Zamudnikov ne bomo upoštevali

Pobude za spremembe OPN MOL je treba oddati do 30. junija, sicer bodo izločene.

Objavljeno
01. junij 2016 17.10
Slovenija, Ljubljana, 07.Maj2007, Travnik po katerem naj bi tekla nova Štajerska vpadnica. Foto: Igor Zaplatil
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – Čeprav je od začetka sprejemanja pobud za spremembo mestnega dolgoročnega načrta (OPN MOL) preteklo že 14 dni, so na mestnem oddelku za urejanje prostora doslej prejeli le 100 pobud. Zato ljubljanski župan opozarja, naj nihče ne zamudi končnega roka. Kdor bo vlogo oddal po 30. juniju, bo namreč avtomatično izločen.

Med oddanimi spet prevladujejo pobude posameznikov, po vsebini pa jih je večina takih, iz katerih je razbrati, da si prizadevajo za spremembo namembnosti rabe prostora. S terena sicer imajo informacije, da so jih ponekod zbrali že veliko, a jih še »tehtajo« in jih bodo oddali kasneje. Četudi so na oddelku za urejanje prostora želeli, da bi večino dobili v prvih dneh, se bo očitno ponovil scenarij preteklih treh sprememb in dopolnitev, ko so jih dobivali zlasti v zadnjih 14 dneh.

Pobuda SŽ, Mercatorja in BTC

Vodja omenjenega oddelka Miran Gajšek je dejal, da med prejetimi pobudami kot najpomembnejšo šteje vlogo SŽ, Mercatorja in BTC za ureditev intermodalnega logističnega terminala na območju Letališke ceste. Poleg naštetih pravnih oseb se ji bo po njegovem prepričanju pridružil še kakšen interesent s tega območja. Povedal je, da so na to temo že imeli pogovore z državo in kaže, da bo ta dovolila, da bi terminal lahko uredili z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) in ne z bistveno zamudnejšim državnim prostorskim načrtom. Ob tem je opozoril, da bo ta veleprojekt moral biti povezan z izvedbo manjkajočih avtocestnih priključkov na vzhodu Ljubljane. V mislih ima priključek na Zaloško cesto, Letališko, Leskovškovo, pa podvoza Bratislavska-Zaloška in Šmartinska. Ob tem je državi dal vedeti, da je doslej v Ljubljani izvedla izjemno malo naložb v tako imenovane državne projekte, čeprav je bilo njihovo dokončanje po pogodbi med MOL in Darsom iz leta 1995 predvideno že pred leti (podvoz Vič, denimo, gradijo šele zdaj). Podobno je nezadovoljen, ker se že več let ne premakne niti načrt ureditve ljubljanskega železniškega vozlišča (projekt Potniškega centra Ljubljana oziroma zatem projekta Emonika).
Sicer pa je Gajšek povedal, da s tretjo spremembo OPN MOL v šestih letih ne nameravajo posegati v temeljna strateška izhodišča, ki sta jih opredelila Vizija 2025 in leta 2010 sprejeti OPN MOL. In dodal, da je ob vse manjšem številu pobud zdajšnji poudarek predvsem prilaganjanje spremembam evropske urbane agende 2020, ki zahteva, da tudi v strateškem delu načrta še konkretneje poudarijo varstvo okolja.