Vilo Urbano že v preteklosti gradili mimo gradbenega dovoljenja

Eden od prebojev v garaži brez gradbenega in uporabnega dovoljenja. Lekarna Ljubljana: Pogodbena kazen že dosegla maksimum.

Objavljeno
09. januar 2015 20.24
Vila Urbana Ljubljana 8.1.2015
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Čeprav so tako v Hoferju kot v Lekarni Ljubljana napovedovali odprtje novih poslovalnic v Vili Urbana za december, poslovni prostori v mezaninu še samevajo. Zapleta se s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, saj v postopku želijo biti udeleženi tudi nekateri solastniki objekta, ki so ugotovili, da je podjetje Jožeta Anderliča že v preteklosti izvajalo dela v nasprotju z gradbenim dovoljenjem.

Anderličevo podjetje KID Real tako že več kot mesec dni zamuja s predajo poslovnega prostora Lekarni Ljubljana. Po pogodbi bi morali javnemu zavodu gradbeno dokončan prostor z uporabnim dovoljenjem izročiti v posest in uporabo najkasneje 30. novembra lani. Kljub zamudi je Lekarna Ljubljana sredi decembra KID Realu nakazala drugi del kupnine v znesku 178.042 evrov (celotna kupnina za 246 kvadratnih metrov površin je 690.276 evrov, z vključenim DDV, desetodstotno aro je zavod plačal že junija).

Najvišja kazen že dosežena

V Lekarni Ljubljana pojasnjujejo, da je po pogodbi določeno plačevanje kupnine v treh obrokih, »drugi obrok je zapadel v plačilo ob vpisu lastninske pravice za poslovni prostor Lekarna Vila Urbana v korist Lekarne Ljubljana. Sklep sodišča o vpisu lastninske pravice je bil izdan 11. decembra 2014. Preostali del, tj. polovica kupnine, bo poravnan po pridobitvi uporabnega dovoljenja«. Na naše vprašanje, ali so se kakorkoli zavarovali za primer, da predaje prostorov ne bo, so odgovorili le, da je »za nepravočasno izročitev poslovnih prostorov v pogodbi določena pogodbena kazen v višini treh promilov od celotne kupnine za vsak dan zamude in ne več kot pet odstotkov od vrednosti celotne kupnine«.

Trenutno KID Real s predajo prostorov zamuja že 41 dni, toda najvišja pogodbena kazen, ki je omejena na največ pet odstotkov vrednosti kupnine, je bila dosežena že sredi decembra, po 17 dneh zamude. Kazen se torej ne veča več, pogodba tudi ne določa, v katerih primerih bi lahko kupec odstopil od pogodbe. Določeno pa je, da »prodajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi poslovnega prostora, če je ta nastala iz razlogov, na katere prodajalec ni mogel vplivati (višja sila)«.

Toda direktor LL Marjan Sedej – ta je v nedavnem intervjuju za Delova Ozadja zatrdil, da je Lekarna za kvadratni meter v Vili Urbana plačala tisoč evrov več kot Hofer, ker je trgovec kupil nedokončane prostore, kar pa ne drži, saj mora KID Real tudi Hoferju predati prostore z uporabnim dovoljenjem; podrobneje o tem bomo pisali v ponedeljkovih Ozadjih – je zagotovil, da bo »pogodbena kazen obračunana v skladu s pogodbenimi določili«. Na vprašanje, kako bo zamuda vplivala na njihove poslovne načrte, pa je odgovoril: »Pričakujemo, da bo uporabno dovoljenje za objekt pridobljeno čim prej.«

Pritožba solastnikov

Predaje prostorov ni bilo, ker KID Realu zanje še ni uspelo pridobiti uporabnega dovoljenja. Vlogo zanj so oddali konec novembra, a so nekateri lastniki stanovanj v Vili Urbana na ljubljanski upravni enoti zaprosili za dodelitev statusa stranskih udeležencev v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Upravna enota jim je vlogo zavrnila, po pojasnilih vodje izpostave Center Tjane Matjašič Prijič zato, ker je po zakonu o graditvi objektov v postopku izdaje uporabnega dovoljenja stranka le investitor.

Na to odločitev je bila vložena pritožba, v kateri stanovalci utemeljujejo, da se v skladu z zakonom o upravnem postopku lahko postopka udeležijo tudi osebe, ki izkažejo pravni interes. Kot pravi Matjašič Prijičeva, delo organa v zvezi s pritožbo še poteka. Če ji ne bodo ugodili, bo o njej moralo odločati še ministrstvo za okolje in prostor, ki naj bi v takih primerih odločilo v dveh mesecih. Dokler o tem ni odločeno, pa upravna enota ne more razpisati tehničnega pregleda in posledično izdati uporabnega dovoljenja.

