Več možnosti, če starši izberejo katerikoli vrtec

Vpis v ljubljanske javne vrtce: pričakujejo približno 3900 vlog. Starši bodo o sprejemu ali uvrstitvi otroka na čakalni seznam obveščeni v drugi polovici aprila.

Objavljeno
07. marec 2017 17.19
acr zamaški
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – V ljubljanske javne vrtce so v tem šolskem letu sprejeti vsi otroci, starejši od treh let, v začetku marca pa je bilo na čakalnem seznamu še 319 mlajših otrok. Na MOL staršem svetujejo, naj na vlogi za vpis obkrožijo izbiro »katerikoli vrtec«, ker bodo imeli več možnost za vključitev.

Do sredine marca poteka vpis v 23 ljubljanskih javnih vrtcev. Na MOL ocenjujejo, da bo letos, tako kot lani, približno 3900 vlog. Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec ali uvrstitvi na centralni čakalni seznam obveščeni v drugi polovici aprila. Vloge za letošnji vpis pa lahko oddajo tako starši, ki otroka v vrtec vpisujejo prvič, kot tudi tisti, katerih otrok je na CČS, ki so vlogo lani oddali prepozno ali pa so njihovi otroci že v vrtcu, pa ga želijo prepisati v drug ljubljanski vrtec.

Lahko se pritožijo na točkovanje

V drugi polovici aprila bo tudi znano, koliko bo prostih mest v javnih vrtcih v šolskem letu 2017/2018. Po končanem postopku vpisa, ki se konča, ko svet vrtca odloči o vseh ugovorih staršev – lahko se namreč pritožijo, če ugotovijo, da vloga ni bila pravilno točkovana – in sprejemu otrok v prvoizbrane vrtce, bodo pozvali starše sprejetih otrok k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih. Čakalne liste otrok z vseh vrtcev pa bodo združili v centralni čakalni seznam (CČS) MOL.

Na čakalnem seznamu tudi otroci z visokim številom točk

Podatke o novih prostih mestih, ki bodo nastajala v vrtcih do konca šolskega leta 2017/2018, bodo vrtci vnašali v informacijski sistem. Ko se bo v določenem oddelku sprostilo prosto mesto, ga bo vrtec vnesel v ta sistem. Samodejno bo iz centralnega čakalnega seznama poiskal otroke, ki so na njem razvrščeni po vrstnem redu po številu točk, letniku rojstva, programu in po izbiri vrtcev. Pri izbiri vrtcev program vedno znova preveri najprej vrtec prve izbire, nato druge izbire in v nadaljevanju po zaporedju vrtce, ki so jih starši navedli na vlogi. Če prostega mesta v vseh na vlogi navedenih vrtcih ni, program išče prosto mesto v preostalih vrtcih po abecednem redu. Če starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest. Na CČS so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe.

Za otroke, ki jih bodo vrtci vključili iz centralnega čakalnega seznama, bodo vrtci poslali staršem povabilo k podpisu pogodbe.Starši so pogodbo dolžni podpisati v roku 15 dni od dneva vročitve poziva. Če starši v roku 15 dni od prejema pošte ne bodo podpisali pogodbe, bo vrtec k podpisu pogodbe pozval starše naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz CČS po vrstnem redu. Na MOL pa zaradi hitrejšega postopka kljub zakonsko določenim rokom pozivajo starše, da čim prej podpišejo pogodbo ali zavrnejo ponudbo vrtca.

Število vlog se zmanjšuje

V javne vrtce je bilo lani vpisanih 13.427 otrok, v 25 zasebnih pa še 695. Tako je bilo v vrtcih skupaj 88 odstotkov vseh ljubljanskih predšolskih otrok, v Sloveniji pa jih je v povprečju 78,1 odstotka. Število vlog pa se v zadnjih šestih letih zmanjšuje, še leta 2010 jih je bilo namreč 4786, lani pa približno 900 manj, 3885. Poleg manjšega števila rojstev je vzrok tudi manj vlog iz drugih občin, pravijo na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje. V tem obdobju je nastalo tudi 18 novih oddelkov. Glede na demografske podatke so preurejali prostore v šolah, vrtcih in drugih objetih. Z novogradnjo pa sta nastali enoti Tehnološki park vrtca Vrhovci in Mravljinček vrtca Šentvid.

