Cenilci za tretjo razvojno os niso dobrodošli

Lastniki gozdnih zemljišč ne dovolijo dostopa in cenilce prijavljajo policiji.

Objavljeno
11. maj 2020 06.00
Posodobljeno
11. maj 2020 06.00
Civilne pobude zagovarjajo prenovo ceste med Arjo vasjo in Velenjem. FOTO: Leon Vidic
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak pogosto v povezavi z menda škodljivim delovanjem nevladnih okoljskih organizacij omeni novomeško društvo Rovo, ki ogroža projekt tretje razvojne osi na Koroško. A pri tem ni omembe, da se je njegova stranka pred leti izrekla proti izbrani trasi in da Rovo podpirajo tri civilne pobude.

Težave se tako ne bodo končale. Danes je na gozdna zemljišča svoj prihod napovedal cenilec, ki ga je izbral Dars, vsaj eden od lastnikov (podatke imamo v uredništvu) v katastrski občini Andraž v občini Polzela pa je prepovedal dostop do svoje parcele in poklical policijo. Cenilec se je hitro odpeljal.

image
Količki na poljih so bili tudi postavljeni brez soglasij. FOTO: Združene Civilne Iniciative


Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto med Šentrupertom in Velenjem je namreč po definiciji ustavnega in upravnega sodišča splošni upravni akt, ki ne omogoča posega v lastninske pravice. Za poseg morajo biti izdani individualni pravni in upravni akti, za katere velja, da morajo naslovniku omogočiti pravno varstvo, kar je ustavna pravica in v mednarodnih deklaracijah in konvencijah opredeljena splošna človekova pravica - pravica do pravnega sredstva in pravne zaščite.


Prepoved vseh posegov


V odločbi Darsa s konca oktobra lani je dodatno pojasnjeno, da je treba pridobiti soglasje lastnika zemljišča, na katerem
se izvajajo raziskave, v kolikor investitor ni lastnik zemljišča. Zato je nekaj lastnikov prepoveduje izvajanje vrtin in količenje trase na vseh parcelah v njihovi lasti. Soglasja za posege pa ne nameravajo dati.

image
Protest mladinske iniciative za tretjo razvojno os pred ministrstvom za infrastrukturo. FOTO: Jože Suhadolnik


Darsovo pooblastilo, ki ga je poslal cenilec po ugotovitvah lastnika zemljišč, predvidenih za cenitev in kasneje za gradnjo hitre ceste, nima navedene pravne podlage za kakršnekoli dejavnosti na parceli. Pooblastilo namreč nima datuma izdaje, zapisane zakonske podlage, velja za avtocestne odseke, kar pa odsek državne ceste med Šentrupertom in Velenjem po DPN ni. Lastnik parcel je cenilcu zato izrecno prepovedal kakršne koli posege, oglede in dostop do parcele in dodal, da bo kakršen koli poseg razumel kot motenje posesti.

image
S traso iz DPN bodo težave dokler se ne odločijo za drugo. FOTO: Združene Civilne Iniciative


Prevlada javnega interesa?


Vse to pomeni, da bo za hitro cesto med Šentrupertom in Velenjem izvesti nekaj postopkov prevlade javnega interesa. A tega ne bo ravno lahko dokazati, so prepričane vsaj tri civilne pobude, ki trdijo, da se jih ne bo dalo kupiti. V tem primeru bi bila cesta še dražja.