Začetek urejanja območja Brdnikove

Po sestanku z naravovarstveniki prihodnji teden naj bi bilo znano, kako hitro bo izvajanje protipoplavnih ukrepov.

Objavljeno
31. marec 2017 17.47
petkovšek poplava
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana – Čeprav pogoji Arsa za gradnjo 1. faze na območju Brdnikove določajo, da je treba gradbene posege izvajati izven razmnoževalne sezone žab, ki traja med marcem in julijem, je občina včeraj začela z deli, ki predstavljajo prvi korak pri zagotavljanju poplavne varnosti širšega območja, ki ga ogroža Glinščica.

Kot je ob včerajšnjem začetku del pojasnil vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP) David Polutnik, so z deli začeli južno od Poti za Brdo, ker to območje ni del občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), za katerega veljajo omejitve naravovarstvenikov. Na tem območju bo križišče med Brdnikovo ulico in Potjo za Brdom prestavljeno nekoliko bolj proti vzhodu.

Območje severno od Poti za Brdom, kjer je predvidena večina gradbenih del, pa je že del OPPN-ja in zato zanj veljajo prej navedene omejite. Te je Zavod za varstvo narave izdal, ker obravnavano območje predstavlja življenjski prostor nekaterim vrstam zavarovanih prostoživečih živali (rjave žabe, želve močvirske sklednice, nekaterih ogroženih metuljev).

MOL: Žabic ni

A na občini upajo, da bodo pristojne na Zavodu za varstvo narave oziroma Agenciji za okolje (Arso) prepričali, da je tudi omejitev gradnje na tem območju med marcem in koncem julija nepotrebna. »V prihodnjih dneh bomo sklicali sestanek z naravovarstveniki in se poskusili z njimi pogovoriti. Danes smo si ogledali teren in nismo videli nobene žabice. Poskušali bomo pridobiti njihovo predhodno soglasje, da lahko prej začnemo delati tudi na območju OPPN,« je dejal Polutnik, ki verjame, da jim bo uspelo doseči dogovor. Občina je sicer že lani izvedla ničelni monitoring izbranih živalskih vrst, s katerim so evidentirali lokacije mrestišč.

Od dogovora z naravovarstveniki bo tudi odvisno, koliko časa bodo trajala dela. Kot je pojasnil predstavnik Trgograda, ki bo izvajal gradbena dela (družba je posel dobila na pogajanjih z najnižjo ponudbeno ceno v višini 2,4 milijona evrov z davkom), jih pogodba zavezuje dela končati do 28. janurja prihodnje leto, a je dodal, »da je to prognoza«. Po besedah Polutnika bi sicer radi gradnjo prve faze zaključili že jeseni: »Nikomur ni v interesu, da to granja traja leto in pol, če jo lahko zaključimo v jesenskih mesecih in tako ne obremenjujejo prometa, narave in drugega.« Trenutno zapore zaradi del niso predvidene, kako bodo v prihodnje, pa se bodo odločali in obveščali javnost sproti.

Zapornica v drugi fazi

Ob prestavitvi križišča Brdnikova-Pot za Brdom skupaj z ureditvijo pripadajoče komunalne infrastrukture je na območju OPPN v prvi fazi predvideno nadvišanje severnega kraka Brdnikove ulice z izvedbo pregradnega nasipa, rekonstrukcija in nadvišanje mostu prek Glinščice z nastavitvijo za zapornico ter ureditev parkirišča ob mostu. Po navedbah Polutnika bo to že v določeni meri izboljšalo poplavno varnost Rožne doline, še bolj pa z ureditvijo zapornice, ki je predvidena v drugi fazi. Glede začetka izvedbe druge faze projekta je dejal, da je njihova želja, da se to zgodi takoj po zaključku prve faze. Trenutno projektirajo zapornice, pridobiti pa morajo tudi še nekaj zemljišč, brez katerih ne morejo zaprositi za gradbeno dovoljenje.