»Tehnologija sama po sebi ne more rešiti problemov demokracije«

Sejo mestnega sveta v Ljubljani si po spletnem videoprenosu ogleda okoli 200 ljudi.

Objavljeno
01. september 2015 11.28
Ponovno kandidiranje župana Zorana Janković-a. V Ljublajni 26.6.2014
Mo. Z., Ljubljana
Mo. Z., Ljubljana

Ljubljana – Največ 557 občanov si je doslej ogledalo posamezno sejo mestnega sveta, odkar jih je na občinski spletni strani mogoče spremljati v živo. Najmanj ogledov pa je bila deležna majska seja, ki jo je po spletni povezavi spremljalo vsega 44 ljudi.

Po tako imenovanem incidentu s kamero, ko je opozicijski poslanec Jernej Pavlin na novembrski seji mestnega sveta brez dovoljenja snemal razpravo, in po peticiji, s katero so v svetniškem klubu NSi zbrali več sto podpisov za neposredni prenos sej mestnega sveta, so spremenili poslovnik mestnega sveta in tako vpeljali spletni prenos tamkajšnjih sej. Dobro leto dni po njegovi uvedbi podatki, ki so jih posredovali z občine, kažejo, da si posamezno sejo mestnega sveta po spletni povezavi v povprečju ogleda 221 ljudi. Prvi videoprenos po spletu, ki so ga omogočili 9. junija lani, si je ogledalo 214 ljudi.

Največ, to je 557, ogledov je bilo na januarski seji, ko so mestni svetniki med drugim razpravljali o osnutku odloka o občinskem proračunu, poročilu o stanju okolja v občini in o letnem programu za šport. Najmanj ogledov, to je 44, pa je bilo na majski seji, na kateri so svetniki med drugim razpravljali o osnutku odloka o parkih Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter o razdrtju pogodbe javno-zasebnega partnerstva za parkirno hišo Kozolec II.

Sejo mestnega sveta, na kateri so svetniki potrjevali rebalans proračuna in ki je odmevala v javnosti zaradi očitkov o nezakonitosti pri potrjevanju dokumenta, si je medtem ogledalo 164 ljudi. Podatkov za naslednjo sejo pa na občini zaradi tehničnih zapletov nimajo.

Da je število ogledov mestnih sej majhno, je po besedah Simona Delakorde z Inštituta za elektronsko participacijo razumljivo. »To so politične razprave med strankami, ki za občane niso vedno zanimive, čeprav vplivajo na kakovost njihovih življenj.«

Prenos sej mestnega sveta po spletni videopovezavi je po njegovem »dobrodošel« z vidika transparentnosti političnega odločanja, ni pa to sredstvo, ki bi s krepitvijo participacije prispevalo k večji angažiranosti in vključenosti občanov v soodločanje na občinski ravni.

»To, da MOL zagotavlja videoprenos sej mestnega sveta, prispeva k odprti vladi oziroma odprti občini v smislu preglednosti političnega dogajanja v mestnem svetu, je pa treba vedeti, da sama tehnologija boljšega dostopa do politične razprave in večje transparentnosti ne rešuje ključnih problemov, in zato tudi nima takšnih učinkov, kot bi si želeli,« razmišlja Delakorda. »Problemi demokracije so drugje in so povezani z odtujenostjo v odnosu do politike tudi zaradi nezaupanja v institucije, česar pa tehnologija sama po sebi ne more popraviti ali rešiti.«