Valvazor in bazen ne bosta v istem zavodu

Občinsko vodstvo prisluhnilo utemeljitvam stroke. Zavod Bogenšperk bo izdajal tudi občinski časopis.
Objavljeno
29. december 2017 21.39
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek
Šmartno pri Litiji – V šmarski občini so si premislili in javnega zavoda Bogenšperk, ki upravlja dediščino barona Janeza Vajkarda Valvazorja, ne bodo ukinili. Prav tako ga ne bodo preimenovali v Pungrt, po tamkajšnji športni dvorani. Laična in strokovna javnost sta se namreč temu uprli.

Proti predlogu vodstva šmarske občine, da javni zavod ukinejo ter na drugačnih temeljih in s spremenjeno vsebino ustanovijo novega, so protestirali v etnografskem, narodnem in tehničnem muzeju. Opozorili so na drastično krčenje muzejskega programa in na prelivanje finančnih sredstev, pridobljenih z javno službo, na druga področja, s čimer bi bilo ogroženo delo pri projektu Valvazorjevega središča, ki je projekt nacionalnega pomena in v katerega je bilo vloženo veliko dela in denarja. V zadnjem desetletju je denimo ministrstvo za kulturo na podlagi letnih razpisov za izbor javnih projektov na področju kulturne dediščine financiralo šest projektov zavoda v skupnem znesku skoraj 46.700 evrov, med letoma 1996 in 2009 pa primaknilo še dobrih 81 tisočakov za delno prenovo gradu Bogenšperk, so sporočili z ministrstva. Preimenovanju javnega zavoda v Pungrt je odločno nasprotoval tudi etnolog Janez Bogataj. Predlagatelji novega imena so po njegovem prepričanju uporabili ledinsko ime, ki je popačenka nemškega Baumgart in bi ga upoštevaje njegov etimološki izvor lahko uporabili kvečjemu za tržno znamko sadjarstva v okviru lokalne kmetijske zadruge.

Občinski svetniki so tako sklenili, da se ohrani ime, ki je z leti postalo blagovna znamka vsega, kar je povezano z Bogenšperkom in učenjakom Valvazorjem. »Med prvim in drugim branjem odloka sem prisluhnil predlogom ter kritikam posameznikov in združenj. Odlok prinaša rešitve, ki bodo ob ustrezni reorganizaciji pripomogle k novemu zagonu zavoda,« je za Delo povedal župan Rajko Meserko. Direktorica javnega zavoda Joži Vovk je zadovoljna, da so prisluhnili strokovni javnosti in omogočili nadaljnje sodelovanje zavoda z državnimi ustanovami ter razvoj kulture in turizma v občini.

Dvorana bo ostala občini

Javnemu zavodu so svetniki sicer oddali v upravljanje kulturni dom Šmartno in turističnoinformacijski center s prodajalno vred, iz predloga odloka, sprejetega pred meseci v prvem branju, pa so izvzeli področje športa, saj promocija gradu Bogenšperk in Valvazorja nimata res ničesar skupnega z vzdrževanjem in trženjem športne dvorane in bazena. Poleg tega bi prenos športne dvorane z občine na javni zavod lokalno skupnost stal od 150 do 200 tisočakov. Kot je pojasnil župan Meserko, je občina pred začetkom gradnje dvorane, to je bilo pred dobrim desetletjem, podpisala izjavo, da bo v njej izvajala obdavčljivo dejavnost, zato ji takrat ni bilo treba plačati davka na dodano vrednost. »V primeru, da bi upravljanje prenesli na javni zavod, ki ni davčni zavezanec, bi morala občina plačati razliko davka za preostalo obdobje. Obenem smo z občinsko upravo ocenili, da se osnovno delo javnega zavoda usmeri na področje kulture in turizma ter pokrije informiranje in organizacijo prireditev,« je povedal Meserko. Zavod bo namreč po novem izdajal tudi občinsko glasilo Krajevne novice.