Za povečanje zaposljivosti – 312 evrov

Toliko denarja so z rebalansom proračuna za leto 2017 predvideli na občini v okviru aktivne politike zaposlovanja.
Objavljeno
07. november 2017 19.16
Mo. Z.
Mo. Z.

Ljubljana – Z rebalansom letošnjega proračuna so na občini za »povečanje zaposljivosti« v okviru aktivne politike zaposlovanja predvideli celih 312 evrov. Skupna vsota pri postavki »trg dela in delovni pogoji« pa je 460 evrov. Pred tem je bilo sicer za to področje predvidenih 0 evrov.

Občino smo vprašali, kako nameravajo porabiti predvideno vsoto in z njo povečati zaposljivost – 23.835 Ljubljančanov je trenutno v evidenci brezposelnih, petina med njimi je mladih do 29. leta starosti – in odgovorili so:

»Marca letos smo z zavodom za zaposlovanje sklenili pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2016/2017. Gre za usposabljanje brezposelnih oseb, ki so prijavljene na zavodu in so bile izbrane v okviru projekta Kul služba! za dobo dveh in treh mesecev. V ta namen so se z rebalansom proračuna na področju trg dela in delovni pogoji odprle tri nove proračunske postavke v skupni višini 460 evrov. Sredstva so namenjena plačilu napotitev izbranih oseb na predhodne zdravstvene preglede ter plačilu zavarovanja za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu za izbrane osebe. Glede na sklenjeno pogodbo zavod za zaposlovanje po zaključku usposabljanja za izbrane osebe povrne stroške napotitve na predhodne zdravstvene preglede (20 odstotkov država in 80 odstotkov evropski socialni sklad), medtem ko je plačilo zavarovanja za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu, strošek MOL.«