Ekosistemom odvzeli okoljevarstveno dovoljenje

V podjetju napovedali pritožbo, kriminalisti odgovorno osebo ovadili za povzročitev splošne nevarnosti.

Objavljeno
09. november 2017 22.32
Požar v obratu za predelavo odpadkov Ekosistemi Zalog 21.7.2017 [požar,gasilci,ekosistemi]
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek

Civilna iniciativa občani brez meja Zalog-Loke je na okrogli mizi v kulturnem domu v Straži ponovno zahtevala prenehanje delovanja podružnice podjetja Ekosistemi, v kateri je zagorelo 20. julija, in izrazila nezadovoljstvo zaradi ukrepanja državnih organov.

Ti občino in civilno iniciativo o dogajanju v zvezi z Ekosistemi obveščajo šele, ko jih zaprosita za podatke. V civilni pobudi ne zaupajo analizam državnih organov in njihovi oceni, da požar ni povzročil okoljske škode, saj še vedno ni znano, kaj je gorelo. Poleg odvzema okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) Ekosistemom zahtevajo, da se »obrat v Zalogu ustavi in strokovno sanira, odgovorne v podjetju kazensko preganja in kaznuje ter da organi pregona začnejo preiskavo vseh pristojnih služb in odgovornih, ki v šestih letih iz neznanih vzrokov niso opravili svojega dela in so v neurejenem obratu dovolili, da se je zgodila katastrofa z daljnosežnimi posledicami,« je strnil predstavnik civilne pobude Franc Plut.

Arso je pred dnevi na predlog Inšpektorata za okolje in prostor Ekosistemom odvzel OVD, ker niso izpolnili pravnomočne inšpekcijske odločbe z dne 18. julija - torej še pred požarom -, vendar se podjetje na to lahko še pritoži. Hkrati Arso vodi tudi postopek za prenehanje OVD zaradi tehnološke zastarelosti in delovanja naprave za družbo Cep, ki deluje na isti lokaciji v Zalogu. Cep je tudi lastnik večine zemljišč, na katerem so svojo dejavnost opravljali Ekosistemi.


Direktor Gregor Kovačič je že napovedal pritožbo zaradi odvzema OVD. Sanacijo po njegovih besedah izvajajo skladno s sanacijskim načrtom in roki. Končali jo bodo do predvidoma marca prihodnje leto, v Zalogu pa bodo »delovali tudi v prihodnje z ustreznimi poslovnimi programi proizvodnje lesnih in ostalih goriv«, je odločen.

V civilni iniciativi in straški občini pa trdijo, da sanacija požarišča poteka prepočasi in neustrezno. »Tone odpadkov so prekrili s polivinilom, izcedne vode še vedno odtekajo v podtalnico,« pravi Plut. Občina je v začetku novembra prejela dopis ministrstva za okolje in prostor o poteku sanacije, v katerem so bili navedeni podatki, po katerih je na območju podružnice ostalo še 2000 ton ožganih in 2000 ton drugih odpadkov. Po mnenju občinskih predstavnikov je to občutno manj, kot je opaziti na terenu. Dopis še navaja, da so 46 ton odpadkov z območja podružnice odpeljali v sežig, »torej s sanacijo nekaj ni v redu«, sklepa straški župan Dušan Krštinc.

Občina je že pripravila predlog spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Zalog, ki bi zagotovila, da se dejavnost omenjenega podjetja umakne iz nje. Predlog so poslali nosilcem urejanja prostora, ki so občini že posredovali ustrezne smernice. Dopolnjeni osnutek omenjenega načrta namerava občina v roku enega meseca javno razgrniti in nato obravnavati, je napovedal Krštinc.

Kriminalisti so zaradi požara na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu zoper odgovorno osebo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Preiskava pa še ni končana. Ugotavljajo še okoliščine kaznivih dejanj obremenjevanja in uničenja okolja in kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.