Zimsko (prisilno) obrezovanje dreves

V skrbi za mestno zelenje Tisa po ulicah obrezuje (poškodovano) drevje, v Tivoliju pa odstranjuje bolnega.

Objavljeno
19. februar 2013 16.00
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Letošnjo zimo lahko meščani pogosteje kot v preteklosti na delu vidijo delavce Tise, ki za MOL vzdržuje mestna drevesa. Trenutno so najdejavnejši v krajinskem parku Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, kjer izvajajo sanitarno sečnjo, in za Bežigradom.

Marijana Tavčar z Zavoda za gozdove Slovenije – območna enota Ljubljana, ki je občini kot lastnici 38 hektarov gozdov v krajinskem parku Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib že lani za posek označil 1629 bolnih ali za obiskovalce nevarnih dreves, je dejala, da je s kakovostjo izvedbe Tisinih delavcev zelo zadovoljna. Skrbi jo le, ker so od 7. januarja do zdaj odstranili le dobro tretjino odkazanih dreves. Čeprav ima Tisa možnost nedokončano delo nadaljevati tudi pozno jeseni, bi v zavodu za gozdove vseeno raje videli, če bi ga v celoti ali vsaj večinoma opravila do konca marca, torej tik pred začetkom rastne dobe.

Starih grehov je preveč

Čeprav je občina v zadnjih dveh letih precej spremenila odnos do vzdrževanja mestnih parkovnih gozdov in več kot 30.000 mestnih dreves ob mestnih cestah, ulicah, šolah ter parkih, pa ne občina ne Tisa še nekaj let ne bosta mogla nadoknaditi dolgoletnega zanemarjanja mestnega zelenja.

Prva bi namreč morala v svojih proračunih zagotoviti bistveno več denarja kot doslej. Ne gre pozabiti, da je podjetje LUZ že pred časom izdelalo oceno vzdrževanja javnih zelenih površin na območju mesta in ugotovilo, da Ljubljana v primerjavi s prestolnicami držav EU zanje daje najmanj denarja (leta 2010 denimo 3,67 milijona evrov). Če si želi bistvenega napredka, bi morala zapisano vsoto nekajkrat povečati.

Tisi, ki ima zadnjih nekaj let povprečno malo manj kot 50 zaposlenih, seveda prav nič ne pomaga, da ima v Ljubljani potencialno ogromno dela za več let, ko pa nima na razpolago dovolj ljudi. Pa tudi zagotovljenega proračunskega denarja je premalo.

Kot je rekla Lena Marjon, arboristka v Tisi, so letošnjo zimo zelo zasedeni. V Tivoliju bi morali čim prej odstraniti vsa drevesa, kar pa ni lahko, saj morajo paziti, da ne bi preveč poškodovali tamkajšnjih vlak in podrastja. Posledično je delo zamudno.

Prav tako morajo zaradi s snegom obilne zime marsikje odpravljati posledice snegolomov. Marjonova pravi, da to ni preprosto, saj morajo v mestu delati »pod prometom«. Kot smo videli v Šiški (Trg komandanta Staneta), so med bloki obrezali precej srednje visokih drevoredov, prav zdaj pa enako počno v drevoredu platan v ulici Bežigrad. Čeprav morajo odmrle ali poškodovane veje z ozke zelenice med parkiriščem in cesto spraviti na tla z več kot desetih metrov višine, jim gre delo kljub parkiranim in mimovozečim avtom dobro od rok.