2015 [Ljubljana,Tivoli,prenove,Švicarija,vile]
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Prenova Švicarije nad Tivolskim gradom se je vendarle začela. Okoli propadajoče stavbe, ki je bila pred dvema letoma razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, je gradbena ograja, ob strani pa stoji tabla s podatki o projektu, izvajalcih in nadzornikih.

Investitor prenove celotnega objekta, ki so ga zadnji stanovalci zapustili pred tremi leti in pol, je ljubljanska občina, na katero je mestni stanovanjski sklad prenesel svoj del lastništva, prej je bil namreč objekt v mešanem lastništvu obeh. Z izselitvijo stanovalcev in umetnikov, ki sta jim sklad in občina uredila nadomestna stanovanja in ateljeje, pa sta se ogroženost in propadanje zgradbe še povečala. Izvajalec novogradnje in rekonstrukcije Švicarije je podjetje Dema Plus; občina ga je aprila izbrala kot najcenejšega ponudnika na javnem razpisu.

Središče z ateljeji

Vodja mestnega oddelka za kulturo Mateja Demšič pravi, da je obnova stekla sredi julija, ko je Dema Plus prevzel gradbišče. Dela potekajo po časovnem načrtu in pričakujejo, da bo tako tudi naprej. Dela za obnovo propadajoče Švicarije, ki velja za bogato stavbno dediščino, bi se sicer morala začeti že pred dobrim letom in pol, januarja 2014, končati pa dve leti pozneje, tako je pisalo v poročilu o izvajanju strategije razvoja kulture v MOL do leta 2015. Gradbeno dovoljenje je bilo pravnomočno 11. oktobra 2013 in velja tri leta. V skladu z dokumentacijo in pogodbo bodo morala biti dela izvedena do konca marca 2017.

V Švicariji, ki stoji v mestnem parku Tivoli – ta je skupaj z Rožnikom in Šišenskim hribom razglašen za naravno znamenitost – naj bi uredili umetniški center s kiparskimi, slikarskimi in bivalnimi ateljeji ter razstavnimi prostori. V pritličju so predvideni razstavni in klubski prostori ter trije kiparski ateljeji, v prvem nadstropju šest slikarskih ateljejev, v prvi in drugi podstrehi pa umetniške rezidence in bivalni ateljeji. Tako naj bi ohranili kulturno in umetniško delovanje, ki je skozi več obdobij kot rdeča nit zaznamovalo prostor hotela Tivoli, kot se je nekdaj imenovala Švicarija.

Boljše razmere za umetnike

Po besedah Demšičeve bodo s prenovo Švicarije povečali število umetniških ateljejev in zagotovili pogoje za delovanje vrhunskih in obetavnih ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti. Investicija bo omogočila boljše delovne razmere za umetnike in njihovo mobilnost v mednarodnem prostoru, obenem pa obnovo in revitalizacijo degradirane kulturne dediščine. Prostori bodo namenjeni umetniški produkciji, prav tako bodo zagotovili odpiranje ateljejev javnosti, izobraževanje in približevanje sodobne vizualne umetnosti mladim.

Snovanje umetniških četrti

Hkrati bodo obnovili izjemen kulturni spomenik in ga ohranili za prihodnje rodove, poudarja Demšičeva. Prenova bo prinesla prostor za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje ter za razstavne prostore. Tako bodo objekt programsko povezali z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, ki domuje v bližnjem Tivolskem gradu, ter osrednjimi galerijami, ki delujejo v bližini. Sicer pa nameravajo s koncentracijo ateljejev v posameznih delih mesta oblikovati tako imenovane umetniške četrti, ki niso zgolj delovni prostor, temveč odprti javni prostori s prepoznavnimi predstavitvenimi, pedagoškimi in turističnimi programi.

Pod budnim očesom varuhov

Pogodbena cena za obnovo Švicarije je 4,16 milijona evrov z davkom. Najprej je občina računala na sofinanciranje iz programov norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP, obeh za obdobje 2009–2014, vendar ji ni uspelo pridobiti zaprošenih dveh milijonov evrov, zato se je odločila za obnovo z lastnim denarjem. Vrednost celotnega projekta je bila ocenjena na 5,2 milijona evrov. Letos je za obnovo namenjenih 1,7 milijona, prihodnje leto dober milijon, leta 2017 pa naj bi zagotovili še dobra dva milijona.

Izvajalec Dema Plus bo moral izvesti gradbeno-obrtniška in restavratorska in konservatorska dela. Ves čas obnove bo dela spremljala in nadzorovala odgovorna konservatorka zavoda za varstvo kulturne dediščine. Švicarija je bila sicer pred dvema letoma z mestnim odlokom na pobudo ZVKDS razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, tako je bilo za stavbo zagotovljeno tudi pravno varstvo.