Žale letos brez velikih naložb

Večja naložba javnega podjetja Žale bo le nadaljevanje prenove Plečnikovih mizarskih delavnic.

Objavljeno
09. januar 2015 15.47
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Poslovni načrt javnega podjetja Žale za letošnje leto, ki ga bodo potrjevali na januarski seji mestnega sveta, je skromen oziroma ni naravnan razvojno. Pri naložbah namreč ni predvidenih nobenih večjih, denimo širitve pokopališč v Polju ali Sostrem, temveč bodo skrbeli le za najnujnejše prenove obstoječega.

Kot piše v gradivu, si je podjetje s 86 redno zaposlenimi, občasno pa mu pomaga še deset pogodbenih sezonskih delavcev, za letošnje glavne cilje zadalo obnovo Plečnikovih mizarskih delavnic in poti na pokopališču Žale, sanacijo pokopališča Javor, kjer bodo prav tako kot na pokopališču Prežganje postavili tudi nove fontane, ter ureditev javnih sanitarij na viškem pokopališču.

Za vse prenove, investicijsko vzdrževanje naprav in nakup nadomestnih vozil ter strojev naj bi tako porabili dober milijon evrov, pri čemer bo najdražja naložba nakup novega posebnega grobarskega delovnega vozila (140 tisočakov). Za sanacijo pokopališča Javor bodo porabili le 120 tisočakov, a gre le za prvo fazo urejanja drsečega pobočja nad in pod pokopališčem ter razpadajočega zidu. Najprej nameravajo utrditi spodnji del, pri čemer mora MOL prej odkupiti potrebna zemljišča, ki so v zasebni lasti.

Prenova peči

Na pokopališču Žale bodo generalno obnovili eno od upepeljevalnih peči (za 90.000 evrov), več deset tisočakov pa bodo potrebovali še za obnovo sprevodne poti, ki po Poti povezuje mrliške vežice na »Kerševanovih Žalah« s starim in novim delom pokopališča. Ta je že tako dotrajana, da predstavlja nevarnost tako za svojce umrlih kot druge obiskovalce pokopališča. Na starem delu Žal bodo nadaljevali tlakovanje peščenih poti, saj bi radi olajšali dostop vsem, še posebej pa invalidom na vozičkih in obnovili nekaj komunalnih otokov z zabojniki za odpadke in z vodo. Potlakovali bodo tudi del poti na novem delu Žal (Gaj spomina). Tam bodo obnovili še predprostor oziroma čakalnico za svojce umrlih. Na viškem pokopališču bodo s 85 tisočaki poskrbeli za izpolnitev dolgoletne želje tamkajšnje četrtne skupnosti, to je, da bodo v prostorih, kjer sta mrliška vežica in čakalnica za svojce umrlega, uredili še javne sanitarije. Poleg tega bodo popravili dotrajan pokopališki zid. Med večjimi posegi je še sanacija strehe na upravno-tehničnem objektu na Tomačevski cesti 2. V drugi fazi bodo nadaljevali 80 tisočakov vredno obnovo poševenega dela zelene strehe, kjer zamaka.

Skrb za Plečnika

Med razvojno naravnanimi naložbami, ki jih načrt obravnava posebej, je omembe vredno predvsem nadaljevanje prenove Plečnikove mizarske delavnice na Žalah iz preteklega leta. Po pogodbi bo treba letos za dokončanje del zagotoviti 340 tisočakov. Kar 38 tisočakov pa bo stal projekt klasifikacije in evidentiranja splošnega in zdravstvenega stanja dreves z določitvijo ukrepov in prednostnih nalog za njihovo izvedbo.

Če jim bo uspelo pridobiti nepovratna sredstva, bodo začeli gradnjo servisnega objekta (garaž) in zbiralnika vode, katerega vrednost je ocenjena na 1,4 milijona evrov. Tako bi zagotovili primerne prostore za shranjevanje delovnih strojev in vozil ter zaposlenim izboljšali delovne pogoje. Poleg tega bi zbirali deževnico z nadstreška objekta in jo porabili za zalivanje. S tem bi precej zmanjšali stroške porabljene vode. Prve načrte za ta projekt so naredili že leta 2005, leta 2012 pa je bilo vse pripravljeno za izdajo gradbenega dovoljenja. Ker ni bilo zagotovljenih nepovratnih sredstev, pa zanj niso zaprosili.

Načrt poslovanja

Sicer pa JP Žale za leto 2015 načrtuje 8.23 milijona evrov prihodkov in 7,8 milijona evrov odhodkov. Pričakujejo dobrih 352 tisoč evrov čistega dobička, pri čemer jim bo izvajanje javne službe povzročilo za skoraj 491 tisočakov izgube, a jo bodo pokrili z dobičkom od tržnih dejavnosti. Z zadnjimi pričakujejo dobrih 843 tisočakov dobička. Predvidevajo še, da bodo imeli 2.400 pogrebov, kar je 1,3 odstotka več kot lani in 6,6 odstotka manj kot predlani. Pogrebov s krsto bo skoraj 8, žarnih pa 92 odstotkov. Med zadnje so vključeni tudi raztrosi, ki jih je čedalje več.