V Domžalah zaposlujejo po domače?

Neznanec je opozoril, da sta dva iz Centra za zaščito in reševanje Domžale službi dobila zaradi sorodstva s podžupanjama, ne zaradi referenc.

Objavljeno
24. oktober 2016 17.56
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Domžale – Dober teden po uradni otvoritvi Centra za zaščito in reševanje Domžale smo prejeli anonimno pismo, v katerem neznanec opozarja, da sta vršilec dolžnosti vodje centra Andrej Jarc in delavec Janez Kosirnik do rednih služb prišla zaradi sorodstvenih vezi z visokima domžalskima občinskima funkcionarkama, ne pa zaradi referenc. Ker gre za hude obtožbe, smo jih preverili pri vpletenih.

Anonimnež je v pismu Nepotizem po domžalsko dvema predstavnicama domžalske občinske uprave oziroma občinskega sveta očital kadrovanje po domače. Zapisal je, da je Andrej Jarc, vnuk občinske svetnice Andreje Pogačnik Jarc, ki je bila v preteklem mandatu podžupanja in desna roka župana Tonija Dragarja, postal direktor Centra za zaščito in reševanje Domžale. In to brez kakršnihkoli referenc, razen da je (bil) tabornik. Janez Kosirnik, mož sestre domžalske podžupanje Renate Kosec, pa da se je zaposlil v novem centru brez kakršnihkoli referenc, razen da je alpinist.

Podžupanjina pojasnila

Pri preverjanju omenjenih hudih obtožb na račun visoke domžalske politike nam je zadevo pojasnila podžupanja Renata Kosec. Dejala je, da jo je anonimka globoko prizadela in da je iz nje razvidno, da je njen edini cilj vreči slabo luč na novi javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale (CZR) in občino Domžale kot njegovo ustanoviteljico.

Najprej je razložila, da Andrej Jarc ni vnuk, temveč sin Andreje Pogačnik Jarc, da je trenutno le vršilec dolžnosti direktorja, da ima visokošolsko izobrazbo ter deset let delovnih izkušenj, med drugim tudi na vodilnem položaju v zasebnem podjetju. Poleg tega je že več kot deset let aktivno vključen v sistem zaščite in reševanja občine Domžale, kjer vodi enoto za nastanitev in oskrbo ogroženih. Zato meni, da so njegove reference zadostne za opravljanje nalog v. d. direktorja. Na to mesto ga je po odloku imenoval domžalski župan. Zatem pa pojasnila, da je bil 9. septembra objavljen razpis za direktorja tega zavoda in da se je nanj prijavil tudi Jarc. Svet zavoda ga je že izbral za direktorja, soglasno ga je potrdila tudi občinska komisija za volitve in imenovanja, soglasje k njegovemu imenovanju pa mora dati le še občinski svet.

Jarca so pisno podprli tudi vsi zaposleni poklicni gasilci iz CZR Domžale. Ker je predložil tudi dober petletni program dela in jasno vizijo nadaljnjega dela in razvoja CZR, meni, da tudi dejstvo, da je sin nekdanje podžupanje in zdajšnje občinske svetnice, ne more biti ovira za njegovo kandidaturo. Hkrati je edini izpolnjeval pogoje, določene v razpisu.

Kosirnika izbral med 26 kandidati

Zatem je potrdila, da je Janez Kosirnik res mož njene sestre, a da tudi v tem primeru njena podžupanska funkcija ne more biti ovira, da se je prijavil na delovno mesto v CZR. Izbral ga je v. d. direktorja Andrej Jarc, in sicer kot univerzitetno izobraženega obramboslovca z več kot desetimi leti delovnih izkušenj operativnega vodje v zasebnem podjetju. Hkrati je tudi namestnik vodje alpinistične reševalne enote pri Planinskem društvu Domžale, ki aktivno sodeluje v občinskem sistemu zaščite in reševanja. Na delovno mesto pa da ga je Jarc izbral izmed 26 kandidatov po razpisu, ki je bil objavljen 31. maja na Zavodu za zaposlovanje. Na koncu je Koščeva dodala, da sta tako Jarc kot Kosirnik dobitnika bronastih znakov Civilne zaščite, ki sta jih dobila za zasluge pri reševanju ob požaru v domžalski stolpnici v ulici Matije Tomca 2 v letu 2013.

Ob povedanem je treba izpostaviti, da je bil za direktorja CZR Domžale prej Jarcem 16. junija letos na seji domžalskega občinskega sveta soglasno potrjen Marko Žagar, a se je tik pred nastopom dela tej funkciji odrekel iz osebnih razlogov.