Vzpenjača z drugo kabino

Poslovni načrt: zmogljivost želijo povečali za sto odstotkov.

Objavljeno
18. januar 2017 18.37
jsu-Ljubljanska vzpenjača
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – Tirna vzpenjača je lani na Ljubljanski grad pripeljala 413.111 potnikov, kar največ doslej in skoraj 19 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Od leta 2006 posluje z izgubo, le zadnji dve leti je bil poslovni izid pozitiven. Dolgoročno načrtujejo rekonstrukcijo proge in namestitev druge kabine namesto protiuteži.

V letošnjem poslovnem načrtu, ki ga bodo mestni svetniki sprejemali konec meseca, je predvideno povečanje števila prepeljanih potnikov za pet odstotkov, cene vozovnic se ne bodo spremenile, MOL pa bo v proračunu zagotovila 50.000 evrov za vzdrževanje. Predvideno je, da se bo letos z vzpenjačo na Ljubljanski grad pripeljalo 420.000 potnikov.

V zadnjih petih letih število potnikov narašča, pričakujejo, da se bo trimilijonti peljal maja. Dnevni rekord je bil 10. decembra lani, ko se je z vzpenjačo v enem dnevu prepeljalo kar 3080 potnikov. Na javnem zavodu Ljubljanski grad, ki upravlja tirno vzpenjačo od leta 2011, med drugim ugotavljajo, da v glavni sezoni zmogljivost ne zadošča za čedalje večje število obiskovalcev. Kljub neprekinjenemu obratovanju je bilo namreč na prevoz treba čakati tudi več kot pol ure. Zato načrtujejo kratkoročne in dolgoročne ukrepe za povečanje urne zmogljivosti.

Povečanje zmogljivosti

Dolgoročno načrtujejo rekonstrukcijo proge in namestitev druge kabine namesto protiuteži. Tako bi zmogljivost vzpenjače povečali za sto odstotkov, kot so povedali, imajo za to tudi že izdelano idejno študijo. Med kratkoročnejšimi ukrepi, ki jih bodo izvajali že letos, je tudi povečanje urne zmogljivosti s hitrejšim vodenjem potnikov v kabino in iz nje. Prav tako bodo posodobili programsko opremo pri nadzoru pristopa, video nadzor za vodenje potnikov in nadzor vožnje kabine ter uvedli strežnike pri kontroli vstopa, tako da bodo potniki hitreje vstopali na peron.

V poslovnem načrtu je zapisano minimalno povečanje stroškov dela, stroški investicijskega vzdrževanja pa se povečujejo zaradi staranja naprave. Skupno je predvidenih 865.000 evrov prihodkov, od tega 815.000 evrov čistega prihodka od prodaje in 50 tisočakov dotacij. Odhodkov naj bi bilo 862.000 evrov, od tega naj bi šlo 310.000 za plače in prispevke, 195.000 za stroške uprave, 213.000 za tekoče vzdrževanje in obratovanje ter opremo, 109.000 za investicijsko vzdrževanje ter 35.000 evrov za amortizacijo. Na koncu leta pričakujejo izravnano poslovanje, brez izgube in ostanka prihodkov, poslovni izid pa naj bil 3000 evrov.

Za letošnje investicijsko vzdrževanje bo namenjenih 109.000 evrov. Poleg že omenjenih ukrepov za povečanje zmogljivosti načrtujejo še namestitev varovalne vrvi ter dostopa na strehi spodnje postaje. Predvideni so zaščita trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, zamenjava vlečne vrvi in vrvnih konusov. Posodobili bodo krmilnike in osvetlitev zgornje postaje ter razsvetljavo na spodnji postaji vzpenjače v led tehniki.

Za intervencije 10.000 evrov

Za tekoče vzdrževanje, obratovanje, opremo in intervencije bo letos namenjenih skupaj 213.000 evrov. Od tega bodo stroški obratovanja 160.000 evrov. Največ, 30.000 evrov, bo stalo urejanje okolice, čiščenje in odvoz smeti pa 27.000 evrov. Po 25.000 evrov bo namenjenih za varovanje in druge storitve, na primer zavarovanje, pisarniški material in podobno. Električna energija bo stala 22.000 evrov, programska podpora 21.000 evrov, stroški za vstopnice pa bodo 10.000 evrov. Prav toliko bo namenjeno za intervencije, za nujne zadeve, ki jih ni mogoče predvideti, potrebna pa je takojšnja sanacija ali ureditev. Na Ljubljanskem gradu pravijo, da so lani imeli dva intervencijska dogodka zaradi okvare na elektroniki, vendar razpoložljivost vzpenjače zaradi tega ni bila zmanjšana. Takšni dogodki se zaradi dobrega vzdrževanja naprave dogajajo izredno redko, še pravijo. Kot zatrjujejo, je vzpenjača zelo varna, za nadzor te varnosti pa je vgrajenih veliko elektronskih naprav.