Krajši čakalni seznam

Posledica vsega tega je, da je bilo še pred tremi leti na CČS več kot 1400 otrok, zdaj jih je še slaba četrtina tega. Na CČS za otroke, mlajše od treh let, je bilo v začetku marca 319 otrok, od tega 157 iz MOL; 62 jih ima največje mogoče število točk, ker izpolnjujejo pogoja stalnega prebivališča v MOL in stalnost bivanja obeh staršev. To so otroci, ki ob vpisu v novo šolsko leto niso izpolnjevali starostnega pogoja (najmanj 11 mesecev), saj so bili rojeni v začetku leta 2016. Od teh bi le starši 15 otrok izbrali katerikoli vrtec, drugi pa želijo točno določenega. Na CČS je še 91 otrok, ki imajo stalno prebivališče v MOL skupaj s samo enim od staršev in ne izpolnjujejo pogoja stalnosti bivanja (za lani je to od 1. 1. 2015). Še 162 otrok na seznamu pa je iz drugih občin.

Starši 97 otrok s tega seznama so zavrnili ponujeno prosto mesto, kar pomeni, da bodo ob ponovnem točkovanju ostali brez dodatnih 10 točk. Za stalnost bivanja obeh staršev, ki za letos pomeni neprekinjeno bivanje v MOL od 1. 1. 2016, dobi otrok 50 točk, samo za enega pa 15 točk. Na vprašanje, ali bo letos na CČS že manj otrok, katerih oba starša izpolnjujeta pogoja stalnega bivališča in stalnosti bivanja v Ljubljani, pa na MOL pravijo, da tega še ne morejo oceniti.

Starši ne podpirajo premeščanja otrok med letom

CČS za otroke, starejše od treh let, pa ni več, sprejeti so vsi. Na vprašanje, da ob tem, ko na prosto mesto čaka še veliko mlajših otrok, razmišljajo, da bi jim ponudili več mest, na MOL odgovarjajo, da v ta namen že nekaj let prestrukturirajo oddelke za posamezna obdobja. Poleg tega pa bi lahko že vpisane otroke, ki dopolnijo tri leta, že med šolskim letom premestili iz oddelka prvega v oddelek drugega starostnega obdobja, vendar starši te rešitve ne podpirajo. Kot pravijo na MOL, pa sta to edina načina, da bi ob obstoječem številu oddelkov lahko ponudili več mest mlajšim otrokom.

Novela zakona: hitrejše podpisovanje pogodb

Med številnimi predlogi sprememb zakona o vrtcih (ZVrt), ki je še vedno v usklajevanju na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, pa je tudi nekaj sprememb v zvezi s CČS za vpis otrok, pri čemer bo občina lahko določila krajši rok za podpis pogodbe staršev z vrtcem, ki zdaj lahko traja tudi 23 dni. Če pa bodo starši odklonili sprejem otroka v vrtec in podpis pogodbe z vrtcem, ki so ga navedli kot svojo izbiro v skladu s pogoji občinskega akta o vpisu, se bodo uvrstili na zadnje mesto CČS. Na MOL pravijo, da bodo te spremembe omogočile hitrejše pozivanje staršev k podpisu pogodbe ter zmanjševanje CČS, zato si želijo, da bi bila novela tega zakona sprejeta čim prej.

Letos že 26 zasebnih vrtcev

K zmanjšanju centralnega čakalnega seznama pa so po mnenju mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v manjši meri prispevali tudi zasebni vrtci, ki so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in jih sofinancira MOL: leta 2006 jih je bilo pet, leta 2016 pa že 25. Od začetka letošnjega leta MOL sofinancira še en zasebni vrtec, tako jih je letos skupaj že 26. Sredstva iz ljubljanskega proračuna so se zanje v zadnjih desetih letih povečala z 211.826 evrov na 1.461.402 evrov na leto.