Ministrstvo sicer odloča tudi o pritožbi KID Reala, ki mu je upravna enota, kot smo že pisali, zavrnila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo mezanina v Vili Urbana, ker niso priložili soglasij etažnih solastnikov objekta. Stanovalci so prepričani, da bi moral KID Real gradbeno dovoljenje pridobiti tudi za dela, ki so jih že izvedli, kar med drugim utemeljujejo s fotografijami z gradbišča.

Sporna naj bi bila predvsem rekonstrukcija oziroma ojačanje nosilne talne plošče, ki je tudi predmet pogodbe med Hoferjem in KID Realom. Stanovalci so prepričani, da je bilo povečanje nosilnosti, za katero bi investitor potreboval novo gradbeno dovoljenje, izvedeno, saj brez tega Hofer ne bi mogel opravljati svoje dejavnosti (dostava blaga, pekarna).

Da so zamenjali cementne estrihe, je v decembrskem pismu stanovalcem potrdil tudi direktor KID Reala Jože Anderlič, ki pa navaja, da so jih odstranili »zaradi izvedbe dodatne zvočne zaščite prostorov nad in pod mezaninom«. Anderlič v pismu trdi, da so bila vsa dela izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem iz leta 2005, in zavrača »vztrajne govorice, da smo brez gradbenega dovoljenja posegli v nosilne konstrukcije elemente stavbe«. Kršitev sicer ni odkrila niti gradbena inšpekcija.

Kljub kršitvam izdali uporabno dovoljenje

A prepričanje nekaterih stanovalcev, da so bila nekatera dela izvedena v nasprotju z veljavnim gradbenim dovoljenjem, utrjuje zadnje odkritje glede gradnje samega objekta Vila Urbana, ki je pod zemljo povezana s sosednjim objektom Kapitelj. V gradbenem dovoljenju, ki je bilo investitorju, družbi Mons v lasti Jožeta Anderliča, izdano leta 2005, je namreč izrecno zapisano, da »izvedba preboja v prvi kleti objekta Kapitelj (južni preboj) za izvedbo povezave s prvo kletjo objekta Vila Urbana ni predmet tega dovoljenja«. Realno stanje kaže drugačno podobo – Kapitelj in Vilo Urbana povezujeta dva preboja (eden na severnem in drugi na južnem delu objekta), kar lahko hitro ugotovi vsak obiskovalec parkirne hiše Kapitelj, saj sta preboja v uporabi in omogočata, da uporabniki parkirne hiše parkirajo tudi v garažnem delu Vile Urbana.

Tjana Matjašič Prijič z upravne enote je potrdila, da južni preboj ni predmet gradbenega dovoljenja, ki so ga izdali za Vilo Urbana, niti »upravni organ ni izdal posebnega gradbenega dovoljenja«. Prav tako izvedba južnega preboja ni bila predmet izdanega uporabnega dovoljenja. »Južni preboj v prvi kleti objekta Kapitalj v zapisniku o tehničnem pregledu ni omenjen,« navaja Matjašič Prijičeva.

Kako je bilo torej uporabno dovoljenje kljub temu lahko izdano? Vodja izpostave Center odgovornost prelaga na gradbeni inšpektorat, češ da je tisti, ki v okviru inšpekcijskega nadzorstva preveri, ali se gradnja izvaja skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem in ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu o graditvi objektov. Ali bo upravna enota, ki je dovoljenje na podlagi opravljenega tehničnega pregleda izdala, kakorkoli ukrepala? Za ukrepanje je pristojen gradbeni inšpektorat, odgovarja Marjašič Prijičeva in dodaja: »Po informacijah tukajšnjega upravnega organa na zahtevo solastnikov Vile Urbana pristojni gradbeni inšpektor objekt že obravnava v okviru inšpekcijskega postopka.«

In kaj pravijo na gradbenem inšpektoratu, kjer so prijavo v zvezi s prebojem med garažama prejeli na začetku decembra? Prejem prijave so potrdili. »Inšpekcijski pregled na kraju samem še ni bil opravljen,« so zapisali in dodali, da bodo prijavo obravnavali »skladno s prioritetami dela« in v primeru ugotovljene kršitve ukrepali skladno z veljavnim zakonom. Za pojasnila v zvezi z gradnjo v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem smo se obrnili tudi na Anderliča, ki pa se ni odzval.