Dobili smo kodeks vedenja v naravi

Smernice so določene splošno in poljudno, tako da jih bo lahko uporabljal vsakdo.

Objavljeno
28. september 2018 10.00
Posodobljeno
28. september 2018 11.13
Podpis kodeksa je prelomni dogodek, saj se je prvič na enem mestu zbralo tako veliko število raznolikih organizacij, ki skrbijo za naravo. Njihovi predstavniki so se zavezali k prihodnjemu tesnejšemu sodelovanju. Foto: Maja Prijatelj Videmšek
Na pobudo zveze tabornikov je nastal kodeks Obisk v naravi, ki ga je podpisalo 27 organizacij, udeleženih pri njegovi pripravi. Kodeks temelji na že uveljavljenem, a ne zapisanem konsenzu slovenske družbe in je nekakšen dogovor med lastniki zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki svoje dejavnosti izvajajo v naravi, preostalo civilno družbo in pristojnimi institucijami.

Združuje in dopolnjuje načela iz bontonov, ki so jih določili zavod za gozdove, zavod za varstvo narave in planinska zveza. Smernice so določene splošno in poljudno, tako da jih bo lahko uporabljal vsakdo.

»Kodeks danes podpisujemo, potem pa moramo od besed preiti k dejanjem,« je povedal idejni pobudnik, starešina zveze tabornikov Jernej Stritih.

image
Starešina Zveze tabornikov Slovenije Jernej Stritih je idejni pobudnik kodeksa. Foto: Maja Prijatelj Videmšek


Direktor zavoda za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič je kot eno splošnih vodil kodeksa poudaril pomembnost spoštovanja, o katerem se bomo morali v prihodnje v odnosu do narave in okolja še intenzivneje pogovarjati. »Spoštovanje je tisto, kar bomo morali privzeti v svojem vsakdanjem delu pri različnih organizacijah, ki sodelujejo s prostorom, ga uporabljajo in izkoriščajo. Iz spoštovanja do narave in okolja lahko izpeljemo tudi spoštovanje do sočloveka,« je dejal.

Organizacije, ki so kodeks podpisale, imajo skupno okoli sto tisoč članov, zato bo za razširjanje prepoznavnosti kodeksa pomembna komunikacija med njihovimi člani. V prihodnosti bodo na voljo tudi programi usposabljanja, ki bodo organizacijam pomagali širiti poznavanje kodeksa.

Kodeks najdete na TEJ POVEZAVI.