Z novo enoto Jurček prizidek morda ne bo potreben

V 23-oddelčnem vrtcu Galjevica na štirih lokacijah so morali aprila odkloniti 115 otrok. V enoti Jurček bo 42 otrok, starih do dveh let.
Objavljeno
27. oktober 2017 15.52
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – Prav te dni v vrtcu Galjevica odpirajo novo enoto Jurček na lokaciji Galjevica 52, ki jo je do letošnjega šolskega leta uporabljala osnovna šola Oskarja Kovačiča za učence šestega razreda. V njej bodo trije oddelki za otroke prve starostne skupine.

Preureditev dislocirane enote osnovne šole Oskarja Kovačiča na Galjevici 52 je poleg gradnje nove enote vrtca Pedenjped v Kašlju zadnja večja investicija v vrtce, z njima namreč MOL končuje obdobje povečevanja oddelkov v vrtcih, je ob začetku šolskega leta poudarila vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.

Vpeljevanje otrok po prazniku

Ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec je povedala, da je v novo enoto Jurček sprejetih 42 otrok, starih od enega do dveh let, ki bodo lahko v objekt skupaj s starši prvič vstopili v ponedeljek. S postopnim vpeljevanjem otrok v celodnevni program vrtca bodo začeli 2. novembra. Uradno pa jo bodo odprli 10. novembra ob 16. uri.

Zaradi nove enote Jurček so mestni svetniki sprejeli spremembe in dopolnitve, s katerimi so uskladili ustanovitveni akt vrtca Galjevica v določbah, ki opredeljujejo organizirane enote v vrtcu ter način izvolitve predstavnikov delavcev v svet vrtca. Za prenovo prostorov na Galjevici 52 je v okviru investicijskega vzdrževanja vrtcev predvidenih 700.000 evrov. Za delovanje enote Jurček vrtca Galjevica pa je občina v okviru proračunov za leti 2017 in 2018 zagotovila 200.000 evrov.

Dve muhi na en mah

V 23-oddelčnem vrtcu Galjevica, ki deluje na štirih lokacijah – enota Galjevica z devetimi oddelki na Galjevici 35, enota Orlova z osmimi oddelki na naslovu Ob dolenjski železnici 10, še trije oddelki domujejo na Poti k ribniku 20 in dva na Dolenjski cesti 52 – so morali ob aprilskem vpisu odkloniti 115 otrok. Največ je bilo najmlajših, starih do dveh let, zato so se na občini odločili pomagati tako, da bo vrtec z enoto Jurček na lokaciji Galjevica 52 pridobil tri nove oddelke. Osnovna šola Oskarja Kovačiča, ki jo je doslej uporabljala za šestošolce, pa bo s prihodnjim šolskim letom pridobila prizidek k centralni šoli; tudi ta šola ima namreč prostorsko stisko, tako pa bodo lahko zagotavljali varnejše in bolj kakovostno delo z otroki.

»Nova enota je za vrtec velika pridobitev, ker tako lahko sprejmemo večino čakajočih s centralnega čakalnega seznama, na katerem je še nekaj prosilcev, ki čakajo izključno na naš vrtec, čeprav bi lahko šli v drug ljubljanski vrtec,« pravi ravnateljica. Zaradi pomanjkanja prostora si že več let prizadevajo za prizidek na Galjevici 35. Ta bi moral biti gotov pred štirimi leti, gradnja pa je trenutno načrtovana šele v letu 2019. V načrtih izpred treh let je bilo v prizidku predvidenih šest novih oddelkov, zatem so število postopno zmanjševali in po zadnjih podatkih naj bi bila le dva.

Radi bi zaprli vrtec v bloku

»Predvidevamo, da zaradi odprtja nove enote Jurček ne bo treba graditi prizidka k enoti Galjevica. Dolgoročno si sicer želimo zapreti lokacijo Dolenjska cesta, ki je v bloku, vendar je to odvisno od števila vpisanih,« pravi Barbara Novinec. Dodaja še, da je investicija v enoto Jurček bistveno manjša od načrtovanih sredstev za gradnjo prizidka k enoti Galjevica. Po idejni zasnovi za prvotno načrtovanih šest oddelkov je bila ocenjena vrednost projekta 2,7 milijona evrov, toda glede na manj oddelkov bi bila ta vsota verjetno nižja.